Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu

18.06.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 48/21 (18.6.2021.)

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU



 

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 26.05.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 27.05.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-295-01/21
15. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.


 

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU

 


Član 1.
U Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/21), u članu 23. u stavu (1) zarez i riječi: "po doznaci sredstava od strane Međunarodnog monetarnog fonda (u daljnjem tekstu: MMF)", brišu se.

U stavu (5) skraćenica "MMF-a", zamjenjuje se riječima: "Međunarodnog monetarnog fonda (u daljnjem tekstu: MMF)".


Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Budžet FBiH

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.