Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu

26.06.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 61, 26.06.2020.

 

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2020. GODINU

 

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Trinaestoj posebnoj sjednici, održanoj 23. maja 2020. godine, a Vijeće naroda 2. juna 2020. godine konstatiralo da se Zakon o izmjenama Za- kona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitu- tivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-1833/20

24. juna 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2020. GODINU

 

Član 1.
U Zakonu o izvršenju Budžeta Republike Srpske za

2020. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 112/19) u članu 2. u stavu 3. poslije riječi: “za 2020. godinu” dodaju se zarez i riječi: “odnosno Odlukom o usvajanju Re- balansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu”.

Član 2.
U članu 23. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Ako su drugim zakonima propisani novčani izdaci iz Budžeta koji se razlikuju od planiranih iznosa utvrđenih ovim zakonom ili Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, odnosno Odlukom o usvajanju Re- balansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, primje- njuju se odredbe i planirani iznosi utvrđeni ovim zakonom, odnosno ovim odlukama.”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-456/20

23. maja 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Budžet Republike Srpske

zakon

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.