Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o javnim nabavkama BiH (SLG BiH br. 8/06)

26.06.2007. 10:33 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2005. godine, i na 53. sjednici Doma naroda, održanoj 31. januara 2006. godine, usvojila je
 
ZAKON
o izmjeni zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine
 
Član 1.
 
U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05), u članu 48. stav (3) riječi: "devet mjeseci" zamjenjuju se riječima: "12 mjeseci".
 
Član 2.
 
U članu 49. stav (3) riječi: "devet mjeseci" zamjenjuju se riječima: "12 mjeseci".
 
Član 3.
 
U članu 54. st. (1) i (2) riječi: "devet mjeseci" zamjenjuju se riječima: "12 mjeseci".
 
Član 4.
 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 
PSBiH broj 265/06
31. januara 2006. godine
Sarajevo
 
Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
dr Nikola Špirić, s.r.
 
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Mustafa Pamuk, s.r.
 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

zakon o javnim nabavama

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.