Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

27.05.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 49, 27.05.2021.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJEN AMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 19. posebnoj sjednici, održanoj 25. maja 2021. godine, a Vijeće naroda 27. maja 2021. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o izmjenama Zakona o porezu na dohodak nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01 -020-1846/21 

27. maja 2021. godine            

Banjaluka      

 

Predsjednik  Republike,

Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 

Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19 i 123/20) u članu 10. u stavu 3. u tački 1) broj: “6.000” zamjcniujc se brojem: “8.400”.

U tački 2) broj: “900” zamjenjuje se brojem: “1.800”.

 

Član 2.

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. jula 2021. godine.

 

Broj: 02/1-021 -423/21           

25. maja 2021. godine           

Banjaluka        

 

Predsjednik Narodne  skupštine, 

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Zakon o porezu na dohodak

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.