Zakon o izmjenama Zakona o sportu

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o sportu

09.09.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 36/21 (9.9.2021.)

 

Na osnovu člana 11. i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 07.09.2021. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU


 

Član 1.
(Izmjene člana 58.)
 

(1) U Zakonu o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12 - Prečišćeni tekst), u članu 58. briše se oznaka za stav: "(2)", a riječ: "Ministarstvo", zamjenjuje se riječima: "Kantonalna uprava za inspekcijske poslove".

(2) Dosadašnji stav (3) postaje stav (2).
 

Član 2.
(Izmjena člana 61.)
 

U članu 61. stav (2) riječ: "Ministarstvo", zamjenjuje se riječima: "Kantonalna uprava za inspekcijske poslove".
 

Član 3.
(Usklađivanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji)
 

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo i direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove dužni su uskladiti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji sa djelokrugom poslova izmijenjenim i dopunjenim ovim zakonom.
 

Član 4.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-33543/21
07. septembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

sport

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.