Zakon o izmjenama Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

19.08.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/21 (19.8.2021.) 

 

Na osnovu čl. 12. tačka b) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20) i člana 53. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 23/17 i 30/19), Skupština Kantona Sarajevo, na 40. Radnoj sjednici održanoj dana 09.08.2021. godine donijela je

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA U KANTONU SARAJEVO


 

Član 1.
(Izmjena člana 10.)
 

(1) U Zakonu o udžbenicima u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/19 i 34/20) u članu 10. stav (1) brišu se riječi: "(Prosvjetno-pedagoški zavod)".

(2) Stav (6) mijenja se i glasi:

"(6) Autor udžbenika ne može biti uposlenik Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Ministarstva."
 

Član 2.
(Izmjena člana 36.)
 

U članu 36. riječi: "od šest mjeseci do godinu dana", zamjenjuju se riječima: "od tri godine".
 

Član 3.
(Izmjene člana 37.)
 

(1) U članu 37. stav (1) riječi: "120 dana" zamjenjuju se riječima: "jedne godine".

(2) U stavu (2) riječi: "60 dana", zamjenjuju se riječima: "120 dana".
 

Član 4.
(Izmjena člana 39.)
 

U članu 39. brojevi: "2021/2022.", zamjenjuju se brojevima: "2025/2026.".
 

Član 5.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-30585/21
09. augusta 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

udžbenici

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.