Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

18.06.2021. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 48/21 (18.6.2021.)

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE


 

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 26.05.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 27.05.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-296-01/21
15. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.


 

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

 


Član 1.
U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18 i 99/19), u članu 2. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Kamata iz stava 1. ovog člana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovom da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona."


Član 2.
U članu 2b. stav (1) riječi "do 31.12.2020. godine", zamjenjuju se riječima: "do dana isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona,".
U stavu (2) riječi: "do 05.05.2019. godine," zamjenjuju se riječima: "do 31.12.2020. godine,".


Član 3.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

zatezne kamate

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.