Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima

Legislativa

Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima

19.01.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 4/21 (19.1.2021.) 

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA 

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 02.12.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 11.01.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-24-01/21
18. januara 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

 


Član 1.
U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) u članu 20a. riječi: "60 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona." zamjenjuju se riječima: "do 31.12.2022. godine.".


Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

doprinosi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.