Legislativa

Zakon o izmjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (SLG BiH 52/05)

25.10.2007. 13:32 / Izvor: Službeni glasnik BiH

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22. decembra 2004. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 28. jula 2005. godine, usvojila je
 
ZAKON
o izmjeni zakona o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine
 
Član 1.
 
U stavu dva (2) člana 34. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04) riječ "najniže" mijenja se riječju "najbolje"
 
Član 2.
 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 
PSBiH broj 205/05
28. jula 2005.godine
Sarajevo
 
Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Šefik Džaferović, s.r.
 
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Velimir Jukić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.