Legislativa

Zakon o likvidacijskom postupku

23.05.2014. 00:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

ZAKON O LIKVIDACIJSKOM POSTUPKU

 

Članak 1.

Predmet Zakona

Ovim zakonom uređuje se likvidacijski postupak pred nadležnim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, u postupku likvidacije pravnih osoba.

 

Članak 2.

Svrha likvidacijskog postupka

Likvidacijski postupak provodi se nad pravnim osobama. On služi cjelovitoj namiri svih povjeritelja pravne osobe unovčenjem njezine imovine. Ukoliko nakon toga preostanu još neke imovinske vrijednosti, članovi pravne osobe namiruju se iz preostale imovine srazmjerno svom sudjelovanju.

 

Članak 3.

Nadležni sud

Likvidacijski postupak provodi sud koji je, prema Zakonu o stečajnom postupku, nadležan za provedbu stečajnog postupka.

 

Članak 4.

Razlozi za likvidaciju i pokretanje postupka

(1) Likvidacijski se postupak provodi u sljedećim slučajevima:

1. Kada je pravnoj osobi rješenjem nadležnog državnog organa izrečena mjera trajne zabrane daljnjeg

obavljanja djelatnosti pravne osobe. U ovome slučaju zastupnik nadležnog organa podnosi prijedlog

za otvaranje likvidacijskog postupka pred nadlež nim sudom;

2. Kada je pravomoćnim rješenjem suda utvrđena ništavost upisa u sudski registar ili ništavost osnutka pravne osobe. U ovome slučaju sud koji je ustvrdio ništavost prosljeđuje rješenje nadležnom likvidacijskom sudu koji, po službenoj dužnosti, pokreće likvidacijski postupak;

3. U slučajevima u kojima se, prema Zakonu o gospodarskim društvima, mora sprovesti likvidacijski postupak. U ovome je slučaju osnivač za zastupanje ili organ ovlašten za zastupanje društva obvezan podnijeti prijedlog za pokretanje likvidacijskog postupka. Pri tomu svaki pojedini osnivač za zastupanje ili svaki pojedini član organa ovlaštenog za zastupanje može podnijeti taj prijedlog. Osnivač ovlašten za zastupanje osoba kojr postupaju za organ ovlašten za zastupanje odgovaraju osobno za svaku štetu koja nastane trećim osobama uslijed zakašnjelog podnošenja prijedloga;

(2) Odluka o sprovedbi likvidacijskog postupka objavljuje se na oglasnoj ploč i suda i u "Službenim novinama Federacije BiH"  

Kompletan Zakon u Attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Zakon_o_likvidacijskom_postupku.pdf
PODIJELI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.