Legislativa

Zakon o naftnim derivatima u FBiH

02.07.2014. 00:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine FBiH, Broj 52, 02.07.2014.

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NAFTNIM DERIVATIMA

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.05.2014. godine i na sjednici Doma na roda od 05.06.2014. godine.

 

Broj 01-02-515-02/14  Predsjednik

27. juna 2014. godine   Živko Budimir, s. r.

Sarajevo

ZAKON

O NAFTNIM DERIVATIMA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Sadržaj Zakona)

Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se: strategija razvoja naftnog sektora, politika razvoja naftnog sektora, strateški plan razvoja naftnog sektora, akcioni plan, usklađivanje planova, bilans naftnih derivata, energetske djelatnosti u sektoru naftne privrede, uvjeti i način obavljanja energetskih djelatnosti, uvoz naftnih derivata, dostavljanje podataka, reguliranje naftnog sektora, nadležnosti i obaveze Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, dozvola za rad, sadržaj i način izdavanja dozvole za rad, registar dozvola za rad, sigurno snabdijevanje tržišta naftnim derivatima, cijena naftnih derivata, taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata, kvalitet naftnih derivata, označavanje pumpnih automata, kontrola kvaliteta, stavljanje u promet LPG u bocama, operativne zalihe, obavezne zalihe, rezerve naftnih derivata, osnivanje i djelatnost Operatora rezervi naftnih derivata, upravni i inspekcijski nadzor.

 
Kompletan Zakon u Attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Zakon_o_naftnim_derivatima.pdf
PODIJELI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.