Ličnosti / PRIVREDA I POLITIKA

Prof. dr. sci. Adem Balić, predsjednik Ljekarske Komore Tuzlanskog kantona

24.12.2007. 15:13 / Izvor: eKapija.ba

Adem Balić je rođen u Banjaluci 20. 8. 1959. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Tuzli sa odličnim uspjehom. Nakon odsluženja vojnog roka upisao se na Medicinski fakultet u Tuzli koji je završio 1986. godine. Za vrijeme studija bio je aktivan član Komisije za naučno-istraživački rad, te je kao njen član aktivno učestvovao na 3 Kongresa studenata bivše Jugoslavije (Crikvenica 1984, Novi Sad 1985 i Tuzla 1986).


Za rad “Infekcije rane poslije splenektomije” dobio je prvu nagradu iz oblasti hirurgije na samom Kongresu, kao i nagradu od Univerziteta u Tuzli za najbolji sudentski rad te godine.


Po završetku studija zaposlio se u Domu zdravlja u Ugljeviku gdje je radio kao ljekar opšte prakse u skoro svim njegovim službama. Osnovao je i organizovao hitnu službu, te bio i njen prvi načelnik.

Početkom marta 1990. godina prelazi Dom zdravlja u Tuzli i započinje specijalizciju iz ginekologije i akušerstva na GAK u Tuzli. Iste godine, upisao se na Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Tuzli koji je završio u maju 1992. god. Magistarski rad na temu “Problem određivanja nepouzdanog termina porođaja u odmaklim normalnim trudnoćama” pod mentorstvom prof. dr. Branislave Balić odbranio je juna 1993. god. Neposredno nakon položenog specijalističkog ispita (2. marta 1994. god.), sa istim mentorom prijavljuje temu za doktorsku disertaciju pod nazivom “Sonografska procjena maturacije posteljice u normalnim trudnoćama i korelacija sa plućnom zrelošću novorođenčeta” koju je odbranio 3. jula 1998. godine pred Komisijom čiji je predsjednik bio prof. dr. Asim Kurjak.

Po završetku specijalizacije radi u Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica u Domu zdravlja u Tuzli. Od 1997. godine je na mjestu šefa Odsjeka za ultrazvučnu dijagnostiku a na mjestu načelnika Službe od 1. januara 2000. god. a od 2003. god. član Stručnog vijeća Doma zdravlja. Na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli biran je za višeg asistenta marta 1999. god., za docenta u novembru iste godine a za vanrednog profesora 2004. god. Od 2006. godine je rukovodilac predmeta Ginekologija, akušerstvo i neonatologija na Visokoj zdravstvenoj školi. Autor je programa za nastavni predmet Ginekologija i akušerstvo.


Član je federalne Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz ginekologije i akušerstva od 1995. godine, te većeg broja komisija za odbranu magisterija i doktorskih disertacija.


Od završetka specijalizacije pa do danas usavršavao se iz oblasti ultrazvučne dijagnostike i perinatalne medicine, te je zaslužan uvođenje kolor-doplera i 3D/4D ultrazvučne dijagnostike u Tuzlanski kanton.
Autor je preko 50 naučnih i stručnih radova, pretežno iz oblasti perinatalne medicine, te velikog broja obrazaca koji se svakodnevno koriste u rutinskoj praksi. Poznat je kao autor Trudničke knjižice i Trudničkog kartona koji se već 10 godina koriste u zdravstvenoj zaštiti trudnica. Autor je monografija „Kako spriječiti neplaniranu trudnoću?“ i „Perinatalna zbivanja u tuzlanskoj regiji kroz naučni rad prof. dr. Branislave Balić“, te udžbenika „Perinatologija“ koji ovih dana treba da izađe iz štampe.

Član je uredništva naučnog časopisa Medicinski glasnik, a recenzent je časopisa Medicinski arhiv, Acta Medica Saliniana i Medicinski glasnik.
Aktivnom ulogom na sprečavanju namjernog prekida tudnoće kao metode planiranja porodice, te promocijom kontracepcije doveo zaslužan je za značajno smanjenje broja namjernih prekida trudnoće. U tom pogledu značajno je spomenuti brošure: “Hormonska kontracepcija”, “Spirala”
i “Prekid trudnoće”.

Povodom Dana zdravstva, 7. aprila 1997. god. Odlukom Federalnog ministarstva BiH promovisan je u zvanje Primarijus. Aktivno govori engleski a pasivno francuski jezik.

Jedan je od osnivača Ljekarske komore TK i njen prvi potpredsjednik. Značajnu aktivnost je pokazao u konstituisanju Komore, izradi statuta, poslovnika, pravilnika i ostalih akata neophodnih za rad Komore koji su bili polazna osnova za slične aktivnosti u svim ostalim ljekarskim komorama u Federaciji. U drugom izbornom periodu uspješno je obavljao funkciju predsjednika Skupštine i Skupštinskog vijeća Komore značajno doprinijevši zakonitom radu i normalnom funkcionisanju Komore kao institucije.

Na prijedlog Skupštinskog vijeća i Izvršnog odbora kandidovao se za predsjednika Komore za kojeg je izabran na Izbornoj skupštini 24. maja 2007. god. sa absolutnom većinom glasova.

tekt&foto - Ljekarska Komora Tuzlanskog Kantona

Pogledajte i druge dokumente u rubrici KO je KO

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ličnosti