Najave / SAJMOVI I IZLOŽBE

"BMD Komerc" d.o.o. Doboj objavljuje javnu ponudu za preuzimanje akcionarima "Ozrenturist" a.d. Doboj

26.03.2008. 12:36 / Izvor: Banjalučka berza

U skladu sa članom 4. stav 1. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS" broj 64/02-II dio), "BMD Komerc" d.o.o., Vidovdanska bb, 74000 Doboj , kao ponudilac, objavljuje javnu ponudu za preuzimanje akcionarima "Ozrenturist" a.d. Doboj.

1. "BMD Komerc" d.o.o., na dan objavljivanja ove ponude, vlasnik je 3.024.656 akcija emitenta "Ozrenturist" a.d. Doboj, Kneza Lazara 2, 74000 Doboj, koje su redovne, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 3.024.656 glasova u Skupštini emitenta ili 68,5439% od ukupnog broja glasova.

2. Ponudilac u postupku objavljivanja javne ponude za preuzimanje djeluje samostalno.

3. Osnovni kapital emitenta iznosi 4.412.724 KM, podijeljen je na 4.412.724 redovne akcije nominalne vrijednosti 1,00 KM.

4. Ova ponuda daje se svim akcionarima "Ozrenturist" a.d. Doboj koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u Skupštini Društva.

Ponudilac se obavezuje da će kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u Skupštini Društva, pod propisanim uslovima i uslovima utvrćenim u ovoj ponudi.

5. Za svaku akciju koja je predmet ove ponude ponudilac se obavezuje da he platiti iznos od 0,201 KM.

6. Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka roka važenja ove ponude. Plaćanje će se izvršiti preko Nove banke a.d. Banja Luka, Filijala Doboj, Svetog Save 4/3, 74000 Doboj, prenosom novčanih sredstava sa posebnog računa ponudioca, otvorenog kod ove banke, na račune ili štedne knjižice akcionara koji su deponovali akcije.

7. Depozitar je Centralni registar hartija od vrijednosti, Banja Luka, Bana Milosavljevića 6.

8. Rok važenja ove ponude za preuzimanje je 30 (trideset) dana od dana njenog objavljivanja u "Glasu Srpske" i u "Službenom glasniku Republike Srpske", s tim da rok počinje teći od dana zadnjeg objavljivanja.

9. Akcionar koji želi prihvatiti ovu ponudu dužan je akcije koje su predmet ove ponude deponovati kod depozitara, do isteka roka važenja ponude.

Svoje akcije s pravom glasa akcionar deponuje tako da pravnom licu ovlaštenom za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Filijali za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Broker Nova" Banja Luka, Knjaza Miloša 15,78000 Banja Luka, daje pisani nalog za prihvatanje ove ponude koji sadrži podatke o: ponudi za preuzimanje, akcionaru, akcijama koje se deponuju, bankarskom računu ili štednoj knjižici akcionara i potpis akcionara.

Akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatanja ponude.

Istekom roka važenja ove ponude smatra se da je akcionar koji je deponovao akcije prihvatio ovu ponudu.

Akcionar može povući deponovane akcije tako da pravnom licu ovlaštenom za poslovanje sa hartijama od vrijednosti daje pisani nalog za otkazivanje ove ponude koji sadrži iste podatke kao i nalog za prihvatanje ponude.

Akcionar može povući deponovane akcije do isteka roka važenja ponude ili ako ponudilac ne plati akcije u roku za plaćanje navedenom u ovoj ponudi ili u slučaju objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje. Povlačenje deponovanih akcija smatraće se odustankom akcionara od prihvatanja ove ponude. Akcionar se ne može odreći prava na povlačenje deponovanih akcija.

10. Ciljevi ponudioca i njegove namjere u vezi sa društvom koje preuzima u slučaju uspjeha ponude su unapređenje, rast i razvoj društva u skladu sa registrovanom djelatnošću.

11. Ponudilac neće kupiti akcije s pravom glasa na kojima je zasnovan teret (založno pravo, pravo plodouživanja, zabrana raspolaganja i drugi tereti).

Ponudilac snosi troškove deponovanja akcija, sve troškove prenosa akcija, kao i sve ostale troškove koji proizađu iz ove ponude, bez obzira na konačne rezultate preuzimanja.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave