Najave / SAJMOVI I IZLOŽBE

"Prijedorputevi" a.d. Prijedor - Javna ponuda za preuzimanje akcionarima "Kozaraputevi" a.d. Banja Luka

16.04.2008. 13:11 / Izvor: Banjalučka berza

U skladu sa članom 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", broj 64/02 -II dio), "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, 27. Juna 17 ,79000 Prijedor, kao ponudilac, objavljuje javnu ponudu za preuzimanje akcionarima "KOZARAPUTEVI" a.d. Banja Luka, Ive Andrića 10, Banja Luka, kako slijedi:

1. "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, 27. Juna 17, 79000 Prijedor, na dan objave ove ponude vlasnik je 5.317.298 akcija emitenta "KOZARAPUTEVI" a.d. Banja Luka, koje su redovne (obične), pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 5.317.298 glasova u skupštini emitenta ili 81,7506% od ukupnog broja glasova.

2. Osnovni kapital emitenta iznosi 6.504.294,00 KM, podijeljen je na 6.504.294 redovnih (običnih) akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM.

3. Ova ponuda daje se svim akcionarima Akcionarskog društva "KOZARAPUTEVI" a.d. Banja Luka koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u Skupštini društva.

Ponudilac se obavezuje da će kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u Skupštini društva, pod propisanim uslovima i uslovima utvrćenim u ovoj ponudi.

4. Za svaku akciju kojaje predmet ove ponude ponudilac se obavezuje da će platiti iznos 1,8477 KM.

5. Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana isteka roka važenja ove ponude.

Plaćanje će se izvršiti preko " VOLKSBANK" a.d. Banja Luka, Jevrejska bb, 78000 Banja Luka, prenosom novčanih sredstava sa računa ponudioca na račun akcionara koji su deponovali akcije.

6. Depozitar je: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d, ul. Bana Milosavljevića 6, 78000 Banjaluka.

7. Rok važenja ove ponude za preuzimanje je 30 (trideset) dana od dana njenog objavljivanja u „Glasu Srpske" i u "Službenom glasniku Republike Srpske" s tim da rok počinje teći od dana zadnjeg objavljivanja.

8. Akcionar koji želi prihvatiti ovu ponudu dužan je akcije koje su predmet ove ponude deponovati kod depozitara, do isteka roka važenja ponude.

Svoje akcije s pravom glasa akcionar deponuje isključivo tako da brokerskoj kući daje pisani nalog za prihvatanje ove ponude. Ponudilac je za poslove vezane za ovo preuzimanje angažovao Brokersko-dilersko društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka, 1. krajiškog korpusa 60,78000 Banja Luka.

Obrazac naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje može se preuzeti kod svakog pravnog lica ovlašćenog za poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

Akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatanja ponude.

Istekom roka važenja ove ponude smatra se daje akcionar koji je deponovao akcije prihvatio ovu ponudu.

Akcionar može povući deponovane akcije tako da brokerskoj kući da pisani nalog za otkazivanje ove ponude koji sadrži iste podatke kao i nalog za prihvatanje ponude.

Akcionar može povući deponovane akcije do isteka roka važenja ponude ili ako ponudilac ne plati akcije u roku za plaćanje navedenom u ovoj ponudi ili u slučaju objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje.

Povlačenje deponovanih akcija smatraće se odustankom akcionara od prihvatanja ove ponude.

Akcionar se ne može odreći prava na povlačenje deponovanih akcija.

9. Ciljevi ponudioca i njegove namjere u vezi sa društvom koje preuzima su: obezbjeđivanje pretpostavki za uspješno obavljanje osnovne djelatnosti emitenta, modernizacija i povećanje profitabilnosti ukupnog poslovanja.

10. Ponudilac neće kupiti akcije s pravom glasa na kojima je zasnovan teret (založno pravo, pravo plodouživanja, zabrana raspolaganja i drugi tereti).

Ponudilac snosi troškove deponovanja akcija, sve troškove prenosa akcija, kao i sve ostale troškove koji proizađu iz ove ponude, bez obzira na konačne rezultate preuzimanja.

Za sve dodatne informacije i objašnjenja o javnoj ponudi i načinu deponovanja akcija radi prihvatanja ponude i načinu isplate kupovne cijene, obratite se Brokersko-dilerskom društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka putem tel/faks +387 51 348 930, 348 980, e-mail: eurobroker@eurobroker.ba.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave