Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Aktuelna pitanja iz radno – pravnih odnosa u zakonodavstvu FBiH

16.04.2018. 12:27 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar:

 

AKTUELNA PITANJA IZ RADNO – PRAVNIH ODNOSA U ZAKONODAVSTVU FBiH

 • Rad na određeno vrijeme – prava i obaveze poslodavaca i radnika
 • Kolektivni ugovori
 • Inspekcijski nadzor

 

Mjesto

Datum

Mjesto održavanja

Bihać

16.04.2018.

Hotel „Park“

Sarajevo

17.04.2018.

Hotel „Hollywood“ - Ilidža

Mostar

18.04.2018.

Hotel “Mostar”

Tuzla

26.04.2018.

Hotel „Tuzla“

Zenica

27.04.2018.

Hotel „Zenica“

 

Početak svakog seminara u 9:30 h

Ovaj ciklus seminara dizajnirali smo na temelju najčešćih pitanja koja su u fokusu interesovanja poslodavaca, pravnika i menadžera za ljudske resurse u preduzećima, javnim i zdravstvenim ustanovama.

U prvom dijelu biće riječ o radu na određeno vrijeme koji je trenutno najčešći oblik zasnivanja radnog odnosa u okviru koje ćemo obuhvatiti različita prava i obaveze kako radnika, tako i poslodavca kod ugovora o radu na određeno vrijeme.

Druga tema je posvećena statusu kolektivnih ugovora, odnosno trenutno aktuelnoj problematici prestanka važenja Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH, kao i pojedinih granskih kolektivnih ugovora, te roka primjene trenutno važećih.

Treća tema je inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o radu i podzakonskih akata na teritoriji Federacije BiH. Inspekcijski nadzor u primjeni Zakona o radu će prezentirati inspektori rada iz Uprava za inspekcijski nadzor iz kantona/županija u FBiH,  a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

SADRŽAJ SEMINARA:

Rad na određeno vrijeme – prava i obaveze poslodavaca i radnika

 • Uslovi za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme u prelaznom periodu
 • Maksimalno trajanje i mogućnost produžavanja ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Vremenski prekid između dva ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme u školama
 • Produžavanje ugovora o radu na određeno vrijeme u slučaju bolovanja i porodiljskog odsustva
 • Mogućnost otkazivanja ugovora o radu na određeno vrijeme za vrijeme bolovanja
 • Ograničenja u vezi sa prijemom radnika na određeno vrijeme
 • Način otkaza ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme zaključenog prije novog ZOR
 • Sezonski rad i zapošljavanje sezonskih radnika
 • Prava radnika s kojim je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme u slučaju povrede na radu
 • Trajanje porodiljskog odsustva i odsustva radi njege djeteta
 • Godišnji odmor
 • Sticanje prava za zaključivanje ugovora na neodređeno vrijeme
 • Prerastanje ugovora o radu sa određenog na neodređeno vrijeme po sili zakona

Pitanja i odgovori

 

Kolektivni ugovori

Status Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH

 • Prestanak važenja Općeg kolektivog ugovora
 • Promjene pravilnika o radu nakon prestanka važenja Općeg kolektivnog ugovora
 • Primjena najpovoljnijeg prava
 • Utvrđivanje najniže satnice
 • Utvrđivanje najniže plaće
 • Osnovna plaća
 • Pravo na povećanje plaće

Granski kolektivni ugovori

 • Pregled granskih kolektivnih ugovora (trenutno važećih i onih kojima je nedavno istekao rok važenja)
 • Postupanje nakon isteka granskih kolektivnih ugovora

Pitanja i odgovori

Inspekcijski nadzor

 • Redovni timski inspekcijski nadzori
 • Prava i obaveze poslodavca pri inspekcijskom nadzoru
 • Postupanje po inspekcijskom nalogu
 • Postupanje po inspekcijskom Rješenju
 • Zahtjev za produženje roka za izvršenje inspekcijskog Rješenja (upućivanje zahtjeva, sadržaj obrazloženja, dokazi, odlučivanje inspektora po zahtjevu)
 • Inspekcijsko Rješenje o upozorenju:
 • uslovi za izdavanje Rješenja o upozorenju
 • pravni značaj Rješenja o upozorenju i njegove posljedice
 • Obaveze, mogućnosti i moguće posljedice za poslodavca kojem je službenim putem od nadležnog organa dostavljeno rješenje da je njegov radnik stekao status invalida II kategorije (član 73. Zakona o radu)
 • Procedura otkazivanja ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću (član 74. Zakona o radu)
 • Procedura otkazivanja ugovora o radu uz propisani otkazni rok (član 96. Zakona o radu)
 • Uticaj privremene spriječenosti za rad /bolovanje/, povrede na radu ili profesionalnog oboljenja na mogućnost otkazivanja Ugovora o radu (član 71. i 72. Zakona o radu)
 • Procedura otkazivanja ugovora o radu bez obaveze poštivanja otkaznog roka (član 97. Zakona o radu)
 • Obaveza pozivanja radnika da se prije nastupanja otkaza po članu 97. Zakona o radu prethodno izjasni o elementima odgovornosti koje mu se stavljaju na teret kao teža povreda radne obaveze (član 101. Zakona o radu)

 

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Bihać

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

dr.sc. Sena Družić – Glavna kantonalna inspektorica rada

 

Sarajevo

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Nedim Mehmedbašić -  inspektor rada

 

Mostar

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Dubravko Kovačević – ravnatelj Uprave za inspekcijski nadzor - Livno

Željko Konta – Glavni županijski inspektor – Herceg-basanske Županije

 

Tuzla

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Fahrudin Mustafić - inspektor rada

 

Zenica

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Emira Bureković - inspektorica rada

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, pravnicima, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, ekonomistima, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje kompetencije u ovoj oblasti.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

165,00 KM po jednom učesniku

155,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145,00 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

 • Komentar Zakona o radu FBiH – 65 KM
 • CD Implementaciji Zakona o radu sa modelima akata – 30 KM
 • CD Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 55 KM
 • Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 33 KM
 • Matična evidencija radnika – 20 KM
 • Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM
 • Mjesečna evidencija o radnom vremenu“ – 20 KM
 • Otkaz ugovora o radu FBiH (sa modelima akata i sudskom praksom) – 20 KM
 • Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 38 KM
 • CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS – 24 KM

 

U cijenu priručnik su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave