Banja Luka: ISO 9001:2015 – Seminar za interne auditore

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Banja Luka: ISO 9001:2015 – Seminar za interne auditore

14.05.2019. 08:24 / Izvor: Akta.ba

ISO 9001:2015 - Seminar za interne auditore

U septembru 2015. godine ISO organizacija objavila je revidirani standard ISO 9001:2015.

RAZLOZI ZA REVIZIJU

  • Pojava novih tehnologija
  • Uspostava novih sistema upravljanja koji utiču na organizaciju
  • Usklađivanje sa novim sistemima upravljanja
  • Smanjenje isticanja "Dokumentacije" kad ona nije propisana ili ne ostvaruje dodatnu vrijednost
  • Povećanje isticanja "Dodatne vrijednosti" za Organizaciju
  • Povećanje isticanja "Upravljanje rizicima" u svrhu postizanja ciljeva

Jedan je od osnovnih zahtjeva standarda ISO 9001:2015 je potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja na temu sistema upravljanja kvalitetom.

Također, jedan od osnovnih alata razvoja sistema i njegovog usklađivanja je permanentno provođenje internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) unutar samih organizacija.

Kvalitetno provedeni interni auditi kvalitete važan su preduslov zadovoljavanja zahtjeva standarda ISO 9001 i kasnije sertifikacije (audit nezavisne institucije), te stalnog poboljšavanja sistema upravljanja kvalitetom.

CILJ SEMINARA

Edukacija osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sistema upravljanja kvalitetom. Osposobljavanje za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.).

PROGRAM SEMINARA

Program obuhvata predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po slijedećim temama:

1.  Kvalitet i sistemi upravljanja kvalitetom

2.  Standardi ISO 9000, elementi sistema kvaliteta po modelu ISO 9001:2015

3.  Problematika uvođenja i primjene sistema kvaliteta

4.  Svrha i tipovi audita, sertificiranje sistema kvaliteta

5.  Postupci i način provođenja audita:

  • priprema za audit
  • provođenje audita
  • pisanje izvještaja i nalaza

6.  Zahtjevi za auditora

7.  Završna provjera znanja

PREDAVAČ

Boris Rukavina, dipl.ing.maš.

Leadauditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001

KO MOŽE SUDJELOVATI

Osobe koje su u organizaciji zadužene za poslove u vezi sistema upravljanja kvalitetom, (osiguranje kvaliteta, rukovodstvo, nabava, prodaja, tehničke službe...). Tehnička znanja nisu preduslov za prisustvo seminaru.

SERTIFIKAT

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog biti izdan sertifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 9001:2015, od TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku sertifikacijsku ustanovu) i sl.

Za rješavanje testa mogu se koristiti svi materijali i primjeri dobiveni na seminaru.

DATUM ODRŽAVANJA 

četvrtak, 06.06.2019. i petak, 07.06.2019.

 

MJESTO ODRŽAVANJA 

Hotel "Jelena" Banja Luka (ul. Jovana Dučića 25, 78000 Banja Luka)

 

TRAJANJE SEMINARA

2 dana; od 09:00h do 16:00h

CIJENA SEMINARA

185,00 € (Eura)

Cijena uključuje: 

·      skripte za predavanje 

·      ručak

·      osvježenja u pauzama predavanja 

·      izdavanje potvrde od strane TÜV NORD-a 

 

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispunjenu prijavnicu dostaviti na:

E-mail: atrozic@tuv-nord.com ili

Fax: + 387 33 650 730 

2. Polazniku se mailom/faxom šalje predračun prema kojem vrši avansnu uplatu

 

UPLATA 

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno je poslati na mail ili fax.

 

TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group obvezuje se da podatke o učesnicima seminara, naročito one koji se odnose na lične podatke fizičkih osoba, čuvati u tajnosti.

 

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNICA ZA SEMINAR

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave