CETEOR seminar 'Zaštita na radu i zaštita od požara'

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

CETEOR seminar "Zaštita na radu i zaštita od požara"

14.11.2019. 09:33 / Izvor: Akta.ba

CETEOR SEMINAR "ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA"

03-04.12.2019., Hotel "HILLS", Sarajevo

Koje su koristi od pohađanja seminara?

Na seminaru će se učesnici upoznati kako optimalno provoditi propise zaštite na radu (ZNR) i zaštite od požara (ZOP), te mjere zaštite od požara. Također, govorit će se o procedurama koje se trebaju poštivati kao i opremi koja se treba koristiti. Na seminaru će biti govora i o primjeni novog Zakona o radu koji tretira povrede na radu i bolovanja uposlenika, nadzoru nad primjenom mjera zaštite bezbjednosti i zdravlja na radu na građevinskim objektima, niskogradnje i visokogradnje (rad na visini), u industrijskim pogonima, kao i redovnim i vanrednim inspekcijskim pregledima radi provjere sprovođenja zakona i drugih propisa. Na seminaru će polaznici imati priliku slušati i o procjeni rizika ugroženosti od požara, planu zaštite od požara, kao i ulozi referenta u zaštiti od požara. 

Cilj seminara je pružanje i razmjena najnovijih informacija i postignuća iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara.

Kome je seminar namijenjen?

Menadžeri sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara, predstavnici radnika/sindikata, stručnjaci zaštite na radu i svi koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija, svim subjektima koji se bave proizvodnjom, izgradnjom, koje se tiču zaštite na radu i zaštite od požara u građevinarstvu i industriji na radnom mjestu, kompanijama koja se bave različitim vrstama proizvodnje, kao što su hemijska, prehrambena, prerađivačka, metalna i ostala industrija, uposlenicima hidroelektrana i termoelektrana, nadležnim inspekcijskim organima, te ostalim zainteresiranim.

Koje su teme?

Teme su struktuirane tako da upoznaju učesnike sa zakonskim obavezama u FBiH, RS-u i Distriktu Brčko. Učesnici seminara će imati priliku saznati više o procjeni rizika ugroženosti od požara, planu zaštite od požara kao i samim procedurama koje je potrebno provoditi iz oblasti ZNR i ZOP. Na seminaru će biti riječi i o zahtjevima inspekcije, ostvarivanju obaveza prema organima inspekcije zaštite na radu i zaštite od požara u industriji i građevinarstvu. Praktičnim primjerima će se demonstrirati pravilno postupanje u slučaju isticanja opasnih materija. Učesnici će se također upoznati sa trenutnim praksama upravljanja opasnim materijama u Bosni i Hercegovini i primjerima dobre prakse, ali i zakonskim okvirom koji reguliše ovu oblast.

Predavači

Predavači su organi inspekcije, menadžeri sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara, te stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara.

Kotizacija

Kotizacija za Seminar iznosi 350,00 KM Popusti

Dodatni popust od 5% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara CETEOR-a 

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju (smještaj nije uključen u kotizaciju).

Mjesto i vrijeme

Seminar će se organizovati u hotelu "Hills", u Sarajevu u periodu 03-04.12.2019. godine. Za učesnike seminara obezbjeđen je popust za smještaj u odnosu na redovnu cijenu.

Kontakt telefon hotela "Hills" je +387 33 947 947 ili info@hotelhills.ba

Kontakt osoba:

Elma Kavazović           

Rok za prijavu: 24.11.2019. godine

Tel:      +387 33 563 582         E-mail:ekavazovic@ceteor.ba

Fax:     +387 33 205 725         Web:   www.ceteor.ba

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavnica

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave