Deloitte seminar: Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Deloitte seminar: Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore

05.03.2019. 09:12 / Izvor: Akta.ba

Kontinuirana profesionalna edukacija za računovođe i revizore  

Računovodstvo – Revizija – Porezi 2019 Modul I

Deloitte organizuje seminar koji će se održati u četvrtak, 14. marta 2019. godine u trajanju od 9:00 do 15:00 sati u prostorijama kompanije Deloitte, u ulici Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo. 

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:

MSFI 9 za preduzeća 

- Vrijednosno usklađivanje potraživanja - primjena i postupci, 

- Model očekivanih kreditnih gubitaka, 

- Tretman poreza na dobit i kako se pripremiti za kontrolu - uslovi za priznanje rashoda; 

 

MSFI 15 – koncept i glavne izmjene u odnosu na prethodne standarde

- Identificiranje ugovora sa kupcem,

- Identificiranje pojedinačnih obaveza,

- Utvrđivanje transakcijske cijene,

- Alokacija na pojedine obaveze u ugovoru,

- Priznavanje prihoda,

- Primjeri iz prakse;

 

Obračun primanja nadzornog odbora i menadžera

- Obračun poreza i doprinosa za nadzorni odbor (u slučaju kad osobe primaju naknadu i bez naknade),

- Obračun poreza i doprinosa za članove  menadžmenta kad postoje primanja iz dva izvora (lokalni i ino):

    sa menadžerskim ugovorom

    sa ugovorom o radu,

- Odnos između menadžerskog ugovora i PDV-a – da li postoji okidač za PDV registraciju s obzirom da osoba nije u radnom odnosu već pruža usluge upravljanja društvom;

Izazovi poslovanja podružnica domaćih i stranih pravnih lica u BiH

- Registracija, vanjskotrgovinsko poslovanje, plaćanje prema inostranstvu, alokacija troškova, otvaranje računa, zaključenje ugovora.

Predavači su uposlenici Deloitte d.o.o. Sarajevo koji imaju višegodišnje iskustvo u određenim oblastima:

  • Belma Istenić, menadžer u reviziji, 
  • Kenan Hajrić, konsultant u poreznom odjelu,
  • Armin Ridžalović, konsultant u odjelu za poslovno savjetovanje,
  • Lana Arnautović, projekt menadžer u reviziji,
  • Azra Bećirbašić, projekt menadžer u reviziji,
  • Haris Jašarević, menadžer u pravnom odjelu,
  • Alma Hota, viši stručni suradnik u pravnom odjelu,
  • Edina Ražanica, konsultant za računovodstvo.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 130,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te zakusku koja će biti organizovana u pauzi seminara. 

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Molim Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 12. marta 2019. godine. 

Prijavite se slanjem registracijskog formulara na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. 

Osobe koje se nisu registrovale na navedeni način neće biti u mogućnosti prisustvovati seminaru. 

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave