Deloitte: Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Deloitte: Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

12.04.2019. 14:03 / Izvor: Akta.ba

U današnjem ekonomskom okruženju koje odlikuju brze promjene, veoma su prisutne i realne prijetnje kao što su pronevjere, korupcija, pranje novca i njihove potencijalne finansijske i krivične implikacije, kao i uticaj na reputaciju kompanija.

Međunarodne institucije i organizacije (poput EU, FATF, Moneyval) i samim tim lokalni regulatori, postavljaju sve više restriktivnih mjera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Teme koje ćemo obraditi na seminaru su: 

 1. Pravni okviri izazovi provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
 • Zakonski okvir BiH i stepen usklađenost sa 4. EU Direktivom
 • Utvrđivanje krajnjeg korisnika
 • Primjeri iz susjednih zemalja
 • Zemlje visokog rizika

 

 1. Nacionalna procjena rizika, kao strateškog dokumenta na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
 2. Sistem sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i procedure upoznavanja klijenta - praktični izazovi implementacije Zakona o SPNiFTA
 • Temelji sistema SPNiFTA – upravljanje, procjena rizika, politike i procedure, upoznavanje i praćenje klijenta
 • Upoznavanje klijenta – identifikacija, utvrđivanje stvarnog vlasnika, pojačana i pojednostavljena identifikacija i praćenje, redovno praćenje poslovnih aktivnosti, korespondentni odnosi, politički i javno eksponirana lica
 • Buduće promjene iz 5. i 6. EU direktive
 • Procjena rizika pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod finansijskih institucija
 • Tipologija pranja novca u finansijskom i nefinansijskom sektoru
 • Indikatori sumnjivih transakcija
 • Studije slučaja

 

 1. Perspektive forenzičkih angažmana na sprječavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti
 2. Deloitteova praksa - prezentiranje rezultati naših pregleda ocjene usaglašenosti banaka i MKO sa Zakonom o SPNiFTA

 

Predavači na seminaru su stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti kako iz Deloitte tako i iz drugih organizacija:

 1. Alma Hota, Advokat u Advokatskom društvu Legal Partners d.o.o. Sarajevo
 2. Samir Omerhodžić, Stručni savjetnik u Ministarstvu finansija i trezora BiH i dugogodišnji predstavnik BiH u Komitetu Vijeća Evrope za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval Komitet)
 3. Haris Jašarević, Menadžer u porezno-pravnom odjelu društva Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
 4. Nejc Korošec, Viši saradnik u odjelu finansijskog savjetovanja društva Deloitte d.o.o. Slovenija
 5. Damir Hodžić, Konsultant u odjelu revizije društva Deloitte d.o.o. Sarajevo

 

Namjera ovog seminara je pružiti učesnicima potrebna saznanja kako bi se pospješila dnevna praksa analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma te provođenje monitoringa. Po završetku, učesnici će dobiti certifikate o pohađanju seminara.

Seminar će se održati dana 18.04.2019. godine u trajanju od 9:00 do 16:00 satiu hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Sarajevo. Detaljan dnevni red dostavljamo u prilogu poziva.

Obzirom da je broj učesnika ograničen, molimo da potvrdite vaše prisustvo što je prije moguće, a najkasnije do 16. aprila 2019. godine, putem e-maila inevstrujevzaric@deloittece.com

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 200,00 KM (plus PDV) i uključuje učešće na seminaru, radni materijal, kafu i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara.

Molimo Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „AML seminar“.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave