Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak

08.07.2020. 09:40 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

 

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I DISCIPLINSKI POSTUPAK

 

Sarajevo, 14. 07. 2020. Hotel „Hollywood“

                                                                                         

Početak seminara u 9:30

Disciplinska odgovornost je odgovornost za utvrđene povrede radne obaveze i druge povrede radne discipline za koje se u zakonski propisanom postupku izriču propisane disciplinske mjere.

Disciplinski postupak sadrži odredbe definisane/regulisane Zakonom o radu, a koje su najčešče sadržane u razlozima za otkaz ugovora o radu. Situacije koje se očituju kroz disciplinski postupak su prvenstveno kada zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca, kada zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene internim aktom ili ugovorom o radu, ili situacije kada zaposleni zloupotrijebi pravo na odsustvo zbog privremene spriječenosti za rad i sl.

Kada se osvrnemo na sudsku praksu postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti vodi se i nastavlja kao nezavistan bez obzira na druge postupke koji se vode protiv zaposlenog.

Sankcija u najširem smislu je pravna posljedica koja prati povredu pravnih propisa, ali ona mora biti posljednje sredstvo koje prati određeni postupak.

SADRŽAJ SEMINARA

 

Zakon o radu - Disciplinska odgovornost u sistemu radnih odnosa

 • Odgovornost radnika za povrede radnih obaveza i radne discipline
 • Odgovornost radnika za povrede radnih obaveza (lakših, težih) i discipline ponašanja  učinjenih s umišljajem ili iz nehata u stanju uračunljivosti
 • Povreda radnih obaveza
 • Povreda discipline ponašanja
 • Disciplinsko djelo, subjektivni i objektivni elementi odgovornosti za postojanje disciplinskog djela (postojanje propisane radne obaveze, povreda radne discipline, povreda nastala od uračunljivog lica/radnika)
 • Vrste povreda radnih obaveza
 • Podjela i vrste disciplinskih mjera u FBiH (vanredni otkaz i pismeno upozorenje)
 • Propisivanje lakših i težih radnih obaveza Pravilnikom o radu, i Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
 • Rad disciplinske komisije i sankcije

Pitanja i odgovori

 

Disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 

 • Federalni i kantonalni zakoni i provedbeni propisi
 • Obim disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika
 • Povrede službene dužnosti 
 • Disciplinska prijava i rješenje o pokretanju disciplinskog postupka 
 • Disciplinske mjere i disciplinske kazne
 • Organi za vođenje disciplinskog postupka
 • Disciplinski postupak  - Opća pravila disciplinskog postupka
 • Izricanje disciplinskih mjera i disciplinskih kazni 
 • Pravo na žalbu i zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka 
 • Medijator državne službe
 • Organi za vođenje disciplinskog postupka 
 • Krivični postupak 
 • Preventivna suspenzija 
 • Izvršavanje rješenja o izrečenim disciplinskim mjerama 
 • Odgovornost za materijalnu štetu 

Pitanja i odgovori

 

Disciplinski postupak u javnim preduzećima

 • Primjena propisa (opšti i posebni propisi)
 • Primjena odredbi Zakona o radu FBiH koje se odnose na pismeno upozorenje
 • Utvrđivanje disciplinske odgovornosti radnika zbog teže povrede obaveza ili težeg prijestupa (obaveza poslodavca da se radnik izjasni o okolnostima koje mu se stavljaju na teret, rok za otkaz)
 • Provođenje disciplinskog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zaposlenih u javnom preduzeću (lex specialis Zakon o javnim preduzećima)
 • Razrješenje zaposlenika po okončanju provedenog disciplinskog postupka propisan pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti
 • Disciplinski postupak i nedozvoljene radnje i sankcije
 • Etički kodeks javnog preduzeća
 • Odgovorna i povezana lica u disciplinskom kažnjavanju
 • Obaveza Nadzornog odbora i Skupštine preduzeća
 • Dužnost Uprave za vođenje evidencije izrečene sankcije
 • Razlike u odnosu na Zakon o radu FBiH
 • Sadržaj pravilnika o disciplinskom postupku
 • Rok vođenja disciplinskog postupka
 • Sankcija
 • Prigovor na žalbu
 • Razrješenje po skraćenom postupku

Pitanja i odgovori

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, članovima uprava privrednih društava, javnih ustanova, javnih preduzeća, drugih  pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, radnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, radnicima  računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI

Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.

Mirela Gljiva, mr.iur.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

145 KM po jednom učesniku

135 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

 

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:
  • Modeli pravilnika o radu i pravilnika o disciplinskom postupku (CD)
  • Priručnik: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa 2018. godina
  • Prezentacije predavača
 • Osvježenje i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

 

TRAJANJE SEMINARA

09:30 – 15:00

 

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH25 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika15 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu15 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom15 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 20 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava za seminar

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave