Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Donošenje poslovnih odluka na temelju računovodstvenih informacija​

09.10.2018. 12:00 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje specijalistički jednodnevni seminar na temu:

DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA NA TEMELJU RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA

Sarajevo, 17. 10. 2018. godine – Hotel „Holiday“ (Velika dvorana)

Početak seminara  u 9:30h

 

Finansijska analiza predstavlja način sakupljanja, sistematizovanja i korištenja informacija finansijskog karaktera s ciljem da se ocijeni tekuće finansijsko stanje kompanije, mogući tempo i pravci razvoja, otkriju dostupni izvori sredstava, kao i mogućnost njihovog korištenja.

Analiza finansijskih podataka je od posebnog značaja za strateško odlučivanje, a rezultate finansijske analize za poslovno planiranje i odlučivanje koriste menadžeri svih nivoa odlučivanja u poslovnoj organizaciji.

S obzirom na navedeno, finansijska analiza treba da obezbijedi okvir za donošenje odluka iz različitih aspekata: od menadžera, vlasnika, potencijalnih investitora, povjerioca, članova nadzornih odbora koji traže specifične odgovore na svoja pitanja koja su vezana za poslovanje organizacije. Značajan dio tih odgovora se nalazi upravo u pravilnoj primjeni analize finansijskih informacija.

Cilj ovog specijalističkog seminara je da se učesnici upoznaju sa alatima, tehnikama i postupcima pomoću kojih se podaci iz finansijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za kvalitetno upravljanje i vrednovanje kompanija, kao i dijagnosticiranje poslovnih problema, povećavanje nivoa sigurnosti i minimiziranje rizika kod izbora rješenja, kao i za potrebe poboljšanja rezultata i poslovne uspješnosti.

Obuhvaćeni su konkretni načini izračunavanja finansijskih pokazatelja i njihovo ispravno tumačenje i vrednovanje, pojašnjenja odnosa između istih i ukazivanje direktne veze sa postignutim rezultatima kompanije.

 

SADRŽAJ:

 • Uloga i značaj računovodstva u donošenju poslovnih odluka;
 • Vrste informacija – informacije upravljačkog vs. finansijskog računovodstva;
 • Odlučivanje temeljem prikupljenih informacija;
 • Poslovno planiranje;
 • Finansijski izvještaji kao nositelji računovodstvenih informacija;
 • Računovodstvene manipulacije u finansijskim izvještajima;
 • Osnovni cilj i svrha analize računovodstvenih izvještaja;
 • Analiza strukture bilansa kao polazište finansijske analize:
  • Bilans stanja,
  • Bilans uspjeha,
  • Izvještaj o novčanim tokovima,
  • Bilješke uz finansijske izveštaje.
 • Zajedničke stavke finansijskih izvještaja i njihova povezanost;
 • Metode finansijske analize;
 • Metoda diskontiranja novčanih tokova (DCF);
 • Apsolutni i relativni pokazatelji finansijske analize;
 • Horizontalna i vertikalna analiza;
 • Obračun i objašnjenje finansijskih pokazatelja;
 • Praćenje i vrednovanje trendova pokazatelja finansijske analize tokom vremena;
 • Analiza likvidnosti i solventnosti kompanija;
 • Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti kompanija;
 • Analiza izvora finansiranja, korištenje finansijske poluge u poslovanju;
 • Analiza poslovne aktivnosti ili efikasnosti upravljanja imovinom;
 • Analiza rentabilnosti poslovanja;
 • Objašnjenje različitih nivoa profita u poslovanju;
 • Šta predstavlja novostvorena vrijednost?
 • Šema ekonomske dobiti;
 • Analiza uzajamnih odnosa između pokazatelja i uzajamni uticaji pokazatelja
 • Simulacija različitih poslovnih scenarija na konkretnim primjerima iz prakse;
 • Vrednovanje i prognoza daljeg razvoja preduzeća na osnovu računovodstvenih informacija i pokazatelja pojednih kompanija;
 • Preporuke za optimizaciju poslovanja i razvoj;
 • Analiza poslovne aktivnosti ili efikasnosti upravljanja imovinom;
 • Donošenje odluka na bazi računovodstvenih informacija;
 • Donošenje odluka o politici korištenja stalnih sredstava na bazi računovodstvenih informacija podržanih MRS i MSFI i važećim propisima.

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • Finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, investitorima, top menadžmentu;
 • Vlasnicima malih i srednjih preduzeća;
 • Računovođama koji rade na izradi finansijskih izvještaja za upravu;
 • Zaposlenima u finansijskim institucijama koji su u dodiru s korporativnim sektorom i potrebno im je razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivoa
 • Zaposlenima u javnoj upravi, ministarstvima i ostalim javnim službama kojima je potrebno razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou
 • onima koji žele da se upoznaju sa jednim od najkreativnijih dijelova finansija – finansijskom analizom;
 • Svima koji su u situaciji da procjenjuju bonitet klijenata (finansije, prodaja, nabavka…), kao i onima koji žele da nauče kako da mjere uspješnost poslovanja jedne kompanije;
 • Svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa određenim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati vjerovatnoću donošenja ispravne odluke;
 • Veoma je koristan svima koji žele da još bolje razumiju finansijsku situaciju kompanije na osnovu analize finansijskih izveštaja i koji donose poslovne odluke.

 

KOJE SU KORISTI OD SEMINARA:

Za pojedince:

 • rad na realnim primjerima iz različitih branši;
 • sticanje praktičnih znanja i vještina kao i osposobljavanje za analizu finansijskih rezultata i ocjene stanja svoje ili neke druge kompanije ili dijela kompanije;
 • upoznavanje sa različitim aspektima analize finansijskih izveštaja;
 • razumjevanje različitih uglova gledanja prilikom analize finansijskih informacija – šta je interesantno menadžerima, vlasnicima, povjeriocima?
 • konkretni načini izračunavanja finansijskih pokazatelja i njihovo ispravno tumačenje i vrednovanje;
 • definisanje odnosa između finansijskih pokazatelja i direktne veze sa rezultatima kompanije;
 • upoznavanje sa tehnikama utvrđivanja boniteta kompanija;
 • jasno definisani koraci, postupci i neophodni preduslovi za sprovođenje analize finansijskih izvještaja;
 • kakve su mogućnosti da povećate profit vaše kompanije ili odjeljenja;
 • alati za predviđanje posljedica dobrih i loših odluka na finansijsko zdravlje i poslovnu uspješnost kompanije;
 • koje procjene treba uvažiti i na koje treba obratiti pažnju prilikom analiziranja izvještaja.

Za kompaniju:

 • uvođenje i/ili unaprijeđenje jednog od najvažnijih analitičkih alata u kompaniji za potrebe donošenja poslovnih odluka;
 • povezivanje i razumjevanje odjeljenja finansija koje pravi izvještaje sa onima koji ih čitaju;
 • prepoznavanje preduslova koji su potrebni za sprovođenje analize u regularnim vremenskim intervalima;
 • podizanje nivoa kompetencija među ljudima kojima su neophodne informacije o finansijskom položaju kompanija;
 • stvaranje preduslova za uspostavljanje sistema ključnih indikatora uspješnosti;
 • povećanje nivoa sigurnosti i minimiziranje rizika kod izbora rješenja i načina za razvoj kompanije, kao i za potrebe poboljšanja i ozdravljenja;
 • povećanje finansijske pismenosti u kompaniji kao preduslova za kvalitetnije donošenje odluka.

PREDAVAČI:

prof. dr. Mehmed Jahić – Ekonomski fakultet – Sarajevo

prof. dr. Haris Jahić – Ekonomski fakultet – Sarajevo

                                                                      

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

145 KM po jednom učesniku;

135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

 

SEMINAR SE BODUJE SA 7 BODOVA KPE!

 

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:

Zakon o porezu na dobit – 18 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Matična evidencija radnika – 20 KM

Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave