Dvodnevni interaktivni seminar novosti i praksa javnih nabavki

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Dvodnevni interaktivni seminar novosti i praksa javnih nabavki

08.05.2019. 09:26 / Izvor: Akta.ba

DVODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR

NOVOSTI I PRAKSA JAVNIH NABAVKI

 

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA JAVNIH NABAVKI

NOVOSTI O ELEKTRONSKOJ PONUDI

SISTEMI NABAVKI U SVIJETU

PRIPREMA PONUDE U SKLADU SA TD

E-AUKCIJA

ŽALBENI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA

NAJČEŠĆE GREŠKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

SUDSKA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IZAZOVI KOD REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

PREGOVARAČKI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA

 

Konjic, 13. – 14.06.2019. godine

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima  ugovornih organa iz čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima - stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki, članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke,  internu reviziju unutar ugovornih organa, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, kao i za sve uključene u sistem javnih nabavki, od planiranja javnih nabavki do realizacije ugovora.

 

CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje predstavnika ugovornih organa i ponuđača sa važnošću razumijevanja tržišta javnih nabavki i tehnikama ispitivanja tržišta
 • Upoznavanja sa pojedinostima E-ponude
 • Upoznavanje predstavnika ugovornih organa i ponuđača sa važećim sistemima nabavke u svijetu i različitim pravilima i njihovim međusobnim odnosom
 • Upoznavanje sa širim kontekstom funkcionisanja međunarodnih finansijskih institucija i nabavki koje se vrše po pravilima IFI's
 • Pravilna priprema ponuda i odgovara na zahtjeve iz TD
 • Otkloniti nepravilnosti u pripremi ponude
 • Otkloniti dileme u vezi E-aukcije
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu
 • Povećanje uspješnosti u provođenju postupaka javnih nabavki
 • Shvatanje prirode i ciljeva sudske zaštite u postupcima javnih nabavki
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima učinka sudske zaštite u  postupcima javnih nabavki
 • Naučiti na koji način uspješno provesti realizaciju potpisanog ugovora
 • Usvojiti znanja kako na zakonit način rješavati probleme u realizaciji ugovora
 • Pravilno provođenje pregovaračkog postupka u skladu sa ZJN

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

I. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA JAVNIH NABAVKI

 • Generalno o tržištima javnih nabavki
 • Struktura tržišta javnih nabavki
 • Razlozi za istraživanje tržišta u ciklusu javnih nabavki: opcija ili imperativ?
 • Istraživanje tržišta iz ugla ugovornih organa i iz ugla ponuđača
 • Tehnike istraživanja tržišta
 • Dokumentovanje istraživanja tržišta za vlastite potrebe, uvid u stanje konkretnih tržišta,  kao i za potrebe revizionih organa

II. E-PONUDA

 • Novosti i aktuelnosti (pravilnik, planovi i elektronski potpis)
 • Šta nas očekuje u narednom periodu vezano za E-ponudu?

 

III. SISTEMI NABAVKI U SVIJETU

Uvod: Kratka historija nabavki

Pregled sistema nabavki

 1. Svjetski trendovi u nabavkama
 2. EU legislativa o javnim nabavkama i korelacija sa Zakonom o javnim nabavkama
 3. Government Procurement Agreement (GPA)
 4. UNCITRAL model zakona i UN-ov sistem
 5. USA (Federal Aquisition Regulation)
 6. Ostale zemlje i njihova pravila
 7. Pravila nabavki multilateralnih razvojnih banaka (IFI's):
 1. Osnovne karakteristike
 2. Svjetska banka, historijat, misija i pravila nabavke
 3. Evropske banke:
 • EIB, historijat, misija i pravila nabavke
 • CEB, historijat, misija i pravila nabavke
 • EBRD, historijat

 

IV. PRIPREMA PONUDE U SKLADU SA TD

 • Priprema ponude
 • Kako da odgovorimo na uslove i zahtjeve iz tenderske dokumentacije?
 • Šta ponuđač može učiniti da zaštiti svoje interese?
 • Gdje griješimo prilikom prijave na tendere? Zašto?
 • Interaktivan pristup, problemi učesnika i dijalog u cilju pronalaženja rješenja
 • Praćenje postupaka javnih nabavki

 

V. E-AUKCIJA

 • Pitanja i odgovori
 • Praksa

 

VI. ŽALBENI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA

 • Žalbena procedura u javnim nabavkama
 • Zašto se poništavaju tenderi?
 • Najčešće greške u postupcima javnih nabavki
 • Kako povećati efikasnost u realizaciji postupaka javnih nabavki?

 

VII. SUDSKA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Instrumenti sudske zaštite
 • Sudska zaštita u postupcima javnih nabavki (osvrt na prekršajnu, krivičnu odgovornost, naknada štete)
 • Upravnosudska zaštita - Upravni spor (zaštita koju pruža upravni spor, sadržaj tužbe, način odlučivanja, ishod spora)
 • Odlaganje izvršenja (Privremena mjera u upravnom sporu)
 • Konačnost i obaveznost odluka u upravnom sporu
 • Vanredni pravni lijekovi u upravnom sporu
 • Zahtjev za preispitivanje sudske odluke

Ograničenje i zaštita konkurencije u postupcima javne nabavke

 

VIII. IZAZOVI KOD REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

 • Način realizacije ugovora o javnoj nabavci
 • Odgovornost ugovornih organa i ponuđača u procesu realizacije
 • Kašnjenja u realizaciji ugovora i realizacija ugovornih obaveza

IX. PREGOVARAČKI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA 

 • Provođenje pregovaračkog postupka nabavke
 • Osnovne taktike i tehnike za pregovaranje

 

PREDAVAČI

 1. Đenan Salčin, dipl. oec. - Direktor Agencije za javne nabavke BiH.
 2. Josip Jakovac, dipl. iur. - Agencija za javne nabavke BiH. IMPPM. Trener trenera JN TOT projekta EK, trener JN AJN, predsjedavajući radne grupe za izradu ZIDZJN.
 3. Bojan Ždrale, dipl. oec. - Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners - ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.
 4. Šejla Omanović Mirković, dipl. iur. - Ured za razmatranje žalbi BiH. Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, trener JN TOT projekta Evropske komisije, Međunarodni master iz javnih nabavki "Tor Vergata" Rim.
 5. Milica Pranjić, dipl. iur. - Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiHdugi niz godina se direktno bavi  javnim  nabavkama  kroz upravne sporove koji se odnose na javne nabavke i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.
 6. Fuad Kozadra, dipl. oec.  - Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH. Završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I – training of treners - ITCILO.
 7. Tarik Rahić, dr. sci. - Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službu FBiH.

 

RASPORED SEMINARA

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

10:00 - 16:00 četvrtak  13.06.2019.

10:00 - 16:00 petak      14.06.2019.

 

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku:   PDF PROSPEKT

 

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA:  ONLINE REGISTRACIJA

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 03.06.2019.

 

Utiske predavača i učesnika sa II VELIKOG SEMINARA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI koji je uspješno realizovan u Dubrovniku u periodu od 17. - 19.04.2019. godine, možete pročitati preko sljedećeg linka: https://bit.ly/2Y6QdKV

 

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +38733621268 

Fax: +3873362 273

Mob: +38761307131

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave