Finkom seminar: Praktična primjena zakona o javnim nabavkama

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Finkom seminar: Praktična primjena zakona o javnim nabavkama

21.11.2019. 10:11 / Izvor: Akta.ba

Finkom d.o.o. Tuzla organizuje seminar pod nazivom:

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Mjesto održavanja:

Sarajevo, Hotel “Hills”

Datum održavanja: 06.12.2019. godine

1.            ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE SA PRAKTICNOM DEMONSTRACIJOM NA PORTALU ''E-NABAVKE''

2.            PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI (izrada i sačinjavanje plana javnih nabavki za 2020. godinu)

3.            OKVIRNI SPORAZUM-PRAKTIČNA PRIMJENA

 

Elektronske javne nabavke sa praktičnom demonstracijom na portalu "E-nabavke"

Agencija za javne nabavke BiH je već razvila module za elektronsko dostavljanje ponuda te se primjena i početak elektronskog dostavljanja ponuda očekuje veoma brzo.Takođe se veoma brzo očekuje usvajanje ''Pravilnika o korištenju informacionog sistema E-nabavke'' kojim se reguliše način elektronskog dostavljanja ponuda. Iz naprijed navedenih razloga organizirali smo seminar sa praktičnom demonstracijom na portalu e-nabavke kako i na koji način postupaju ugovorni organi kada planiraju elektronsko dostavljanje ponuda te kako i na koji način ponuđači dostavljaju svoje ponude elektronski.

ISKORISTITE OVAJ SEMINAR I SPREMNO DOČEKAJTE POČETAK ELEKTRONSKOG DOSTAVLJANJA PONUDA. UGOVORNI ORGANI NE DOZVOLITE DA VAM TENDERI PADAJU, PONUĐAČI NE DOZVOLITE DA VAŠE PONUDE BUDU ODBAČENE ZBOG NEPOZNAVANJA ILI POGREŠNE PRIMJENE ELEKTRONSKOG DOSTAVLJANJA PONUDA.

Planiranje javnih nabavki je tema koja je u ovom periodu godine aktuelna jer bi ugovorni organi već sad trebali početi sa pripremama za sačinjavanje plana nabavki za 2020. godinu kako bi na vrijeme usvojili plan nabavki i nesmetano pokretali postupke u 2020. godini.

Okvirni sporazum je veoma korisna tehnika nabavki koja ugovornim organima pruža velike mogunosti kada vrše nabavke za koje tokom ugovornog perioda ne mogu predvidjeti i odrediti potrebne količine. Velika je mogućnost primjene okvirnog sporazuma u praksi ali se iz nekih razloga okvirni sporazum ne primjenjuje dovoljno i ne koriste se njegove prednosti. Na seminaru ćemo obraditi teoretske i praktične aspekte okvirnog sporazuma te učesnike upoznati sa mogućnošću njegove primjene u praksi.

 

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE NA SEMINARU:

ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE PONUDA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI SA PRAKTIČNOM DEMONSTRACIJOM NA PORTALU "E-NABAVKE" (www.ejn.gov.ba)

•             Kreiranje elektronskog postupka u sistemu e-Nabavke;

•             Uslovi za učešće u e-postupku

•             Kreiranje elektronskog postupka;

•             Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku;

•             Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke

•             Kreiranje ponude

•             Slanje elektronskih ponuda;

•             Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda;

•             Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje

•             Evaluacija ponuda

•             Izmjena rezultata evaluacije

•             Zahtjev za pojašnjenje ponude

•             Otvaranje elektronskih ponuda;

•             Zahtjev za ispravku računske greške;

•             Preporuka za dodjelu/poništenje.

•             Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe

•             Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude

•             Tim ponuđača na e-postupku

•             Generisanje enkricipskog ključa i slanje e-ponude

•             Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke

•             E-aukcija u postupku sa e-ponudom

•             Kreiranje zapisnika u elektronskom postupku

•             Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke.

 

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ( kako ispravno sačiniti plan javnih nabavki za 2020. godinu)

•             Planiranje javnih nabavki - zakonska regulativa

•             Šta sa preostalim/neutrošenim a planiranim sredstvima za 2019. u planu nabavki za 2020. godinu

•             Povezanost plana nabavki i budžeta odnosno finansijskog plana

•             Faze planiranja - hronološki prikaz aktivnosti koje trebaju biti obavljane prilikom pripreme plana

•             Izmjene i dopune Plana javnih nabavki tokom godine

•             Kako se planiraju i prikazuju višegodišnji okvirni sporazumi u planu nabavki

•             Kako izbjeći cijepanje nabavki prilikom planiranja nabavki

•             Rezervisani ugovori i plan nabavke

•             Nalazi institucija za reviziju u oblasti planiranja javnih nabavki

•             Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke. OKVIRNI SPORAZUM

•             Pravna priroda okvirnog sporazuma i razlike između ugovora i okvirnog sporazuma

•             Kada se primjenjuje okvirni sporazum kao tehnika nabavke?

•             Kada se zaključuje okvirni sporazum na procijenu vrijednost a kada na vrijednost iz najpovoljije ponude?

•             Opcije za zaključivanje okvirnog sporazuma (okvirni sporazum sa jednim dobavljačem, okvirni sporazum sa više dobavljača - lista dobavljača, mini tender, da li se zaključuje jedan okvirni sporazum ili više okvirnih sporazuma sa svakim izabranim dobavljačem itd.)

•             Smjernice za pripremu tenderske dokumentacije kada se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

•             Zaključivanje pojedinačnih ugovora po okvirnom sporazumu

•             Šta, kada i kako se izvještava o zaključenom okvirnom sporazumu i pojedinačnim ugovorima.

 

PREDAVAČI: 

Kemal Muhamedović - Ekspert za elektronske javne nabavke i administrator portala "e-nabavke"(www.ejn.gov.ba). Član tima Agencije za javne nabavke za razvoj informacionih sistema

Amir Rahmanović - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH i Projekta Evropske Komisije za obuku trenera (ToT)

Miralem Kovačević - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH i Projekta Evropske Komisije za obuku trenera (ToT)

Naši predavači su certificirani treneri i eksperti iz oblasti javnih nabavki sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u planiranju i provođenju postupaka javnih nabavki, što naš seminar svakako čini različitim u odnosu na druge seminare.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR:

150,00 KM po jednom učesniku sa uključenim PDV-om.

130,00 KM po jednom učesniku, sa uključenim PDV-om, za prijavljena tri i više učesnika iz iste organizacije.

 

Kotizacija uključuje:

          troškove učešća na seminaru,

          nastavne materijale,

          osvježenje u pauzama,

          zajednički poslovni ručak,

          uvjerenje o usavršavanju (Certifikat).

Prijava na seminar se vrši dostavom prijavnog obrasca i kopije uplatnice na fax ili e- mail. Ukoliko je potrebno dostavljamo Vam i predračun na osnovu kojeg se vrši uplata. Budžetski korisnici koji su u sistemu trezorskog poslovanja mogu se prijaviti na seminar uz odgodu plaćanja nakon ispostavljenog računa.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU: Svrha doznake: Kotizacija za seminar Javne nabavke Primalac: FINKOM d.o.o.

Račun primatelja: 1321000101290124 Banka: NLB banka d.d.

 

KONTAKTI ZA PRIJAVU:

Za sva pitanja vezana za prijavu na seminar, kontaktirajte nas na jedan od slijedećih načina:

Tel: 035/252-272

Fax: 035/252-272

Mobitel: 061/886-082

e-mail: edukacija@finkom.ba ; finkomdoo@gmail.com

 

 

PREUZMI DOKUMENTE:
Prijavni obrazac
Agenda

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave