Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

FUK i uspostava interne revizije u općinama i gradovima

09.04.2018. 11:40 / Izvor: Akta.ba

SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BIH u saradnji sa SEVOI GRUPA d.o.o. i Europskom organizacijom za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje, na osnovu odluke Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH sa četvrte sjednice održane 21.03.2018. godine, pozivaju predstavnike općina i gradova sa područja Federacije Bosne i Hercegovine na jednodnevni seminar: FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA - FUK I USPOSTAVA INTERNE REVIZIJE U OPĆINAMA I GRADOVIMA.

Cilj seminara je da pomogne svim rukovodiocima i zaposlenicima u u boljem razumijevanju ciljeva i načina funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), kao i njihove uloge i odgovornosti za uspostavljanje, funkcionisanje i razvoj ovog sistema uz prezentaciju programskog rješenja za uspostavu istog.

Polaznici seminara bit će upoznati sa uspostavom interne revizije u općinama/gradovima koji ispunjavaju uslove za formiranje jedinica interne revizije kao i sa načinom revidiranja općina/gradova koji ne ispunjavaju uslove za formiranje jedinica interne revizije.

Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 38/16) uređuje finansijsko upravljanje i kontrolu i propisuje zajedničke okvirne principe i standarde za uspostavljanje, razvoj i implementaciju sistema FUK-a u javnom sektoru u Federaciji.

Pravilnika o provođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/17) uređuje odgovornosti i postupke za uspostavu, provođenje, razvoj i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole, izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli, ocjena adekvatnosti i efektivnosti sistema FUK u organizacijama u javnom sektoru u Federaciji, te vođenje i održavanje registra osoblja uključenog u FUK.

Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti, donesen na osnovu čl. 44 stava 6. Zakona o budžetima Federacije BiH definirao je rok za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 15.03. tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

Kaznene odredbe za nepredavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti shodno čl. 102 Zakona o budžetima u FBiH i Izmjenama i dopunama zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 91/15) su za odgovorne osobe (čelnike institucija) propisane kao novčane kazne 3.000 - 20.000 KM.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

1. Uvod u FUK/Uspostava interne revizije

Zakonski i podzakonski okvir sistema finansijskog upravljanja i kontrole

Uloga interne finansijske kontrole u javnom sektoru

Upravljanje rizicima kao dio sistema internih finansijskih kontrola

Upravljačka odgovornost rukovodioca korisnika javnih sredstava, prenos ovlaštenja i odgovornosti

Izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli

Uspostava interne revizije u općinama/gradovima koji ispunjavaju uslove za formiranje jedinica interne revizije i načinu revidiranja općina/gradova koji ne ispunjavaju uslove za uspostavu jedinica interne revizije

Predavač:  Fatima Obhođaš, Pomoćnica ministrice Federalnog ministarstva finansija  - CHJ,  akreditovani predavač Europske organizacije za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje

2. Obuhvat sistema finansijskog upravljanja i kontrole

Standardi, komponente i mehanizmi interne kontrole

Primjena COSO modela internih kontrola

Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole

Ekonomski benefiti uspostave finansijskog upravljanja i kontrole

Predavač:  Zikrija Duraković, akreditovani predavač Europske organizacije za financijsko upravljanje,  kontrolu i strateško planiranje

3. Implementacija i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole, tok aktivnosti pri implementaciji:

Odluka o imenovanjima

Imenovanje koordinatora za FUK

Edukacija čelnika i tima za FUK

Priprema plana uspostavljanja i razvoja FUK-a

Sastavljanja Izjave o misiji, viziji i ciljevima

Početna procjena 5 komponenti internih kontrola

Popis poslovnih procesa

Izrada popisa poslovnih procesa (revizorski trag)

Izrada knjige (mape procesa)

Utvrđivanje procjena rizika

Izrada registra rizika/strategija upravljanja rizicima

Analiza postojećih i potrebnih kontrola/Planovi djelovanja za korektivne radnje/izvještavanje o internim kontrolama/praćenje i procjena sistema

Predavač: Dr. Željko Krpan, Izvršni direktor Europske organizacije za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje i Predsjednik uprave SEVOI GRUPACIJE

 

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA:

16.04.2018. – Hotel EUROPA, konferencijska sala

Ul. Vladislava Skarića 5, Sarajevo

Termin: 10:00 – 15:00h

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR:

150,00 KM + PDV 25,50 KM

Svoj dolazak potvrdite tako što ćete popunjenu prijavnicu poslati na

e-mail adresu: selma@sogfbih.ba ili putem fax-a na broj 033 216 502

Uplate kotizacije će se vršiti na transakcijski račun SEVOI GRUPA d.o.o., kako je navedenon u Prijavnici koja je sastavni dio pozivnice,a shodno Ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji između Saveza općina i gradova FBiH i SEVOI GRUPA d.o.o.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave