Interaktivni seminar: Prekršajna i krivična odgovornost u javnim nabavkama

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Interaktivni seminar: Prekršajna i krivična odgovornost u javnim nabavkama

03.03.2020. 08:17 / Izvor: Akta.ba

INTERAKTIVNI SEMINAR

PREKRŠAJNA I KRIVIČNA ODGOVORNOST U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Dubrovnik, 08. - 10.04.2020. godine

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa institucija i tijela vlasti, javnih subjekata i javnih preduzeća, ponuđačima - stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki i odgovornim licima ponuđača, članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, internoj reviziji unutar ugovornih organa, privrednim subjektima, svim osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, kao i imaju odgovornost u postupcima javnih nabavki. 

CILJEVI I SVRHA

 • Upoznavanje predstavnika ugovornih organa i ponuđača sa konceptom praćenja postupaka javnih nabavki koje vrši Agencija
 • Upoznavanje predstavnika ugovornih organa i ponuđača sa monitoringom javnih nabavki koje vrše NVO (Transparency International, CRMA, FOD, EDA i UGT) i podnošenjem prijava Agenciji
 • Prikaz karakterističnih slučajeva praćenja postupaka javnih nabavki od straneAgencije za javne nabavke
 • Prikaz najčešćih kršenja zakona i pravila javnih nabavki što rezultira podnošenjem prekršajne prijave
 • Prikaz najčešćih ozbiljnih slučajeva kršenja zakona i pravila javnih nabavki što rezultira podnošenjem krivične prijave nadležnom tužilaštvu
 • Analiza potencijalne odgovornosti članova komisija za javne nabavke, službenika za javne nabavke i rukovodioca ugovornih organa, kao i odgovornih lica kod ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki
 • Upoznavanje sa osnovama prekršajnog postupka (vođenje postupka i sankcije)
 • Upoznavanje sa osnovama krivičnog postupka (krivično djelo, umišljaj, nehat, kazne)
 • Razumijevanje načela ne bis in idem(nemogućnost vođenja prekršajnog i krivičnog postupka za isto djelo)
 • Zajednički rad u grupama na Studiji slučaja prekršajnog postupka
 • Zajednički rad u grupama na Studiji slučaja krivičnog postupka
 • Pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka na osnovu revizorskih izvještaja i presuda u upravnom sporu

PREDAVAČI I SADRŽAJ SEMINARA

I. Đenan Salčin, dipl. oec. 

Direktor Agencije za javne nabavke BiH

 • Praćenje postupaka javnih nabavki od strane Agencije
 • Saradnja sa NVO u monitoringu javnih nabavki
 • Najčešći slučajevi nepravilnosti u postupcima javnih nabavki
 • Dobre i loše prakse javnih nabavki
 • Zajednička analiza konkretnih slučajeva kroz grupni rad na studiji slučaja praćenja postupaka javnih nabavki

II. Josip Jakovac, dipl. iur.

Agencija za javne nabavke BiH. 

IMPPM. Trener trenera JN TOT projekta EK, trener JN AJN.

 • Prekršajna odgovornost u postupcima javnih nabavki
 • Generalno o prekršajnoj odgovornosti u javnim nabavkama
 • Za koje slučajeve Agencija u okviru antikoruptivih aktivnosti podnosi prekršajne prijave
 • Kakva kršenja ZJN povlače krivičnu odgovornost
 • Saradnja sa nadležnim tužilaštvima, sudovima, uredima za reviziju, agencijama i organima za provođenje zakona
 • Zajednička analiza konkretnih slučajeva kroz grupni rad na studiji slučaja prekršaja u postupima javnih nabavki

III. Milica Pranjić, dipl. iur. 

Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH.

Dugi niz godina se direktno bavi javnim nabavkama kroz upravne sporove koji se odnose na javne nabavke i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.

 • Osnove prekršajnog postupka (vođenje postupka i sankcije)
 • Osnove krivičnog postupka (krivično djelo, umišljaj, nehat, kazne)
 • Načelo ne bis in idem (nemogućnost vođenja prekršajnog i krivičnog postupka za isto djelo)
 • Pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka na osnovu revizorskih izvještaja i presuda u upravnom sporu
 • Zajednička analiza konkretnih slučajeva kroz grupni rad na studiji slučaja krivičnog djela  u postupima javnih nabavki

 

MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE

Ključni cilj implemetacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije usmjerena je prema istraživanju rješenja koja će osigurati uspješno sprovođenje organizacijskih projekata i radnih zadataka.

 

SAMOSVIJEST- Radno okruženje i koraci prema samosvjesti

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA- Važnost i tehnike razvoja

PREDAVAČ

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

RASPORED RADA

Registracija učesnika 09:30 - 10:00

10:00 - 16:00 srijeda    08.04.2019.

09:30 - 16:00 četvrtak  09.04.2019.

09:00 - 11:00 petak      10.04.2019.

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

Nakon svakog teoretskog interaktivnog modula, učesnici će kroz grupni rad analitički obraditi studije slučaja iz domene praćenja postupka javne nabavke, prekršaja i prekršajne odgovornosti u javnim nabavkama, kao i krivičnog djela i krivične odgovornost u javnim nabavkama. 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku:  PDF PROSPEKT

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA: LINK

 

Ostvarite dodatne popuste na kotizaciju za rane prijave!

Broj učesnika na edukacijama / seminarima je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 01.04.2020.

 

 

KONTAKT INFORMACIJE:

 

KVENTUM d.o.o. 

Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +38733621268  

Fax: +38733621273

Mob: +38761307131

Mob: +38761267373

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba

 

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave