Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Izmjene Zakona o porezu na dobit, porezne prijave za 2019

Revicon organizuje novi seminar iz oblasti poreza na dobit.

09.03.2020. 09:22 / Izvor: Akta.ba

Revicon edukacija

IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT,
POREZNE PRIJAVE ZA 2019,
RASPODJELA I ISPLATA DOBITI,
NOVI ZAKON O ZATEZNOJ KAMATI
I DRUGE AKTUALNOSTI

 

TRAVNIK                 11. 03. 2020.               Općina Travnik

BIHAĆ                       12. 03. 2020.             CineStar Bihać (Bingo)

LIVNO                       13. 03. 2020.              Hotel B&M Livno

ŠIROKI BRIJEG     16. 03. 2020.                Hotel Park

SARAJEVO              17. 03. 2020.              PC UNITIC

TUZLA                      18. 03. 2020.              CineStar Tuzla (Bingo)

ZENICA                    19. 03. 2020.              Hotel Zenica

MOSTAR                  20. 03. 2020.              Hotel Mostar

 

početak seminara u 9:30 sati

 

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI/BODOVA

KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE

 

PROGRAM

IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT

 • sadržaj izmijenjenih i dopunjenih odredbi
 • objašnjenja i način primjene

POREZNI BILANS ZA 2019.

 • upute, objašnjenja i napomene za popunjavanje

KAPITALNI DOBICI I KAPITALNI GUBICI

 • oporezivi i neoporezivi kapitalni dobici
 • priznati i nepriznati kapitalni gubici

POREZNO NEPRIZNATI RASHODI

 • amortizacija koja je trajno nepriznata
 • otpis i ispravka vrijednosti potraživanja (IOS)
 • manjkovi, reprezentacija, donacije...
 • ostali trajno porezno nepriznati rashodi

PRIVREMENO NEPRIZNATI RASHODI

 • rezerviranja za buduće rashode i obaveze
 • amortizacija iznad porezno priznate
 • umanjenje vrijednosti zaliha i druge imovine

DODATNA UMANJENJA POREZNE OSNOVICE

 • razlika amortizacije do maksimalno priznatih stopa
 • jednokratni otpis „sitnih“ stalnih sredstava

PRIHODI KOJI SE ISKLJUČUJU IZ OSNOVICE

 • prihodi iz dobiti drugih obveznika u FBiH (ID-813)
 • naplaćena ranije nepriznata otpisana potraživanja
 • prihodi od ukidanja ranije nepriznatih rezerviranja

TRANSFERNE CIJENE

 • porezni efekti transakcija sa povezanim licima
 • prijava transakcija sa povezanim licima (TP-902)
 • obaveza izrade Izvještaja o transfernim cijenama
 • izbjegavanje dvostrukog oporezivanja (TP-900)

PRIMJENA MRS-a 12 - Porez na dobit

 • kad postoje odložena porezna sredstva
 • kad postoje odložene porezne obaveze

POREZNI PODSTICAJI I UMANJENJA POREZA

 • podsticaj za novouposlene radnike (PP-812)
 • podsticaji za investicije (PI-808, PP-810 i PP-811)
 • umanjenje za porez plaćen u RS i BD (PE-806)
 • umanjenja za porez plaćen izvan BiH (PE-807 i PK-814)
 • porezni gubici iz ranijih godina (PG-809)

AKONTACIJA ZA NAREDNI PERIOD

RASPODJELA I ISPLATA DOBITI VLASNIKU

 • odlučivanje o raspodjeli dobiti
 • mogućnosti za isplatu dobiti vlasniku
 • ograničenja i zabrane isplate dobiti vlasniku
 • „isplata“ dobiti prenosom imovine društva
 • „prebijanje“ sa ranijim pozajmicama vlasniku
 • porezni tretman raznih oblika isplate dobiti

POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA ZA 2019.

 • porezno priznati i porezno nepriznati rashodi
 • sačinjavanje SPR-1053, GPZ-1052 i GPD-1051
 • utvrđivanje akontacije za naredni period

POREZNE PRIJAVE GRAĐANA ZA 2019.

 • građani koji imaju obavezu da podnesu GPD-1051
 • građani koji imaju interes da podnesu GPD-1051
 • dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM-1024)
 • korištenje ličnih odbitaka i olakšica
 • ostvarivanje prava na povrat poreza

NOVI ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

 • nova propisana stopa zatezne kamate
 • način obračuna zatezne kamate po novom Zakonu
 • maksimalni dozvoljeni iznos zatezne kamate
 • postupanje u prelaznom periodu

STAVOVI FMF I POREZNE UPRAVE FBiH

DRUGE AKTUALNOSTI

ODGOVORI NA PITANJA

 

MATERIJAL (uključen u cijenu)
PRIRUČNIK Prijave poreza na dobit i dohodak za 2019.
Pribor za pisanje


NAKNADA (sa uključenim PDV-om)
100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom
120 KM za ostale učesnike, sa materijalom
 80 KM po učesniku, bez materijala

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.
Bosna Bank International d.d.
Raiffeisen Bank BiH d.d.
Sparkasse Bank d.d.
ASA Banka d.d. Sarajevo
Nova banka a.d.
Union banka d.d.
ProCredit banka d.d.
Addiko Bank d.d.
Sberbank a.d. Banjaluka

3383202200308627
1413105320013074
1610000060920085
1992400075053168
1344701000241677
5550050001608033
1020500000075755
1941011354700156
3060350000444164
5673831100002975

 

ili gotovinom pred početak semina

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave