Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC seminar: Zaštita prava radnika i poslodavaca kod otkaza ugovora o radu

Ovaj seminar ima za cilj da kroz praktične primjere advokata i sudije, pruži poslodavcima odgovore kako postupiti u konkretnim situacijama.

28.08.2019. 10:27 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar:

ZAŠTITA PRAVA RADNIKA I POSLODAVACA

KOD OTKAZA UGOVORA O RADU

Sarajevo, 26. 09.2019., Hotel „Hollywood“ - Ilidža

 

Početak seminara u 09:30

 

Radno - pravna zaštita odvija se kroz dva oblika. Interna i eksterna, odnosno kao postupak koji provodi poslodavac donošenjem odgovarajućih pojedinačnih pravnih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa, i kao postupak pred trećim nepristrasnim organima – sudom i alternativnim ogranima (ako su se strane sporazumjele). Pretpostavka sudskog postupka nije nužno vezana za prethodno podnošenje zahtjeva za zaštitu prava poslodavcu, već se sudska zaštita javlja kao nastavak ostvarivanja pravne zaštite iz radnog odnosa, ako ona nije ostvarena kod poslodavca.

Opće pravilo građanskog parničnog postupka, primjenom čijih pravila naši sudovi odlučuju o zakonitosti otkaza, nalaže da je teret dokazivanja na tužiocu. Shodno tome, radnik u sudskom sporu u kojem tvrdi da je njegov otkaz nezakonit mora dokazati osnovanost svojih tvrdnji. To ima za posljedicu da se radnici kao tužioci suočavaju sa značajnim poteškoćama jer im, u pravilu, nedostaju saznanja o određenim odlučujućim činjenicama. Dosadašnja sudska praksa je pokazala da sudovi, u nemalom broju slučajeva, donose presude iz formalno-pravnih razloga, tj. kada su proceduralni razlozi otkaza ugovora o radu upitni. 

Ovaj seminar ima za cilj da kroz praktične primjere advokata i sudije, pruži poslodavcima odgovore kako postupiti u konkretnim situacijama sa ciljem da izbjegnu nepotrebne i dugotrajne sudske sporove. 

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

Otkaz ugovora o radu u skladu sa općim i posebnim propisima 

 • Zakonske odredbe o otkazu ugovora o radu 
 • Razlozi za otkaz:
  • teža povreda radne obaveze
  • ponovljena lakša povreda radne obaveze
  • zbrinjavanje viška zaposlenih
 • Pravni lijekovi:
  • prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza
  • poslodavac kao drugostepeni organ
  • postupak po pravnom lijeku
 • Načini osporavanja otkaza ugovora o radu
  • individualni i kolektivni radni sporovi
 • Postupanje i dokazivanje u slučaju otkaza ugovora o radu zbog:
  • neostvarivanja ugovorenih normi (učinka)
  • neadekvatne kompetencije radnika
  • neodgovornog ponašanja
  • neprihvatanja izmjene radnog mjesta (otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu)
 • Ulaganje zahtjeva, zaštita prava i podnošenje tužbe
 • Prekluzivni i zastarni rokovi za podnošenje zahtjeva za tužbu
 • Žalba protiv presude i revizija u radnim sporovima
 • Pravo na nadoknadu u slučaju nezakonitog otkaza:
  • odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa
  • isplata plaće i naknada štete
  • povrat na posao i dr.
 • Teret dokazivanja

Pitanja i odgovori

 

2.     Sudska praksa vezana za otkaz ugovora o radu po općim i posebnim propisima

 • Uslovi koji tebaju biti ispunjeni za sudsku zaštitu u sporu radi poništenja odluke o otkazu
 • Dokazivanje na sudu kod postojanja uslova za nezakonitu izmjenu ugovora o radu (u

materijalnom i formalnom smislu), u slučaju neprihvatanja otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

 • Najčešći formalno-pravni razlozi kada sudovi, bez ulaženja u meritum spora, donose

presude

 • Odnos hijerarije između pravilnika o radu i kolektivnog ugovora, zakona i podzakonskih

akata

 • Sudski sporovi kod ostvarivanja plaće i ostalih materijalnih prava radnika
 • Računanje vremena zastare potraživanja naknade plaće u slučaju nezakonitog otkaza
 • Rok za podnošenje tužbe sudu u slučaju kada radnik zatraži posredovanje inspekcije rada
 • Postojanje zakonskog osnova za sudsku zaštitu kandidatu kojeg poslodavac nije primio u

radni odnos

 • Ograničavanje vremena u kojem se neka radnja može poduzeti u cilju postizanja brzine u

pružanju pravne zaštite, i ostvarivanje pravne sigurnosti

 • Postupanje radnika u slučaju presude suda o vraćanju na posao kod poslodavca koji mu je

otkazao ugovor o radu

 • Sudski postupci u slučaju uznemiravanja i spolnog uznemiravanja radnika
 • Sudski postupci u drugim slučajevima mobinga
 • Teret dokazivanja

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Mr. Hakija Kurtović, advokat

Gordana Stojaković, sudija 

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN: 

Onima  koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, poslodavcima,  pravnicima, ekonomistima, menadžerima ljudskih resursa, advokatima i svima onima koji žele unaprijediti svoje kompetencije u ovoj oblasti.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KMpo učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

1.  Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.baili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

2.  Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu.

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH– 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata– 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa– 55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH– 20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika– 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu– 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu– 20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH– 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini– 50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom– 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu– 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH– 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH– 25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini– 75 KM

 

cijenu svakog priručnika su uključeni PDV troškovi dostave.

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili033 214 582.

 

RECd.o.o., Jukićeva2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac - RO FBiH - Septembar 2019. godine

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave