Savjetovanje: Javne nabavke, elektronske ponude i e-aukcija

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Savjetovanje: Javne nabavke, elektronske ponude i e-aukcija

Petak 22.10.2021. godine hotel "HOLLYWOOD" - Ilidža

07.10.2021. 09:47 Izvor: / Akta.ba

JAVNE NABAVKE

ELEKTRONSKE PONUDE

E-AUKCIJA

 IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

PRAKSA URŽ-a I SUDA BiH KOJA JE OBILJEŽILA 2021. GODINU (primjeri rješenja i presuda)

PETAK 22.10.2021. GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" -  ILIDŽA

 

Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, vas ovim putem poziva na savjetovanje iz javnih nabavki uz navođenje primjera te informisanja o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH.

Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

PREDAVAČI: 

Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

Edvin Šarić dipl. pravnik Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki koji se može angažavati po potrebi za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

TEME - PREDAVAČ: Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

E-AUKCIJA

 • E-Aukcija sa strane ponuđača;
 • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
 • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije;
 • Završetak e-Aukcije;
 • Elektronske javne nabavke;
 • Provođenje e-Aukcije u sistemu javnih nabavki, demonstracija;
 • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije;

ELEKTRONSKE PONUDE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Kreiranje elektronskog postupka u sistemu e-Nabavke;
 • Uslovi za učešće u e-postupku;
 • Kreiranje elektronskog postupka;
 • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku;
 • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke;
 • Kreiranje ponude;
 • Slanje elektronskih ponuda;
 • Otvaranje elektronskih ponuda;
 • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude;

TEME - PREDAVAČ: Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat

OČEKIVANE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (INICIJATORI PREDLAGAČ)

 • Šta je svrha i cilj izmjena i dopuna ZJN;
 • Izmjene u izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama;
 • uređuje pitanja imenovanja službenika za javne nabavke;
 • uvodi obavezu prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove;
 • detaljnije uređuje institut plana nabavki;
 • definiše privremeni plan nabavki,
 • uvodi pravni osnov za provođenje elektronskih nabavki,
 • precizira u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki na 36

mjeseci,

 • unosi izmjene u utvrđivanju sukoba interesa kod rukovodioca ugovornog organa, člana komisije

za javne nabavke, te drugih lica koji su uključeni u postupak javne nabavke,

 • unosi izmjene u provođenju postupaka konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma,
 • izmjene u sistemu pravne zaštite,
 • uređuje pitanja advokatskih naknada.

OPTIMALNA PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE-DOBRA I LOŠA PRAKSA

 • Pravilna izrada tenderske dokumentacije;
 • Planiranje nabavki za narednu godinu;
 • Pojašnjenja i izmjene tenderske dokumentacije;
 • Kako postupiti u slučaju izjavljivanja žalbe na tendersku dokumentaciju;
 • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki;

OPTIMALNA PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM I NAJČEŠĆE GREŠKE - DOBRA I LOŠA PRAKSA

 • Priprema prihvatljive ponude ;
 • Sadržaj ponude (POPUNJAVANJE OBRAZACA);
 • Pisane izjave;
 • Komunikacija ponuđača sa ugovornim organim putem portala, e-maila, redovne pošte (kada se šta može primijeniti);
 • Period važenja ponude;
 • Garancije uz ponudu;
 • Upotreba faksimila u pripremi ponude;
 • Pojam i značaj  industrijske sigurnosne provjere i industrijske sigurnosne dozvole u postupcima javnih nabavki (iz ugla ponuđača i iz ugla ugovornih organa);
 • Ispravke u ponudi, izmjene i dopuna ponuda;
 • Šta se može smatrati manjim odstupanjem u ponudi, šta se može pojašnjavati, a šta je razlog eliminacije (gdje je granica između pojašnjenja ponude i dopune ponude);

 OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE (IZBOR PONUĐAČA ILI PONIŠTAVANJE POSTUPKA NABAVKE)

 • Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenju postupka nabavke;
 • Period mirovanja do zaključenja ugovora o javnoj nabavci;
 • Kada se MOŽE poništi postupak nabavke, kada se MOŽE započeti novi postupak nabavke;
 • Postupak dodjele ugovora drugorangiranom ponuđaču (koraci);
 • PRIMJERI IZ PRAKSE U RADU DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI URŽ-a.
 • PRIMJERI IZ PRAKSE UPRAVNIH SPOROVA U RADU SUDA BIH.

TEME - PREDAVAČ: Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik;

PRIMJERI IZ PRAKSE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

 • Uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki od strane Ureda za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2018. god., primjeri kršenja zakona, stavovi i preporuke ureda za buduće postupke javnih nabavki);
 • Uticaj negativnog revizorskog izvještaja u dijelu javnih nabavki, i odgovrnosti rukovodioca/komisija (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
 • Akcenat revizije u pustupku revidiranja predmeta iz javnih nabavki, najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora;
 • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
 • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavki;
 • Zabilješke za reviziju (internu i eksternu);
 • Primjeri prakse UO;
 • Primjeri prakse PONUĐAČA;
 • Studija slučaja;

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

 • Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
 • Način provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
 • Nabavka dodatnih i nepredviđenih radova, roba i usluga
 • Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku
 • Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 
 • Žalbeni postupak i rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku

ANEX II DIO B

 • Uslovi za primjenu Anexa II dio B

VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

190,00 KM po jednom učesniku;

170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

130,00 KM po osobi za predplatnike "PRAVNOG KONSALTINGA"

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju, primjeri rješenja URŽ-a i presuda SUDA BiH.

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

 1. CD o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa zvučnim objašnjenjemnjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 40 KM.
Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara - molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.
PREUZMI DOKUMENTE:
javne_nabavke_apke.docx
javne_nabavke_plan_apke.docx

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave