Veliki seminar iz oblasti javnih nabavki + praktične radionice

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Veliki seminar iz oblasti javnih nabavki + praktične radionice

Kventum d.o.o. organizuje trodnevni interaktivni seminar iz oblasti javnih nabavki.

24.09.2018. 08:26 Izvor: / Akta.ba

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI 

 + PRAKTIČNE RADIONICE 

 

AKTUELNE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

MONITORING PROCESA JAVNIH NABAVKI

KORUPCIJA I KOLUZIJA U NABAVKAMA

E-PONUDA I E-AUKCIJA 

PRIMJEDBE I PREPORUKE REVIZIJE 

REALIZACIJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

PRIPREME ZA OBUKU SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 

Baška Voda, 24. - 26.10.2018. godine

GRAND HOTEL SLAVIA / HOTEL HORIZONT

 

Seminar namijenjen: 

Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa iz čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima - stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki, članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke,  internu reviziju unutar ugovornih organa, privrednim subjektima, osobama kojena direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, kao i za sve uključene u sistem javnih nabavki, od planiranja javnih nabavki do realizacije ugovora.

 

Ciljevi seminara:

 • Upoznavanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama ZJN
 • Upoznati učesnike detaljno o monitoringu i dijelovima procesa samog praćenja 
 • Upoznavanje ugovornih organa sa pokretanjem prekršajnih prijava za kršenje ZJN, što predstavlja novinu u ovoj godini
 • Sticanje znanja i vještina za sprečavanje korupcije i koluzije (zabranjenih tajnih dogovora između ponuđača) u postupcima javne nabavke
 • Razumijevanje koruptivnih i koluzivnih šema
 • Usavršavanje znanja i uvod u nove funkcionalnosti portala javnih nabavki
 • Usvajanje znanja o najznačajnijim sugestijama, primjedbama i preporukama Službi za reviziju BiH/FBiH/RS/BD, a koje se odnose na postupke javnih nabavki iznesene u objavljenim izvještajima o reviziji
 • Naučiti na koji način uspješno provesti realizaciju potpisanog ugovorai kako na zakonit način rješavati probleme u realizaciji ugovora 
 • Priprema uposlenika u ugovornim organima na funkciju službenika za javne nabavke 
 • Shvatanje prirode i ciljeva pravne zaštite u postupcima javnih nabavki
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima  učinka pravne zaštite u  postupcima javnih nabavki
 • Primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu

                        

Sadržaj i raspored seminara:

 

I. AKTUALNE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

II. MONITORING PROCESA JAVNIH NABAVKI 

Monitoring proces je do sada imao više nego simboličan efekat obzirom da se samo izrađivao izvještaj o urađenom monitoringu na bazi godine bez da se ijedan počinilac greške tj. povrede Zakona sankcionisao. Sada monitoring ima jednu drugu dimenziju gdje je cilj prvenstveno ispraviti greške praćenjem postupaka u realnom vremenu, ali i pokretanjem prijava, kako prekršajnih tako i krivičnih u saradnji sa drugim institucijama. 

Poseban fokus se stavlja na nabavke velike vrijednosti, analize procjene vrijednosti nabavke, urađenoj analizi tržišta te razlozima ulaska u pregovaračke postupke bez obavještenja ili odluke o izuzeću od primjene Zakona.

Ovlaštenje za pokretanje prekršajne prijave, a po nacrtu novog krivičnog Zakona u saradnji sa institucijama tužilaštava, SIPE, MUP-ova, a kako bi se spriječile i otklonile greške te eventualne zloupotrebe u postupcima javnih nabavki.

Poseban osvrt na pregovarački postupak brze objave obavještenja kao najvećeg stepena zloupotreba i mahinacija u postupcima. Olako shvatanje istog i donošenje odluka bez argumentovanih razloga.

 

III. KORUPCIJA I KOLUZIJA U NABAVKAMA

Kratki uvod o temi: Historijat korupcije i koluzije, trendovi i statistika

1.    Korupcija: Šta je korupcija?

a)    Aktivna i pasivna korupcija

b)    Dimenzije i uloga korupcije u javnim nabavkama

c)    Oblici i metode korupcije

d)    Korupcijske šeme

e)    Kako se boriti protiv korupcije

f)     Institucionalni okvir za sprečavanje korupcije

 

2.    Koluzija: Šta je koluzija?

a)    Karteli

b)    Stvaranje i održavanje kartela u nabavkama

c)    Kako karteli funkcionišu

d)    Metode koluzije u nabavkama

e)    Koluzione šeme

f)     Kako se boriti protiv koluzije

g)    Institucionalni okvir za sprečavanje koluzije

 

Pošto su korupcija i koluzija nažalost česta pojava u provođenju postupaka javnih nabavki, stručna lica ugovornih organa i ponuđača morala bi imati adekvatna teoretska i praktična znanja o predmetnim temama, kako bi znali zaštiti svoj ugovorni organ ili firmu-ponuđača od pomenutih nazakonitih radnji.

 

IV. E- PONUDA

Postupci, obavještenja, e-ponuda (demonstracija na portalu www.ejn.gov.ba)

Kreiranje postupaka na portalu JN

Dodavanje članova tima u postupak

Postavljanje/ izmjena/ preuzimanje tenderske dokumentacije

Objava obavještenja i preuzimanje sažetka obavještenja

Postavljanje pitanja i odgovora putem portala

Notifikacije u postupku

Dostavljanje elektronske ponude (e-ponuda)

 

V. E-AUKCIJA

E-aukcija (demonstracija na portalu www.ejn.gov.ba)

Zakazivanje e-aukcije u postupcima JN

Izmjena e- aukcije

Otkazivanje e- aukcije

Učesnici e- aukcije

Tok e- aukcije

Nadmetanje tokom e-aukcije (najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda)

Okončanje e-aukcije

VI. REVIZIJA JAVNIH NABAVKI

Primjedbe i preporuke  revizije za oblast javnih nabavki

Primjedbe i preporuke Službi za reviziju BiH/ FBiH/ RS/ BD na postupke javnih nabavki iznesene u objavljenim izvještajima o reviziji

Primjedbe i preporuke u vezi:

- plana javne nabavke

- pokretanja postupka; odluke o pokretanju postupka javne nabavke

- tenderske dokumentacije

- evaluacije ponuda; izbora najpovoljnijeg ponuđača

- ugovora

- konkurentskog zahtjeva

- pregovaračkog postupka

- direktnog sporazuma

- realizacije ugovora itd.

Komentari, preporuke, smjernice za primjenu primjedbi

 

VII. REALIZACIJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Način realizacije ugovora o javnoj nabavci 

Koruptivni mehanizmi u procesu javnih nabavki i mogućnost izbjegavanja

Odgovornost ugovornih organa i ponuđača u procesu realizacije 

Kašnjenja u realizaciji i mehanizmi zaštite 

Realizacija ugovornih obaveza

Instrumenti obezbjeđenja u realizaciji ugovora 

 

VIII. PRIPREME ZA OBUKU SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke 

 

IX. PRAVNA ZAŠTITA  U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U BiH

Instrumenti pravne zaštite

Načela postupka i supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku (ZUP-a)  

Žalba kao pravni lijek 

Aktivna legitimacija 

Suspenzivni učinak žalbe

Postupak po žalbi 

Postupak i ovlasti ugovornog tijela povodom žalbe 

Postupak pred URŽ-om 

Tri vida sudske zaštite u postupcima javnih nabavki

Upravno sudska zaštita 

Upravni spor  (zaštita koju pruža upravni spor, sadržaj tužbe,  način odlučivanja, ishod spora) 

Odlaganje izvršenja (Privremena mjera u upravnom sporu)

Konačnost i obaveznost odluka u upravnom sporu 

Vanredni pravni lijekovi u upravnom sporu-Zahtjev za preispitivanje sudske odluke

 

 

X. PRAKTIČNE RADIONICE IZ JAVNIH NABAVKI

Grupni/timski rad  

Praktični primjeri i postupci

 

 

XI. OKRUGLI STO 

     PRIMJEDBE - PREPORUKE - KOMENTARI

Diskusija 

Pitanja i odgovori

Donošenje zaključaka

 

Raspored seminara:

Registracija učesnika 09:30 - 10:00

09:30 - 16:00  srijeda       24.10.2018.

09:30 - 16:00  četvrtak     25.10.2018.

09:00 - 12:00  petak          26.10.2018.

 

Predavači: 

 

 1. Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH, dipl. oec. sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti menadžmenta, vođenja kompanija i sektora prodaje u renomiranim javnim i privatnim kompanijama.

 

 1. Josip Jakovac, IMPPM - trener trenera JN TOT projekta EK, trener JN AJN, predsjedavajući radne grupe za izradu ZIDZJN, Agencija za javne nabavke BiH.
 2. Kemal Muhamedović, dipl. oec.  – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba).

 

 1. Bojan Ždrale, dipl. oec. - ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners - ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini“.

 

 1. Fuad Kozadra, dipl. oec.  - završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I – training of treners - ITCILO.

 

 1. Tarik Rahić, dr. sci. - ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službuFBiH.

 

 1. Milica Pranjić,dipl.pravnik - pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH,  dugi niz godina se direktno bavi  javnim  nabavkama  kroz upravne sporove koji se odnose na javne nabavke i kroz učešće u komisijama za javne nabavke

 

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku: 

PDF PROSPEKT

 

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA: LINK ZA ONLINE REGISTRACIJU

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 16.10.2018.

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 621 268  

Fax: +387 33 621 273

Mob: +387 61 307 131

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba

       KVENTUM EDUKACIJA VIDEO 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave