Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Kontrolne aktivnosti kod pripreme za reviziju u javnom sektoru

REC d.o.o. organizuje interaktivni S E M I N A R i W E B I N A R.

09.02.2021. 09:54 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje interaktivni S E M I N A R   i   W E B I N A R na temu:

 

KONTROLNE AKTIVNOSTI  KOD PRIPREME ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa  sa radnopravnim propisima

Finansijski izvještaji u javnom sektoru: najčešće greške

 

Banja Luka, 23.02. 2021.,Hotel „Bosna“

Početak seminara u 9:30

 

Webinar (Snimak seminara): 25. 02. 2021. godine

 

Početak webinara u 10:00h

 

Brojne analize iskazanih mišljenja sa rezervom ili negativnih mišljenja u javnom sektoru ukazuju na potrebu kvalitetnijeg pripremanja javnih organa za reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija  i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima za relevantnim zakonskim i drugim propisima. Odgovorna lica ne treba da zanemare ni činjenicu da se nalazi revizije dostavljaju tužilaštvu radi daljeg procesuiranja, zbog čega mogu i krivično da odgovaraju (najčešće za zloupotrebu službenog položaja). Zbog toga odgovorna lica treba da blagovremeno preduzmu sve aktivnosti kako bi se rizik od negativnog mišljenja sveo na najmanju moguću mjeru. Takođe, kada revizija da preporuke rukovodstvo treba da uloži maksimalan napor kako bi se preporuke provele u što većoj mjeri.
Seminar je prilagođen sistematici revizorskih izvještaja, te će u dijelu posvećenom finansijskom izvještavanju biće obrađen odnos principa fer izvještavanja, MRS i važećih propisa sa najčešćim greškama javnih organa. Kada je u pitanju usklađenost poslovanja, pristup u izlaganju revizorskih izvještaja će biti predstavljen procesno – polazeći od planiranja javnih nabavki pa do realizacije ugovora. Kod dijela posvećenog radnim odnosima predstaviće se smjernice za pravilno i zakonito postupanje odgovornog lica u odlučivanju o pravima, obavezama i odgovorinostima radnika kroz najčešće primjedbe revizije.
Na seminaru će biti obrađene najčešće greške javnih organa i velik broj preporuka u dijelu finansijskog izvještavanja, javnih nabavki i radnih odnosa. Tako će učesnici biti u mogućnosti da još jednom sagledaju svoje stanje, revidiraju sopstvene postupke, koriguju eventualne propuste u narednom periodu  i/ili  unaprijede postojeće prakse.


ZBOG POOŠTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA BROJ MJESTA NA SEMINARU JE OGRANIČEN - PRIJAVITE SE NA VRIJEME!

 

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi učešće na seminaru, jer naši predavači će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, dati jednostavna objašnjenja na pristupačan način i odgovoriti na pitanja iz područja SADRŽAJA SEMINARA, kao i na ostala Vaša pitanja iz oblasti revizije finansijskih izvještaja, a sve u cilju otklanjanja dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ SEMINARA/WEBINARA:

 

Izvještaji o reviziji javnih nabavki: primjedbe i preporuke službi za reviziju BiH/FBiH/RS – Ivana Grgić

 • Plan javnih nabavki;
 • Pokretanje postupaka;
 • Tenderska dokumentacija;
 • Postupak ocjene ponuda i dodjele ugovora;
 • Rad Komisije za javne nabavke;
 • Potpisivanje ugovora i odredbe ugovora;
 • Realizacija ugovora;
 • Ugovaranje dodatnih radova/roba/usluga;
 • Provođenje pregovaračkih postupaka;
 • Direktni sporazumi;
 • Druge aktivnosti važne za postupke javnih nabavki.

Pitanja i odgovori

 

Izvještaji o reviziji usklađenosti javnih organa  sa radnopravnim propisima – Danijela Radonić

 • Opšti akt (Kolektivni ugovor kod poslodavca ili pravilnik o radu)
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 • Akt kojim se uređuje korištenje mobilnih telefona i reprezentacija
 • Prijem radnika/službenika/namještenika
 • Ugovori o radu (neodređeno i  određeno vrijeme)
 • Probni rad
 • Plate i nakande
 • Primanja direktora
 • Naknade članovima nadzornog/upravnog odbora
 • Ugovori van radnog odnosa
 • Naknade po raznim osnovima (ugovor o djelu, ugovor o privremenim  i povremenim poslovima, ugovor o dopunskom radu)
 • Prestanak radnog odnosa
 • Vrste sporova sa radnicima i moguće implikacije na rashode
 • Izvještaji o statusu sudskih postupaka – radni spor

Pitanja i odgovori

 

Finansijski izvještaji u javnom sektoru: najčešće greške– Danka Panić Ašanin

 • Obaveza sačinjavanja finansijskih izvještaja (zakonski osnov)
 • Svrha/ zadatak revizije finansijskih izvještaja i revizija javnog sektora
 • Najčešće greške prilikom sačinjavanja finansijskih izvještaja u javnom sektoru
 • Vršenje popisa u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza
 • Uspostavljanje i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa članom 11. i 12. Zakona o računovodstvu i reviziji
 • Odgovarajuća klasifikacija imovine (nekretnine, postrojenja i oprema, investicione nekretnine i dr.)
 • Priznavanje prihoda i rashoda u odgovarajućem periodu
 • Reklasifikacija obaveza i ispravka potraživanja
 • Vanbilansna evidencija
 • Napomene uz finansijske izvještaje

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

mr. Ivana Grgić, dipl.ecc. – Trener za JN

Danijela Radović, dipl. iur. – Radni odnosi

Danka Panić Ašanin, dipl. ecc. – Finansije

 

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9:30 – 14:00 

 

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN

Za odgovorna lica u javnim organima, sve ugovorne organe tj. učesnike u postupcima javnih nabavki, računovođe, revizore, interne revizore, sudije, advokate, pravne i finansijske službe javnih organa i druga zainteresovana lica.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

140 KM po jednom učesniku;

130 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

120 KM po osobi za pretplatnike na časopis„Pravo i finansije“

Webinar:

120 KM po jednom učesniku;

110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

100 KM po osobi za pretplatnike na časopis„Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pismena pitanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

Obavezna prijava za seminar/webinar putem prijavnog obrasca.

1.  Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
iliputem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

2.  Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

RECko PORTALI

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki– 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.737pitanja i odgovoraiz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27modela akataza ugovorne organeponuđače)

 

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa Republike Srpske– 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.083pitanja i odgovorai redovno se dopunjava +  60modela akata)

 

 

 

 

 

PRIRUČNICI

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje– 24KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka20 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE)– 40 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj– 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata15 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske– 20 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj– 25 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj– 18 KM

 

CD - Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije sa posebnim osvrtom na nabavke u doba pandemije koronavirusa– 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio– 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio– 30 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama18 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki– 20 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.baili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac - seminar i webinar - Finansijski izvjestaji u javnom sektoru u Republici Srpskoj - Februar 2021. godine

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave