al
Kventum seminar: Upravni postupak i upravni spor

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Kventum seminar: Upravni postupak i upravni spor

22.04.2019. 11:45 / Izvor: Akta.ba

 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR 

SA POSEBNIM OSVRTOM NA DISCIPLINSKI POSTUPAK, PRISTUP INFORMACIJAMA I PRAVO KONKURENCIJE

Neum, 30.05. - 01.06.2019. godine

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima i HR menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika, te zaposlenicima u javnim preduzećima, agencijama, ustanovama i svim organima uprave, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz disciplinske odgovornosti, postupanja po zahtjevu za pristup informacijama, kao i privrednim subjektima koji aktivno učestvuju na tržištu, organima uprave kao donosiocima akata kojima se može ograničiti konkurencija.

 

CILJEVI SEMINARA

  • Upoznavanje sa pojmom, postupkom i vođenjem upravnog postupka i spora, prezentacija izvora prava, vođenje postupka, kao i sudska zaštita, te praktični primjeri njihove primjene u BiH
  • Pojašnjenje načina otklanjanja grešaka nastalih u upravnim prvostepenim i drugostepenim postupcima organa uprave BiH, uz davanje jasnih uputa da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

  • UPRAVNI POSTUPAK

Vrste, načela, nadležnosti, stranka i rokovi

Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja

Vrste zaključaka, redovni i vanredni pravni lijekovi 

 

  • POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

Nadležnost, razlozi za pokretanje upravnog spora, postupak, tužba i sudske odluke

Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima 

Pravni lijekovi, postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca

Obaveznost presuda

 

  • DISCIPLINSKI POSTUPAK

Povrede službene dužnosti i disciplinske mjere

Opća pravila disciplinskog postupka

Disciplinska prijava za pokretanje disciplinskog postupka i odbacivanje prijave

Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka

Imenovanje članova disciplinske komisije

Javna rasprava

Izuzeća člana disciplinske komisije i vrste odluka disciplinske komisije

 

  • PRISTUP INFORMACIJAMA

Sloboda pristupa informacijama i njen značaj

Obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama

Izuzeci od slobode pristupa informacijama i test javnog interesa

Razlika između zaštite ličnih podataka i prava na privatnost

Postupanje nadležnog organa / obrada zahtjeva, žalba i rokovi u žalbenom postupku

Upravni spor

 

  • PRAVO KONKURENCIJE

Legislativa

Tijelo za provedbu zaštite tržišne konkurencije

Pravila, mjere i postupci zaštite tržišne konkurencije

Pokretanje i provođenje postupka

Odluke i sudska zaštita

Upravni spor

 

PREDAVAČ

Milica Pranjić,dipl.pravnik

Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH

 

 

RASPORED SEMINARA

09:30 - 16:00 četvrtak    30.05.2019.

09:30 - 16:00 petak        31.05.2019.

09:00 - 11:00 subota      01.06.2019.

 

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku:  PDF PROSPEKT

 

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA:  ONLINE REGISTRACIJA

 

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 22.05.2019.

 

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel:+38733621268  

Fax:+3873362 273

Mob:+38761307131

E-mail: info@kventum.ba

Web:www.kventum.ba

FB:www.facebook.com/kventum.ba 

 

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave