Menadžerski alati i vještine

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Menadžerski alati i vještine

22.04.2019. 11:56 / Izvor: Akta.ba

 MENADŽERSKI ALATI I VJEŠTINE 

Datum:  23.-25.05.2019.

 Mjesto: BRELA,HOTEL MARINA

Organizator: Business-Educa d.o.o.Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje

Kontakt  osoba: Nadira Duraković

mob.: +38761311881

e-mail: business.educa@gmail.com

Rok za prijavu je 10.05.2019.

Menadžment predstavlja proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole aktivnosti zaposlenih i korištenja drugih resursa organizacije kako bi se postigli postavljenji organizacioni ciljevi.

Planiranje kao najvažnija funkcija menadžmenta predstavlja proces postavljanja budućih ciljeva, pravaca akcije, sredstava i načina ostvarivanja postavljenih ciljeva. Planiranje predstavlja dugoročnu strategijsku orjentaciju preduzeća i njegovog poslovanja.

Organizovanje je proces usklađivanja ljudskih i materijalnih resursa, dodjeljivanje određenih zadataka i odgovornosti pojedincima i grupama a sve u svrhu ostvarivanja postavljenih planova.

"MENADŽMENT je proces vođenja organizacije koji obuhvata skup racionalno projektovanih postupaka potrebnih i dovoljnih za OSTVARENJE osnovnih ciljeva društva i trajanje organizacije u vremenu i datim uslovima okoline tržišta.

Menadžeri su ljudi koji objedinjavaju skup postupaka svjesnosti stalnog u vremenu razvoja i unapređenja procesa rada sistema kojima upravljaju.     

"Ljudski resursi su pokretači svih organizacija,samo adekvatno bavljenje ljudima, uvođenje sistema za HRM ili dio aktivnosti ULjR će obezbjediti efikasno funkcionisanje organizacija gdje su koristi višestruke kako za organizaciju tako i za zaposlene"

 

KORISTI ZA UČESNIKE SEMINARA

 

Polaznici seminara će savladati I produbiti menadžerske alate i vještine te kroz interaktivni rad, igranje uloga i vježbe proći kroz funkcije menadžmenta, i ULJR, te kroz posebne teme u praktičnom dijelu proći kroz dio tema timski rad,delegiranje odgovornosti, upravljanje vremenom i vođenje sastanaka.

 

 SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Menadžerima, direktorima, rukovodiocima, šefovima odjela i organizacionih jedinica, službama/odjelima za ULJR, općinama/opštinama, javnim institucijama, privatnim preduzećima i svima koje interesira ova tema i može im pomoći u njihovom ličnom razvoju.

 

 SADRŽAJ SEMINARA :

  • pojmovno određenje i osnovi menadžmenta
  • funkcije menadžmenta(planiranje,organiziranje,vođenje i kontrola)
  • osvrt na funkcije upravljanja ljudskim resursima
  • timski rad(kako voditi,formirati i organizirati produktivan i efikasan tim)
  • strategije upravljanja vremenom(kako se riješiti najvećih potrošača vremena)
  • delegiranje (kako,kada i koje zadatke delegirati)
  • vođenje i moderacija sastanaka (kako uspješno pružiti povratnu informaciju)

 

METODE RADA

 

Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina,radionice,simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave