Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Mogući načini postupanja poslodavaca za vrijeme vanrednih okolnosti u FBIH

14.04.2020. 11:59 / Izvor: Akta.ba

W E B I N A R

 

- RADNI ODNOSI -

MOGUĆI NAČINI POSTUPANJA POSLODAVACA ZA VRIJEME VANREDNIH OKOLNOSTI U FBIH

 

I termin 16. 04. 2020. godine

II termin 24. 04. 2020. godine

 

Početak svakog webinara u 10:00

 

Obzirom da je dana, 17.03.2020. godine proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu uvođenje vanrednog stanja i usvajanje pratećih mjera i naredbi koje se već sada odražavaju na poslovanje privrednih subjekata, ukazat ćemo na određena postupanja poslodavaca prema radnicima u kompanijama, kako onih koji svoje poslove moraju izvršavati na radnom mjestu, tako i onih koji te obaveze iz radnog odnosa izvršavaju kroz rad od kuće. Zbog širenja bolesti uzrokovane (COVID-19), i proglašenja pandemije, mnogobrojni poslodavci susreli su se sa teškoćama u poslovanju, u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju, kako u pogledu donošenja vanrednih odluka, tako i u mogućnosti uređenja radnih odnosa, i zaštite pojedinačnih prava radnika.  

Obzirom na raznolikost poslovanja i mogućnosti stvaranja efikasnih mehanizama u stvaranju preduslova za održivost poslovnih subjekata, fleksibilni radni uslovi trebali bi stvoriti radni odnos od kojeg obje strane imaju koristi, i u kome se istodobno prepoznaju i ostvaruju potrebe i poslodavca i radnika.

Za Vas smo rezervisali dva termina obzirom na okolnosti u kojima danas radimo i živimo. Zavisno od vremena i Vaši obaveza opredjelite se za jedan od termina koji Vam više odgovara.

Webinar je moguće pratiti na svim platformama i putem svih elektronskih uređaja.

 

SADRŽAJ WEBINARA

 

Postupanje u slučaju da su radnici dobili rješenje o samoizolaciji

 • Upute za regulisanje privremene spriječenost za rad – Federalno ministarstvo zdravstva
 • Naknada plaće
 • Obračun i isplata naknade plaće
 • Refundacija naknade plaće
 • Naknada za topli obrok i prevoz na posao i sa posla

 

Prekid rada bez krivice radnika

 • Obaveze poslodavca za vrijeme prekida rada
 • Naknada plaće
 • Osnovica za obračun doprinosa
 • Naknada za topli obrok i prevoz na posao i sa posla

 

Plaćeno odsustvo

 • Radnopravni status radnika na plaćenom odsustvu
 • Materijalna prava radnika

 

 

Neplaćeno odsustvo

 • Radnopravni status radnika na neplaćenom odsustvu
 • Obaveza odjave iz PU?

 

Zaštita žena i roditeljstva i invalida

 

Primjena Uredbe o uslovima koje je preduzeće, odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja djelatnosti

 • Mišljenje FMF
 • Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike
 • Odgovor Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije 

 

Rad od kuće

 • Odluka poslodavca o radu od kuće radnika
 • Procedura koju poslodavac mora provesti prilikom rada izvan prostorija poslodavca
 • Uvjeti za zaključivanje ugovora o radu izvan prostorija poslodavca
 • Obavezni elementi ugovora
 • Način evidentiranja radnika koji radi od kuće

 

Korištenje godišnjeg odmora

 • Pravo prenošenja godišnjeg odmora u narednu godinu
 • Obaveza konsultiranja sindikata ili radnika o godišnjem odmoru
 • Dostavljanje rješenja o godišnjem odmoru
 • Zajedničko rješenje za korištenje godišnjeg odmora
 • Dužina trajanja godišnjeg odmora

 

Izmjene ugovora o radu

 • Smanjene plaće
 • Promjena radnog mjesta
 • Procedura kod ponude izmijenjenog ugovora o radu
 • Rokovi za izjašnjenje radnika
 • Smanjenje plaće radnika za isto radno mjesto
 • Skraćivanje radnog vremena

 

Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto

 • Slučajevi u kojima poslodavac može privremeno rasporediti radnika na drugo radno mjesto
 • Odluka o rasporedu radnika na drugo radno mjesto
 • Maksimalno trajanje privremenog rasporeda na drugo radno mjesto
 • Procedura prilikom premještaja radnika na drugo radno mjesto
 • Obračun plate kod privremenog rasporeda radnika na drugo radno mjesto

 

Otkaz ugovora o radu radnicima koji su ispunili uslove za prestanak radnog odnosa, ali su se dogovorili da nastave raditi

 

 • Način prestanka ugovora o radu prema Zakonu o radu
 • Redosljed otkaza ugovora o radu za vrijeme pandemije virusom COVID - 19
 • Otkaz ugovora o radu za lica koja su ispunila uslove iz odredbe člana 94. tačka c) i d) Zakona o radu (radniku koji je navršio 65 godina života i 15 godina staža osiguranja) u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, i radniku koji je navršio 40 godina staža osiguranja u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, bez obzira na godine života.

 

Poslovno uvjetovani otkaz

 • Poštivanje člana 96. stav (1) tačka a) Zakona o radu
 • Razlozi za otkazivanje Ugovora o radu za vrijeme pandemije
 • Obaveze  poslodavca prlikom otkazivanja Ugovora o radu i prava radnika tokom istog

 

Otkaz zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih razloga najmanje peterici radnika

 • Postupanje poslodavca  koji zapošljava više od 30 radnika
 • Otkaz zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
 • Konsultacije sa vijećem zaposlenika i sindikatom
 • Poštivanje člana 110. Zakona o radu
 • Obaveze  poslodavca prilikom otkazivanja Ugovora o radu
 • Primjena odredbi koje se odnose na otkaz ugovora o radu

Pitanja i odgovori

 

Učesnici webinara će imati mogućnost postavljanja pitanja nakon svakog izlaganja. Također, svi učesnici webinara imaju mogućnost, kao i na redovnim seminarima postavljati pismena pitanja na koje će dobiti i pismene odgovore, kao i do sada. Već nakon popunjavanja prijave učesnici webinara imaju mogućnost postavljati pismena pitanja na e-mail: rec@rec.ba

 

TRAJANJE WEBINARA
U vremenu: 10:00 – 14:00

 

WEBINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, članovima uprava privrednih društava, javnih ustanova, javnih preduzeća, drugih  pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, radnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, pravnim licima, radnicima  računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

 

KOTIZACIJA ZA WEBINAR (sa PDV-om):
80 KM
po jednom učesniku;

70 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara,
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa webinara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini75 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada38 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 40 KM

 

 

ZA UČESNIKE WEBINARA POPUST:

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini20 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini20 KM

PAKET – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini + Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 35 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava radni odnosi
PODIJELI:

TAGOVI:

webinar

radni odnosi

poslodavci

FBIH

REC

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave