Načela i praksa kancelarijskog i arhivskog poslovanja

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Načela i praksa kancelarijskog i arhivskog poslovanja

29.05.2019. 12:41 / Izvor: Akta.ba

NAČELA I PRAKSA KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

UPRAVLJANJE JAVNIM I TAJNIM DOKUMENTIMA

 U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

 

Neum, 03. - 05.07.2019. godine

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim djelatnicima, sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

 

CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa načinima i prednostima dobro organizovanog kancelarijskog poslovanja
 • Upoznavanje sa pozitivnim zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
 • Izdvajanje akta upravnog postupka i postupanje sa istim
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama i tajnim podacima, te odgovarajućim evidencijama
 • Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila, prenos ovlaštenja za čuvanje i upotrebu
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-pisarnice (DMS-a)
 • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis u praksi
 • Razvoj poslovnih vještina

 

SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA

 

03.07.2019. Srijeda 09:30 - 16:00

Registracija učesnika

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i provođenju djelatnosti
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Razvrstavanje građe, određivanje rokova čuvanja, uništenje bezvrijedne građe
 • Pravilno arhiviranje – označavanje i smještaj

 

04.07.2019. Četvrtak 09:30 - 16:00

 • Vođenje arhivske knjige
 • Vježbe popunjavanja knjiga osnovnih evidencija
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Elektronska pošta – primjena u praksi
 • Elektronski potpis
 • Vrste tajni, određivanje i zaštita
 • Postupanje sa tajnim aktima
 • Upoznavanje sa e-pisarnicom (DMS-om) i prezentacija praktične primjene
 • Korištenje elektronskog potpisa u skladu sa propisima
 • Primjena EU standarda i normi

 

PREDAVAČ

Azemina Hujdur - Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

 

05.07.2019. Petak 09:00 - 11:00

Savremene poslovne vještine

 

PREDAVAČ

Goran Ristić, dipl. psiholog

Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom

 

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan i prilagođen zakonitostima učenja odraslih. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Praktični primjeri i vježbe popunjavanja evidencija sa naglaskom na upisnike upravnog postupka. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

 

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku:   PDF PROSPEKT

 

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA:    ONLINE REGISTRACIJA

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 25.06.2019.

 

 

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +38733621268 

Fax: +3873362 273

Mob: +38761307131

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave