Odgovornost za štetu i naknada štete iz radnog odnosa

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Odgovornost za štetu i naknada štete iz radnog odnosa

18.03.2019. 09:34 / Izvor: Akta.ba

03.04.2019 SARAJEVO, hotel Sarajevo (Ibis Styles Sarajevo)

U praksi su prisutne brojne dileme prilikom primjene svih mjerodavnih propisa koji se odnose na odgovornost za štetu i naknadu štete iz radnog odnosa.

Štetu može prouzrokovati i poslodavac i radnik, a u zavisnosti od predmetnog štetnog događaja može postojati i odštetna odgovornost poslodavca ili radnika. Naknada štete u svakom konkretnom slučaju proističe iz određenog obligaciono-pravnog odnosa, s tim da je za postojanje odštetne odgovornosti neophodno i ispunjenje odgovarajućih pretpostavki za odgovornost, što u samom Zakonu o radu nije propisano.

Imajući sve to u vidu, cilj seminara je da se učesnicima ponude odgovori na brojna pitanja i dileme koje se pojavljuju u praksi, a vezane su za odgovornost za štetu i naknadu štete.

Na seminaru će posebno biti obrađeni specifični oblici naknade štete koji se tiču opasne djelatnosti, povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, donošenja nezakonitih akata, vanrednog otkaza ugovora o radu, neispunjenja ugovornih obaveza, nepoštivanja otkaznog roka, štete nanesene trećim licima itd.

Posebni dio seminara će biti posvećen zapažanjima i preporukama inspekcije rada i inspekcije zaštite na radu, kao i postupanju sudova i aktuelnoj sudskoj praksi u predmetima naknade štete iz radnog odnosa.

TEMATSKE CJELINE

Odgovornost poslodavca za naknadu štete

• Uzročna povezanost između štetne radnje i posljedice
• Odgovornost poslodavca po osnovu:
– opasne stvari/djelatnosti
– povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
– donošenja nezakonitih akata
– štete nanesene trećim licima
– nezakonitogg otkaza ugovora o radu
– neiskorištenog godišnjeg odmora
– diskriminacija
• Oslobađanje ili umanjenje odgovornosti poslodavca
• Šteta i vrste štete

Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu poslodavcu

• Odgovornost radnika
• Naknade štete po osnovu:
– neispunjenja ugovornih obaveza
– nepoštivanja otkaznog roka
– kršenja odbredbi o zabrani takmičenja
– štete nanesene trećim licima
– vanrednog otkaza ugovora o radu
• Utvrđivanje iznosa naknade štete u općim aktima

Preporuke inspekcija rada i zaštite na radu
• Obaveze poslodavaca iz ugla inspekcija rada i zaštite na radu
• Postupanje kod radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada
• Obavezno upućivanje radnika na obavljanje zdravstvenih pregleda
• Neophodna dokumentacija u vezi sa zaštitom na radu
• Najčešći primjeri nepravilnosti uočeni u inspekcijskoj praksi

Postupanje sudova i sudska praksa kod naknade štete

• Postupak u radno-pravnim sporovima
• Teret dokazivanja
• Najčešće greške poslodavaca
• Aktualna sudska praksa

Voditelji seminara:

Elma Veledar Arifagić, advokat
Dženana Hadžiomeragić, sudija Općinskog suda u Sarajevu
Arnela Muhotić, konsultant Revicon
Muhamed Pašukanović, glavni federalni inspektor rada
Mirsad Berberović, federalni inspektor zaštite na radu

Trajanje seminara: od 09:30 do 16:30

Naknada: 200 KM po učesniku
(sa uključenim PDV-om)
Naknada uključuje:
• učešće na seminaru
• edukacijski materijal
• certifikat
• ručak i osvježenje tokom pauza

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave