al
Osiguranje poslovni alat za opstanak, rast i razvoj poslovnih sistema

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Osiguranje poslovni alat za opstanak, rast i razvoj poslovnih sistema

04.02.2019. 12:08 / Izvor: Akta.ba

Privredna komora Kantona Sarajevo i Udruženje društava osiguranja poziva vas na prezentaciju, s ciljem da preduzeća dobiju stručnu pomoć i podršku u razvoju vlastitih kapaciteta.

Ova prezentacija održava se u okviru Programa 2. (Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo).

OSIGURANJE – POSLOVNI ALAT ZA OPSTANAK,
RAST I RAZVOJ POSLOVNIH SISTEMA

07. februar u prostorijama Komore, sa početkom u 10.00 sati

Cilj prezentacije je podizanje svijesti o značaju i primjeni djelatnosti osiguranja i osiguravajuće zaštite u poslovanju, opstanku, rastu i razvoju poslovnih sistema;

Selekcija rizika za zaštitu poslovnog sistema osiguravajućim pokrićem i optimalni obim osiguravajućeg pokrića i visine premije osiguranja;

Kvalitetna osiguravajuća zaštita uz prihvatljivi trošak premije osiguranja

Predavači: Ermin Čengić, uvodničar, generalni sekretar Udruženja društava osiguranja i Fikret Plevljak prezentator.

Sadržaj prezentacije:

 • Terminologija osiguranja, istorija osiguranja u svijetu i kod nas, pravni izvori osiguranja, ugovor o osiguranju,
 • Obim pokrića, isključenja iz osiguranja, gubitak prava iz osiguranja, obaveze osiguranika, obaveze osiguravača,
 • Teritorijalna važnost osiguranja, početak i prestanak osiguravajućeg pokrića, UtvrĎivanje premije, uloga industrije osiguranja u razvoju privrede,
 • Rizicima poslovanja i rizicima osiguranja, samozaštita poslovnih
 • sistema i osiguravajuća zaštita poslovnih sistema, prezentacija
 • Pojam poslovnih sistema;
 • sigurnost poslovnih sistema;
 • pojam opasnosti,hazarda, rizika, rizika osiguranja;
 • dominantni rizici poslovnih sistema; vidljivi i nevidljivi rizici;
 • percepcija rizika; posljedice realizacije rizika poslovanja;
 • mjerenje i procjena rizika, metode; faktori rizika, individualizacija rizika;
 • upravljanje rizicima;
 • osiguranje rizika poslovnih sistema;
 • preventiva; poslovna zaštita i zaštita poslovnog sistema osiguranjem;
 • vrste osiguravajuće zaštite u poslovnom sistemu – vrste osiguranja – velike korporacije, mala i srednja preduzeća, str/szr/samostalna djelatnost;
 • javna nabavka usluga osiguranja – tenderska dokumentacija, vrednovanje tenderskih ponuda usluga osiguranja – ekonomsko tehnički kriterijumi i kriterijum najniže cijene;
 • odnos premije osiguranja i kvaliteta osiguravajuće zaštite;
 • U prezentaciji će se navesti najčešći rizici koji ugrožavaju poslovne sisteme, njihove definicije, moguće štete po poslovni sistem i mogućnosti njihove kontrole uz pomoć osiguranja.  

Detaljnije informacije o prezentaciji možete dobiti na tel. 250-116,250-117, ili putem e-maila: elvira.begovic@pksa.ba , lejlah@pksa.ba, dinov@pksa.ba .

Prijavu za učešće na prezentaciji možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138, do 05.februara t.g.

 

71000 Sarajevo, La Benevolencija 8

Tel: (00 387 33) 250 100, 250 196 Fax: (00 387 33) 250 138

www.pksa.ba, info@pksa.ba

PREUZMI DOKUMENT: prijava_osiguranje.doc

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave