Povećanje produktivnosti zaposlenih primjenom Kaizen Lean metoda

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Povećanje produktivnosti zaposlenih primjenom Kaizen Lean metoda

20.11.2017. 09:13 / Izvor: Akta.ba

Adizes South East Europe (ASEE) i Vanjskotrgovinska komora BiH

najavljuju seminar

Povećanje produktivnosti zaposlenih primjenom Kaizen Lean metoda

koji će biti održan 30.11-01.12.2017. s početkom u 9:00h u Sarajevu u prostorijama VTK BiH

Seminar razvijen od strane: Syncron - Sweden & Japan Management Institute - Klaus Helmrich & Shigeyasu Sakamoto i ASEE - Adizes South East Europe Institut - Beograd - Srđan Nonković.

Osnovna svrha i korist seminara je da se učesnicima pruži uvid u mogućnosti unapređenja poslova koje obavljaju, u cilju podizanja konkurentnosti kompanije, povećanja produktivnosti zaposlenih i zadovoljstva klijenata,  smanjivanja ciklusnih vremena, smanjenja troškova i angažovane imovine, kao i povećanja fleksibilnosti i brzine reakcije na promjene.

Teme seminara:

 • Kako smanjiti troškove i povećati konkurentnost kompanije?
 • Mapiranje procesa i procedura, uočavanje i definisanje potencijalnih mjesta za poboljšanje u cilju efikasnijeg obavljanja poslova (npr.procesa nabavke rezervnih dijelova/investicija, remonta postrojenja, bezbjedonosnih procedura, itd).
 • Dobijanje jasne slike procesa, gdje su jasno označene/odvojene aktivnosti koje stvaraju i ne stvaraju vrijednost, omogućava da se jednostavno određuje kretanje procesa, prioriteti, redoslijed promjena, unapređenja i preraspodjele operatera i njihovih aktivnosti.
 • Pristupi za uočavanje uskih grla, uzročnika kašnjenja, grešaka i vraćanja proizvoda u lancu procesa.
 • Uspostavljanje sistema za praćenje kretanja proizvoda/dokumentacije u cilju smanjenja nagomilavanja i skraćenja protočnog vremena. Omogućavanje vidljivosti kretanja proizvoda od strane svih zainteresovanih u kompaniji.
 • Skraćenje ukupnog vremena procedura i rutinskih poslova kao što su npr: traženje podataka, upisivanje podataka/popunjavanje formulara i sl.
 • Povećanje kvaliteta odluka bržom i boljom povezanošću između sektora.
 • Skraćenje vremena toka dokumentacije između organizacionih dijelova kompanije.
 • Kako organizovati efikasan prostor?
 • Kako konstruisati efikasniji metod rada?
 • Analiza aktivnosti, metod uz pomoć kojeg možemo za nekoliko dana dobiti tačnu i objektivnu specifikaciju „nevidljivih" rasipanja i gubitaka u procesima koji se odvijaju u kompaniji.
 • Value Stream Mapping - VSM - prikaz cjelokupnog procesa koji pruža uvid u količinu „zarobljenog", angažovanog kapitala i protočnog vremena
 • Kako uspostaviti fleksibilan proces, kao odgovor na česte promjene? (SMED, MDC)
 • Timsko rješavanje problema i uspostavljanje kontinualnog unapređivanja kroz Kaizen timove i sistem prijedloga i nagrađivanja.
 • Podizanje nivoa očekivanja zaposlenih kao prvi uslov za unapređenje konkurentnosti kompanije.

1. dan: Metode, tehnike i alati za unapređenje procesa i procedura, primjeri iz prakse i vježbe

 • Učesnici seminara dobijaju uvid u potencijal pobošanja u sopstvenom preduzeću, kroz primjere iz višedecenijske Adižes prakse tokom sprovođenja Kaizen-Lean projekata unapređenja. Metode, tehnike i alati se učesnicima prezentuju kroz vježbe i radionicu.
 • Metode i tehnike sa kojima će se učesnici upoznati tokom seminara:
 • 5S - Organizacija radnog mjesta po 5S principima
 • MDC mapiranje procesa i procedura - Method Design Concept - redizajn metoda sa fokusom na smanjenje ili eliminisanje aktivnosti koje ne stvaraju vrijednost - „rasipanja"
 • Analiza aktivnosti - tehnika za statističko posmatranje i analizu poslova
 • JIT - Just in Time - pravi materijal / informacija, u pravim količinama, u pravo vrijeme.
 • Kanban - cilj je praćenje i upravljanje tokovima u proizvodnji
 • Poka Yoke - cilj je otklanjanje uzroka nastanka greške pomoću tehnika, procedura i uređaja koji sprječavaju da do iste dođe
 • MTM - Method Time Measurement
 • Ergonomija radnog mjesta
 • Fishbone / 5 Why - metode za traženje i definisanje uzroka i posljedica
 • Visual management - alati za vizualizaciju radnog mjesta i procesa
 • SMED - metoda za uspostavljanje brzih izmjena u procesu
 • Value Stream Mapping - mapiranje toka vrijednosti kroz proces

2. dan: Radionica: Analiza i Mapiranje procesa i procedura

Učesnici dobijaju mogućnost da testiraju primjenljivost predstavljenih metoda i tehnika kako kroz praktične vježbe i radionicu, primjere iz prakse, tako i kroz analizu i unapređenje procesa, poslova i procedura. Učesnici, podijeljeni u timove, će zajedno sa predavačem proći jedan ciklus - LEAN koncepta: Analiza - Traženje rješenja - Sprovođenje, kako bi na praktičan način uvidjeli mogućnosti poboljšanja poslova i procedura koje obavljaju u kompaniji. Učesnici sami biraju i paralelno rade mapiranje i analizu željenog procesa i fokusiranje na „Rasipanja" u procesu.

Kako se uz pomoć Kaizen-Lean koncepta poboljšava produktivnost zaposlenih i stepen iskorišćenja proizvodnih resursa:

Analizom i eliminisanjem rasipanja:

Rezultati analize aktivnosti (tehnika za statističko posmatranje i analizu poslova) nam pokazuju da veći deo radnog vremena (često preko 80%) se troši  na neželjene aktivnosti kao što su razna čekanja, pauze, zastoji zbog kvarova, gubici-škart, traženje i ponavljanja usled grešaka.  „Rasipanja" istovremeno predstavljaju veliki potencijal i rezerve za unapređenje. Ovaj tzv.  „Kaizen-Lean" pristup i JIT - Just in Time, Kanban, Poka Yoke alati nam omogućavaju usklađivanje poslova unutar procesa i povećanje stepena iskorišćenja resursa (opreme i operatera) i drastično skraćivanje ukupnog vremena procedure i troškova (od narudžbe do isporuke).

Fleksibilnom organizacijom poslova:

Uspostavljanjem fleksibilne organizacije i primjenom SMED koncepta brzog prelaska sa jednog na drugi nalog/proizvod, omogućavamo kontinuitet u proizvodnji i pored čestih izmjena i prekida. Takođe, ovim pristupom se postiže smanjenje nagomilavanja dovršene/nedovršene proizvodnje u svim fazama procesa, kao i smanjenje protočnog vremena od narudžbe do isporuke - brži odgovor kupcu.

Promjenom metode rada:

Racionalizacija i poboljšanje metode rada se sprovodi kroz eliminisanje/skraćenje suvišnih zahvata i pokreta. MDC - Method Design Concept pristup nam omogućava da u velikoj mjeri utičemo na metod, način na koji obavljamo posao/operaciju/proceduru i da kroz kreiranje potpuno nove metode rada skraćujemo vrijeme i smanjujemo troškove obavljanja datog posla.

Organizacijom radnog mjesta:

5S danas predstavlja standard za organizaciju i unapređenje radnog mjesta. Bolja organizacija radnog mjesta se postiže kroz pet faza tokom kojih se eliminišu nepotrebni elementi, utvrđuje nova organizacija elemenata, ustanovljavaju izvori i uzročnici nečistoća, sprovodi vizualizacija radnog mjesta, kreiraju uputstva i standardi koji podržavaju postignute rezultate, kreira sistem praćenja i ocjenjivanja rezultata, kao i plan širenja i održavanja 5S-a na nivou kompanije.

Humanizacijom radnog mjesta:

Ergonomija radnog mjesta i okruženja ima za cilj da omogući obavljanje poslova istim intezitetom tokom čitavog radnog dana/nedjelje, utiče na ,,kritične tačke'' brzog zamaranja i povreda (položaj tijela/ruku, monotonija, statični, ponavljajući pokreti, teški poslovi). Ovaj pristup nam omogućava da se poslovi obavljaju lakše, brže i efikasnije.

Uz pomoć 5S-a i Ergonomije, uređenja radnog mjesta/prostora, bolje ergonomije radnih elemenata, eliminisanja smetnji u velikoj mjeri možemo da utičemo na povećanje stepena iskorišćenja zaposlenih i povećanje motivacije.

Predavač: ASEE konsultant: Srđan Nonković, Senior Associate Adizes SEE.

Mjesto i vrijeme održavanja: VTK BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo od 09:00 – 17:00

KOTIZACIJA ZA DVODNEVNI SEMINAR:

420,00 KM + PDV

Cijena obuhvata: Ekspertska predavanja ASEE konsultanata; Pisani materijali koji pokrivaju program; Certifikat;  Posluženje (kafa, sokovi) u pauzama, ručak.

Popunjen prijavni obrazac poslati na mail adresu: office@asee.biz. Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +387 62 331 910.

Broj učesnika je ograničen.

Uplatom kotizacije do 29.11.2017. osiguravate mjesto na seminaru!

Napomena: 

 • za  5 učesnika - zaposlenika iz istog preduzeća, odobravamo popust od 20%!
 • za  2 učesnika - zaposlenika iz istog preduzeća, odobravamo popust od 10%!

Više o Adizes Institutu pogledajte na http://dev.adizes.com/ te na http://www.asee.biz.

 

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave