Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Primjena propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

25.05.2021. 09:46 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni S E M I N A R:

PRIMJENA PROPISA O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

Sarajevo – 03. 06. 2021.  – Hotel „Hollywood“

Mostar – 04. 06. 2021. – Hotel „Mostar“

Početak svakog seminara u 9:30

Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, "Službeni list FBiH", br.73/19., počeo je sa primjena od 01.01.2020. godine. Pravilnikom se uređuje sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera. Propisima o kancelarijskom poslovanju propisan je postupak sa arhivskim predmetima u navedenim organima, i pravnim licima, kao i postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, postupak klasifikacione oznake predmeta i akta, dostavljanje predmeta i akata, otpremanje pošte, stavljanje predmeta kroz arhiviranje i čuvanje istih, i druga pitanja od značaja za pravilno obavljanje kancelarijskog poslovanja. 

Pravilnim provođenjem načela kroz oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja nastoji se unaprijediti efikasnost u radu sa dokumentima, kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada, sve do faze sigurnog arhiviranja predmeta. Za seminar smo pripremi novi Priručnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH.

Cilj seminara je upoznati učesnike da, kroz usvojene metode i tehnike postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka pa do arhiviranja, ojačaju kapacitete kvantiteta i kvaliteta svih potrebnih mjera za unapređenje rada, pa do nadzora nad provođenjem navedenog pravilnika.

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

 

U slučaju daljnjeg širenja Coronavirusa organizator zadržava pravo da otkaže zakazane seminare i prijavljenim učesnicima seminara ponudi uslugu webinara.

 

SADRŽAJ SEMINARA

Kancelarijsko poslovanje u FBiH:

 • Kancelarijsko poslovanje
 • Knjige evidencija u kancelarijskom poslovanju
 • Klasifikacijske oznake predmeta i akta
 • Organizacija vršenja kancelarijskog poslovanja
 • Primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte
 • Određivanje organizacionih jedinica i radnih mjesta, i raspoređivanje pošte
 • Zavođenje akata i združivanje akata
 • Dostavljanje predmeta i akata u rad
 • Sastavni dijelovi službenog akta i faksimil
 • Pojam faksimila 
 • Vraćanje riješenih predmeta pisarnici i razvođenje akata
 • Rokovnik predmeta
 • Otpremanje pošte
 • Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja
 • Organizacija rada, prijem stranaka, radne prostorije
 • Postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, između ukinutih i novoosnovanih federalnih i kantonalnih organa uprave, općinskih i gradskih službi za upravu, upravnih organizacija
 • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Arhivsko poslovanje - arhiviranje i čuvanje predmeta i akata

 • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja
 • Pravilnik o arhivskom poslovanju
 • Arhivska terminologija – osnovni pojmovi
 • Arhivska praksa u BiH i okruženju 
 • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe
 • Lista kategorija registraturnog materijala, rokovi čuvanja i njena primjena
 • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tenderska dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumentacija iz programskih aktivnosti institucije i sl.
 • Arhivske prostorije ili depoi 
 • Vođenje arhivske knjige
 • Rukovanje sa predmetima u arhivi – reversi
 • Izrada topografskog vodiča
 • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe
 • Preuzimanje arhivske i registraturne građe

PREDAVAČI:

Mr. Alen Taletović - Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde FBiH

Dr. Šimun Novaković - Zamjenik ravnatelja Arhiva BiH

 

TRAJANJE SEMINARA:
U vremenu 9:30 – 15:00 

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

 • Službenicima zaposlenim u institucijama, organima uprave i jedinicama lokalne  samouprave,
 • Službama za upravu i upravnim organizacijama, 
 • Sudovima, 

ü Javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju kao i svina onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):
165 KM
 po jednom učesniku;
155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje, 
 • Prezentacije predavača
 • Seminarski materijal:
  • Priručnik - “Kancelarijsko poslovanje u Federaciji BiH”, 

autor: mr.sc. Alen Taletović, Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde FBiH,

 • Časopis „Pravo i finansije“ 5/21. Tekst: Arhivska služba u Bosni i Hercegovini ustroj, nadležnosti i obveze stvaratelja registraturnog materijala i arhivske građe – autor: dr. doc. Šimun Novaković
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

1.   Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

2.   Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

PORTALI

 

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.769 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

 

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu

 

PRIRUČNICI

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 15 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 15 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 15 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada – 20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu (NOVO) – 40 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH (NOVO) – 55 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNI obrazac - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje - Juni 2021. godine

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave