Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna i druge teme

14.12.2020. 08:29 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje interaktivni WEBINAR na teme:

 • NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA (RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, FISKALIZACIJA I DR.)
 • PREDBILANSNE RADNJE ZA GO 2020. GODINU
 • OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RAČUNOVOĐA U VEZI SA IMPLEMENTACIJOM PROPISA O SPRIJEČAVANJU  PRANJA NOVCA
 • PRINCIPI I MEHANIZMI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
 • MEĐUNARODNI STANDARD ZA ANGMAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA 3000

Interaktivni webinar: 17.12.2020.

Snimak webinara: 23.12.2020., 25.12.2020. i 28.12.2020.

 

PROGRAM WEBINARA:

NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA (RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, FISKALIZACIJA I DR.)

Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

 • Razvrstavanje pravnih lica
 • Klasifikacija grupa
 • Pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga
 • Potpisivanje finansijskih izvještaja
 • Bilješke uz finansijske izvještaje – obavezan sadržaj
 • Uspostava Registara pravnih lica i poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga i Registra kvalificiranih lica
 • Ukidanje obaveza sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja
 • Obveznici revizije
 • Uslovi za poslovanje društava za reviziju
 • Zabrana pružanja nerevizijskih usluga
 • Dodatne odgovornosti društva za reviziju koja vrše reviziju subjekta od javnog interesa u vezi sa objavljivanjem izvještaja o transparentnosti
 • Način i rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, izvještaja i ostale dokumentacije

 

Zakon o izmjenamai dopunama Zakona o fiskalizaciji

Izmjene Zakona o doprinosima

 • Rok za primjenu člana 20a. – „povlaštena“ osnovica za doprinose
 • Primjena “povlaštene” osnovice za doprinose za radnike u rudnicima, industriji tekstila, kože i obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima

Zakon o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS

 • Sufinansiranje isplate minimalne plaće

 

PREDBILANSNE RADNJE ZA GO 2020. GODINU

 • Ažuriranje i kontrola knjigovodstvenih evidencija
 • Obaveza godišnjeg popisa imovine i obaveza
 • Rokovi i predmet popisa
 • Računovodstveni i porezni tretman popisnih razlika
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza (IOS-i)
 • Otpis obaveza i potraživanja – porezni tretman
 • Računovodstveni i porezni tretman amortizacije
 • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 • Revalorizacija
 • Usklađivanje vrijednosti stalne i tekuće imovine
 • Umanjenje vrijednosti sredstava – MRS 36
 • Rezervisanja
 • Preispitivanje potencijalnih obaveza
 • Ispravka greške iz prethodnog perioda

 

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RAČUNOVOĐA U VEZI SA IMPLEMENTACIJOM PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA

 • Izrada procjene rizika
 • Identifikacija i praćenje klijenata
 • Pokazatelji sumnjivih transakcija
 • Obavještavanje FOO-a
 • Imenovanje ovlaštenog lica
 • Evidencije, dokumentacija i arhiva

 

PRINCIPI I MEHANIZMI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

 • Definicija i područje korporativnog upravljanja
 • Principi korporativnog upravljanja
 • Interni mehanizmi korporativnog upravljanja
 • Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja

 

MEĐUNARODNI STANDARD ZA ANGMAŽMANE S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA 3000

 • Prihvaćanje i zadržavanje angažman
 • Planiranje i obavljanje angažmana
 • Značajnost i rizik angažmana s izražavanjem uvjerenja
 • Razmatranje naknadnih događaja
 • Pripremanje izvješća s izražavanjem uvjerenja

WEBINAR JE NAMIJENJEN:

Ekonomistima, računovođama, pravnicima, advokatima, revizorima, rukovodiocima pravnih i finansijskih odjela i svima onim koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Mirela Mašić, dipl. ecc., Porezna uprava FBiH

Sabina Džanović, mr. ecc.

Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA WEBINARU (sa PDV-om):

100 KM po jednom učesniku;

90 KM po jednom za dva i više učesnika iz iste organizacije;

80 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara
 • Materijal sa webinara – prezentacije predavača
 • Odgovori na pitanja

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Računovodstvo zaliha280 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse) 40 KM

Zakon o porezu na dobit 13 KM

CD Konverzija obaveza u kapital 10 KM

CD Troškovi službenih putovanja 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH 9 KM

Statusne promjene privrednih društava 20 KM

Forenzično računovodstvo 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo 30 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj 10 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

PREUZMI DOKUMENT:
prijavniobrazac.doc

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave