Projektni pristup rješavanju problema u ciklusu nabavki

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Projektni pristup rješavanju problema u ciklusu nabavki

28.08.2019. 10:35 / Izvor: Akta.ba

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA PRAKTIČNIM RADIONICAMA

 IZ OBLASTI PROJEKT MENADŽMENTA U NABAVKAMA 

PROJEKTNI PRISTUP RJEŠAVANJU PROBLEMA U CIKLUSU NABAVKI

TIMSKI RAD

Baška Voda, 02. - 04.10.2019. godine

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki po domaćem zakonu kao i u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija - EBRD, CEB, EIB, World Bank, KfW. Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i BiH. Seminar sa radionicama nije ograničen isključivo na profesionalce u oblasti nabavki, te može biti veoma koristan i donosiocima odluka u državnim organima, javnim preduzećima i korporativnom svijetu.

 

CILJEVI SEMINARA

Upoznavanje sa struktuiranim rješavanjem problema, sticanje vještina oblikovanja rješenja problema i sticanje vještina projektnog pristupa rješavanju problema u ciklusu nabavki. Nadalje, cilj predstavlja unapređenje znanja i vještina učesnika u oblasti upravljanja projektima (Project Management) u svim fazama Projektnog ciklusa, posebno u oblasti infrastrukture, kao najkompleksnijim, ali i ostalim oblastima primjene različitih formi ugovora (najviše FIDIC), kako bi se obezbijedila uspješna realizacija projekta i spriječila pojava problema koji se javljaju, bilo u fazi pripreme ili realizacije projekata koji se ugovaraju prema međunarodnim uslovima ugovora. Na koncu, ciljevi seminara i radionica su jačanje poslovnih odnosa kroz uspješan timski rad, bolje razumijevanje uloga u timovima, uspješniju realizaciju svakodnevnih i zahtjevnih radnih zadataka, odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji, kao i razvoj emocionalne inteligencije u svakodnevnom poslovanju.

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

I PROJEKTNI PRISTUP RJEŠAVANJU PROBLEMA U CIKLUSU NABAVKI  

 1. Šta je strukturalno rješavanje problema?
 2. Razumijevanje problema
 3. Identifikacija uzroka problema
 4. Umijeće oblikovanja rješenja problema - operativni dizajn
 5. Aplikacija projektnog pristupa rješavanja problema u ciklusu nabavki
 6. Projektni pristup rješavanju problema u fazi planiranja nabavke
 7. Projektni pristup rješavanju problema u fazi provođenja postupka nabavke
 8. Grupne praktične vježbe uz rad sa instruktorom

 

II PROJEKTNI MENADŽMENT

 1. Šta je projekat?
 2. Priprema projekata 
 3. Upravljanje Projektnim ciklusom
 4. Upravljanje Ugovorima
 5. Upravljanje Ugovorima u fazi realizacije 
 6. Upravljanje finansijama
 7. Grupne praktične vježbe uz rad sa instruktorom

 

III TIMSKI RAD

 1. Važnost organizacijske psihologije u jačanju timskog rada 
 2. Uloga voditelja i člana tima u savremenom radnom okruženju
 3. Prepoznavanje timskih uloga i prilagođavanje komunikacije svakom pojedinom tipu 
 4. Uticaj na druge - povećanje radne uspješnosti
 5. Zašto timovi griješe i kako izbjeći greške?
 6. Percepcija u timskom radu
 7. Važnost emocionalne inteligencije u svakodnevnom radu
 8. Grupne praktične vježbe uz rad sa instruktorom

 

PREDAVAČI

Josip Jakovac, dipl.iur., IMPPM, Agencija za javne nabavke BiH

Šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije, trener javnih nabavki AJN i part time konsultant. Primarno se bavi izradom zakona i podzakonskih akata, transpozicijom legislative EU, monitoringom javnih nabavki, poboljšanjem sistema nabavki u oblasti odbrane i logistike, prevencijom korupcije i implementacijom međunarodnih projekata. Između ostalog, predsjedavao je radnom grupom Vijeća ministara BiH koja je izradila izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama koje bi trebale reformirati sistem javnih nabavki u BiH, te kao ekspert USAID-a učestvovao u izradi Uredbe o kontroli javnih nabavki u Kantonu Sarajevo koja bi trebalo reformirati javne nabavke u Kantonu Sarajevo. Održao preko 120 seminara i radionica za više konsultantskih kuća i BH vladu koje su pokrivale skoro sve aspekte nabavki, te obučavao korisnike projekata Ambasade Švicarske. Izlagač na više međunarodnih konferencija i autor i koautor 7 knjiga i niza stručnih članaka.  Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu (Italija).

 

Davor Vučković, dipl.ing.građ., IMPPM, Autoputevi RS

Zaposlen u Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” - Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a i EIB-a, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Project Manager i vođa PIU tima za autoput Prnjavor-Doboj.Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu (Italija).

 

Alen Buljubašićdipl. pedagog-psiholog, KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

RASPORED SEMINARA

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

10:00 - 16:00 srijeda    02.10.2019.

09:30 - 16:00 četvrtak  03.10.2019.

09:00 - 11:00 petak      04.10.2019.

 

METODOLOGIJA RADA

Radionice će se sastojati od dvije komponente: teorijskog dijela i praktičnog dijela. Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije. Praktični dio sastojat će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika.

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

 

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku:   PDF PROSPEKT

 

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA:    LINK

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 25.09.2019.

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

 

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel:+38733621268  

Fax:+3873362 273

Mob:+38761307131

E-mail: info@kventum.ba

Web:www.kventum.ba

FB:www.facebook.com/kventum.ba

PODIJELI:

TAGOVI:

Kventum

seminar

menadžment

radionice

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave