Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki

24.03.2018. 10:18 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na temu:

PRAKTIČNA PRIMJENA PRAVILA I PROCEDURA NABAVKE EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) U PROJEKTIMA U BIH - nastavak

Sarajevo, 12. 04. 2018., Hotel "Hollywood" - Ilidža

Početak seminara u 9:30

S obzirom na to da se značajan broj projekata u Bosni i Hercegovini finansira od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), te da EBRD poseban akcent stavlja na javne nabavke, koje zauzimaju centralno mjesto u okviru osnovnih ciljeva banke za podsticanje efikasnog korištenja javnih fondova, kao i na specifičnost nabavki za takve projekte koje se provode po posebnim pravilima i procedurama EBRD-a, REC d.o.o. organizuje seminar koji je nastavak seminara organizovanog u januaru tekuće godine.

Cilj ovog seminara je edukacija voditelja projekata i službenika javnih nabavki ugovornih organa koji realizuju projekte na temelju kredita EBRD-a, kao i ponuđača koji učestvuju u postupcima nabavke po pravilima EBRD-a, a kojima će seminar pomoći da budu konkurentniji na tržištu.

Na sva vaša pitanja i dileme odgovorit će vam predavači – konsultanti s dugogodišnjim iskustvom u vođenju nabavki po različitim postupcima i pravilima (Direktive EU, EBRD, WB, EU PRAG, ZJN BiH).

 

SADRŽAJ SEMINARA:

Nabavka konsultantskih usluga

I  Evaluacija ponuda

 • Formiranje komisije za evaluaciju, povjerljivost i tajnost postupka
 • Kriteriji i podkriteriji za tehničku evaluaciju (specifično iskustvo, adekvatnost predložene metodologije i plana rada, ključno osoblje), težinski odnosi, sistem bodovanja
 • Slabe i jake strane ponuda
 • Priprema izvještaja o tehničkoj evaluaciji, saglasnost EBRD-a
 • Otvaranje evaluacija finansijskih ponuda, korekcija računskih i aritmetičkih grešaka
 • Priprema izvještaja o kombinovanoj tehničko-finansijskoj evaluaciji ponuda

II  Tipovi konsultantskih ugovora:  „time-based“ i „lump-sum“

 • Harmonizirane standardne forme ugovora
 • Razlike konsultantskih ugovora
 • Osnovni elementi ugovora: opće odredbe, početak, završetak i izmjene ugovora, obaveze ugovornih strana, osiguranje, plaćanje i rješavanje sporova, klizna skala
 • Princip općih i specijalnih uslova ugovora
 • Prilozi: projektni zadatak, ključni eksperti, tabele troškova, forme bankovnih garancija

Upravljanje Ugovorima (FIDIC Ugovori)

 • Uvod (pravni sistemi, izvori prava)
 • Autonomna regulativa
 • Modeli i opšte karakteristike FIDIC ugovora (osnove, istorija, primjena, vrste ugovora)
 • Upravljanje ugovorima (osnovni principi)
 • Definicije
 • Problemi u primjeni
 • Intelektualno vlasništvo
 • Osnovna struktura ugovora
 • Ugovorni Sporazum (opšti i posebni uslovi ugovora)
 • Dodatak tenderu
 • Tenderske forme, pismo prihvatanja, garancije...)
 • Osnovne faze ugovora
 • Osnovne uloge (nadzor, izvođač, investitor, ostali)
 • Upravljanje ugovorima (osnovna područja materijala i izrade, vremena)
 • Analiza i alokacija rizika
 • Odgovornosti osnovnih strana u ugovoru
 • Ugovorni dokumenti
 • Početak ugovora i početak radova
 • Kontrola finansija i način kontrole
 • Odštetni zahtjevi, izmjene i korekcije
 • Potraživanja, sporovi i arbitraže
 • Period za otklanjanje nedostataka
 • Osnovna pitanja pri završetku ugovora        

Korupcija i koluzija u nabavkama

Kratki uvod o temi: Trendovi i statistika

 • Korupcija: Šta je korupcija?
 • Aktivna i pasivna korupcija
 • Dimenzije i uloga korupcije u javnim nabavkama
 • Oblici i metode korupcije
 • Kako se boriti protiv korupcije?
 • Koluzija: Šta je koluzija?
 • Karteli
 • Stvaranje i održavanje kartela u nabavkama
 • Kako karteli funkcioniraju?
 • Metode koluzije u nabavkama
 • Kako se boriti protiv koluzije?

 

PREDAVAČI:

Josip Jakovac, dipl.iur., IMPPM, Agencija za javne nabavke BiH

Davor Vučković, dipl.ing.građ, IMPPM, Autoputevi RS

Tarik Duraković, dipl.ing.građ, IMPPM, JP Elektroprivreda BiH

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Ugovornim organima, ponuđačima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

145,00 KM po jednom učesniku;

135,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

125,00 KM po osobi za pretplatnike na časopis "Pravo i finansije"

 

Kotizacija uključuje:

Troškove sudjelovanja u radu seminara,

Materijal za pisanje,

Osvježenje u pauzama i zajednički ručak.

Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 100 KM – godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.200 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja - 55 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 86 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama – 57 KM

 

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

Brošura 2: Okvirni sporazum – 10KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10 KM

Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 10 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev – 10 KM

Brošura 7:  Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10 KM

Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10.Provođenje postupka e-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 10 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke uslugaprevoza – 10 KM

Brošura 17. - 10 KM

 

U cijenu svake publikacije su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 ili  033 214 582.

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave