Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC: HR menadžment - upravljanje ljudskim potencijalima

Cilj ovog webinara je probuditi svijest i ojačati kapacitete ljudskih potencijala kroz HR menadžment kako u smislu sticanja teorijskog znanja iz navedene oblasti.

27.05.2020. 09:11 / Izvor: Akta.ba

W E B I N A R

HR MENADŽMENT

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

04. 06. 2020. godine

Početak webinara u 10:00

 

Webinar je moguće pratiti putem svih elektronskih uređaja.

Oblast menadžmenta koja se proteklih godina ubrzano razvija, u suštini je menadžment ljudskih potencijala. Iskustva uspješnih kompanija su putokaz i inspiracija za nalaženje sopstvenih modela i primjena konkretnih rješenja u poslovanju.

Zahvaljujući dinamičnom razvoju teorije i prakse, sa iznimno brzim promjenama u današnjem vremenu ogromna vrijednost u menadžerskom i poslovnom svijetu jeste ulaganje u ljude, tj. razvoj ljudskih potencijala, i njihovih znanja i kompetencija. Dakle, razvoj ljudskih potencijala kroz aspekte profesionalne selekcije kandidata, motivacije, nagrađivanja, razvoja i obrazovanja, pomažu kompaniji da poveća vrijednost svojih zaposlenih,  a samim tim i poboljša konkurentsku sposobnost.

U vrijeme pandemije u velikoj mjeri se promijenio način rada, razmišljanja i potrebe poslodavaca i radnika, zbog čega će najvažnija odlika odjela ljudskih potencijala postati fleksibilnost i sposobnost prilagodbe novim uvjetima. Međutim, to ne “veže” ruke HR menadžmentu da naprave plan broja zaposlenih i njihovih kompetencija, provode selekcijski postupak za angažovanje novih zaposlenih kroz pripremu adekvatnih oglasa, upitnika, telefonske, individualne i grupne intervjue, obavještenja za kandidate koji jesu i one koji nisu primljeni na otvorenu poziciju, razvojne planove zaposlenih i ček liste razvojnih aktivnosti, kreiranje dosijea zaposlenog, obrasce za praćenje radnog učinka zaposlenih, odnosno evaluaciju i samoevaluaciju učinka zaposlenih, za davanje povratne informacija zaposlenom o njegovom radu i sl.

Cilj ovog webinara je probuditi svijest i ojačati kapacitete ljudskih potencijala kroz HR menadžment kako u smislu sticanja teorijskog znanja iz navedene oblasti, tako i kroz razvoj vještina i primjenjenih znanja u praksi.

 

SADRŽAJ WEBINARA

Razvoj menadžmenta ljudskih potencijala

 • Sadržaj menadžmenta ljudskih potencijala
 • Ciljevi i pokazatelji važnosti menadžmenta ljudskih potencijala
 • Savremeni trendovi u menadžmentu ljudskih potencijala

 

Uloga organizacije ljudskih potencijala

 • Strateško planiranje ljudskih potencijala
 • Prednost planiranja i faktori koji utiču na planiranje
 • Faze planiranja ljudskih potencijala i nadgledanje u izvršavanju istih
 • Predviđanje potražnje zaposlenih – objektivne i subjektivne metode
 • Metode planiranja potreba ljudskih potencijala
 • Organizacijske posljedice ako izostane planiranje
 • Okruženje kao kontekst organizacije
 • Promjena radnog angažovanja zaposlenog u organizaciji
 • Analiziranje postojeće situacije – usklađivanje potreba i ponude ljudskih potencijala
 • Trenutno stanje zaposlenih i njihove sposobnosti
 • Interna analiza kretanja zaposlenih u organizaciji
 • Analiza zaposlenih koji napuštaju organizaciju
 • Strategije u slučaju potreba većeg broja zaposlenih
 • Strategije za rješavanje viška zaposlenih
 • Organizaciona kultura

 

Analiza posla i značaj sistematizacije radnih mjesta u organizaciji

 • Važnost i faze analize posla
 • Proces provođenja analize posla
 • Posebne metode analize posla i upitnik za analizu posla
 • Značaj sistematizacije radnih mjesta u organizaciji
 • Postupak izrade sistematizacije
 • Metoda procjene radnih mjesta

 

Obezbjeđivanje ljudskih potencijala

 • Regrutovanje i određivanje slobodnog radnog mjesta
 • Oglašavanje regrutovanja
 • Kontrola i evaluacija regrutovanja
 • Uži izbor

 

Uloga HR menadžmenta u pribavljanju i selekciji ljudskih potencijala

 • Važnost pribavljanja ljudskih potencijala
 • Izvori pribavljanja
 • Presumpcija uspješnog pribavljanja
 • Interni izvori pribavljanja - oglašavanje
 • Vanjski izbori pribavljanja - oglašavanje
 • Temeljne pretpostavke profesionalne selekcije
 • Značaj profesionalne selekcije
 • Kompetencije
 • Proces profesionalne selekcije
 • Uloga analize posla
 • Selekcija kandidata
 • Selekcijske metode i tehnike kandidata zahtjevima posla
 • Metode - izvori informacija o kandidatima
 • Intervju - vrste, ciljevi, kritike, strategije, broj intervjua, redoslijed
 • Problemi kod intervjua
 • Faktori od uticaja na rezultat intervjua
 • Poboljšanje intervjua

 

Obrazovanje, razvoj i učenje u savremenim organizacijama

 • Razlozi ulaganja u obrazovanje zaposlenih
 • Potencijalni efekti obrazovanja
 • Utvrđivanje obrazovnih potreba
 • Analiza potreba organizacije
 • Izvori informacija o individualnim potrebama obrazovanja
 • Ciljevi i razina organizacijskih potreba obrazovanja
 • Metode obrazovanja, stručna praksa, pripravnički staž, mentorstvo, predavanja,
 • Izbor metode obrazovanja
 • Evaluacija, testiranje, provjera obrazovanja

 

Stres i upravljanje stresom u organizaciji

 • Izvori stresa na radu
 • Grupni i organizacijski stresori
 • Osobine ličnosti
 • Izvanorganizacijski faktori stresa
 • Vrste efekata stresa
 • Sagorijevanje
 • Organizacijske metode upravljanja stresom
 • Zadaci ljudskih potencijala u upravljanju stresom u organizaciji

 

Interaktivne sposobnosti i rješavanje konflikta u radnom odnosu

 • Mogući nedostaci konflikta u organizaciji
 • Pregovaračke strategije
 • Pregovaračke taktike

 

Učesnici webinara će imati mogućnost postavljanja pitanja nakon izlaganja svih tema koje su predviđene webinarom. Također, svi učesnici webinara imaju mogućnost, kao i na redovnim seminarima postavljati pismena pitanja na koje će dobiti i pismene odgovore, kao i do sada. Učesnici webinara imaju mogućnost postavljati pismena pitanja na e-mail: rec@rec.ba

TRAJANJE WEBINARA
U vremenu: 10:00 – 14:00

WEBINAR JE NAMIJENJEN:

Svima onima koji žele unaprijediti svoje znanje u oblasti upravljanja ljudskim resursima, pravnicima, ekonomistima, psiholozima, uključujući zaposlene u HR odjelima, rukovodioce koji upravljaju timovima, pravnim subjektima i udruženjima koja se bave zapošljavanjem,  direktorima srednjih i malih kompanija, i svima onima koji žele steći dodatna znanja u ovoj oblasti.

PREDAVAČ:

Mirela Gljiva, mr.iur.

 

KOTIZACIJA ZA WEBINAR (sa PDV-om):

90 KM po jednom učesniku;

80 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara,
 • Edukacijski materijal (prezentacija sa webinara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini75 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada38 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 40 KM

 

ZA UČESNIKE WEBINARA POPUST:

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini20 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini20 KM

PAKET – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini + Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 35 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave