Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC seminar o detekciji računovodstvenih prevara

05.12.2018. 08:50 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

RAČUNOVODSTVENE PREVARE – DETEKCIJA RIZIČNIH PREVARNIH PODRUČJA U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U BIH

 

Sarajevo, 13.12. 2018. godine – hotel Holiday

 

Početak seminara  u 9:30h

Finansijski izvještaj kao strukturirani prikaz finansijskog stanja i finansijskog uspjeha poslovanja pravnog lica tokom posmatranog perioda imaju za cilj pružanje informacija o finansijskom položaju, finansijskom uspjehu i novčanim tokovima pravnog lica širem krugu korisnika za potrebe donošenja poslovnih odluka. Za tu svrhu, finansijski izvještaji trebaju na istinit i fer način prikazati finansijski učinak transakcija na finansijski položaj, uspjeh i novčane tokove pravnog lica, a što je moguće samo uz adekvatnu i dosljednu primjenu odredbi Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i relevantnih zakonskih propisa.  

Nažalost, planiranom ali istovremeno nepravilnom primjenom odredbi Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i relevantnih zakonskih propisa, finansijsko računovodstvo, u mnogim društvima, sve više prerasta u kreativno računovodstvo, a finansijsko izvještavanje postaje kozmetičko izvještavanje čiji su krajnji rezultat „frizirani” finansijski izvještaji. U takvim okolnostima upitna je korisnost prezentiranih finansijskih informacija, upitan je kvalitet donesenih poslovnih odluka na bazi istih i upitna je budućnost subjekata (pojedinaca i pravnih lica) na koje donesene poslovne odluke imaju uticaj.

Adekvatna borba protiv računovodstvenih prevara objedinjuje detekciju i prevenciju prevara i ista je predmet djelokruga rada forenzičnog računovodstva. Primjena metoda detekcije i prevencije prevara pridonosi smanjenju rizika vezanih za posljedice odluka baziranih na računovodstvenim informacijama. Više o forenzičnom računovodstvu kao relativno mladoj računovodstvenoj disciplini, metodama i tehnikama rada na kojima zasniva svoju praktičnu upotrebnu vrijednost možete čuti i usvojiti na ovoj radionici.

PROGRAM SEMINARA:

 • Forenzično računovodstvo kao nauka i profesija
 • Pojam forenzičnog računovodstva
 • Djelokrug rada forenzičnog računovođe
 • Računovodstvene prevare
 • Pojam i razgranatost računovodstvenih prevara
 • Ekonomske konsekvence računovodstvenih prevara
 • Relevantne karakteristike prevare - zloupotrebe sredstava
 • Relevantne karakteristike prevare – lažnog finansijskog izvještavanja
 • Prevare u domenu priznavanja prihoda
 • Prevare u domenu priznavanja rashoda
 • Prevare u domenu priznavanja sredstava
 • Prevare u domenu priznavanja obaveza
 • Prevare u domenu priznavanja kapitala
 • Prevare u domenu objavljivanja
 • Forenzična analiza
 • Analiza situacijskog pritiska za činjenje prevara
 • Analiza praktičnih prilika za činjenje prevara
 • Analiza psiholoških karakteristika počinioca prevara
 • Uočavanje područja mogućih prevara u finansijskim izvještajima
 • Identifikacija faktora rizika od mogućih prevara u finansijskim izvještajima
 • Standardne analitičke tehnike u forenzici finansijskih izvještaja
 • Horizontalna analiza finansijskih izvještaja
 • Vertikalna analiza finansijskih izvještaja
 • Analiza finansijskih izvještaja putem finansijskih pokazatelja
 • Analiza finansijskih izvještaja putem sistema finansijskih pokazatelja
 • Specijalne analitičke tehnike u forenzici finansijskih izvještaja
 • Pojam i mjerenje akruala
 • Tehnike bazirane na mjerenju ukupnih akruala
 • Tehnika bazirana na mjerenju specifičnih akruala
 • Tehnika bazirana na dinamičkom sistemu mjerenja ukupnih akruala
 • Prednosti i nedostaci specijalnih analitičkih tehnika
 • Mogućnosti primjene standardnih i specijalnih analitičkih tehnika
 • Praktična primjena forenzičnih analitičkih tehnika na finansijskim izvještajima privrednih društava u BiH

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, internim i eksternim revizorima, kreditnim analitičarima, poreznim inspektorima i nadzornim organima, sudskim vještacima, članovima nadzornih i upravnih odbora, pravnicima,  direktorima, zaposlenim u finansijskom planiranju i izvještavanju, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Doc. dr Ševala Isaković-Kaplan

Dr Ajla Muratović-Dedić

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

170 KM po jednom učesniku;

160 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

150 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

SEMINAR SE BODUJE SA 7 BODOVA KPE!

                                                                        

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82 - možete se registrovati ili putem ONLINE PRIJAVE.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA:

Zakon o porezu na dobit – 18 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM  

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Matična evidencija radnika – 20 KM

Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

U cijenu svakog priručnik su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

 

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave