Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC seminar: Porezni bilans s aspekta inspekcijskog nadzora​​

06.03.2018. 08:35 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

 

POREZNI BILANS S ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA

OSTALE POREZNE PRIJAVE

RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Sarajevo, 14. 03. 2018., Hotel "Holiday"

Početak seminara  u 9:30

S obzirom na to da se bliže krajnji rokovi za sačinjavanje poreznih prijava, kako za pravna lica (u skladu sa novim propisima o porezu na dobit), tako i fizička lica – građana i obrtnike (shodno propisima o porezu na dohodak), REC d.o.o. organizuje seminar koji će biti posvećen upravo ovim temama.

Druga godina je kako se sastavlja porezni bilans prema odredbama novog Zakona o porezu na dobit, međutim, još uvijek ima različitih pitanja i dilema koje se pojavljuju u praksi. Stoga, jedan blok ovog seminara će biti posvećen upravo sastavljanju poreznog bilansa, odnosno različitim pitanjima i dilemama koje će prezentovati Nejla Kaltak, inspektorica PU, a učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivan pristup dobiju odgovore na svoja pitanja.

Dužna pažnja će se posvetiti i redovnim godišnjim poreznim prijavama koje imaju obavezu ili, pak, interes da podnesu fizička lica u skladu sa propisima o porezu na dohodak.

Dodatno, treća tema koja će biti obrađena na ovom seminaru je uvijek aktuelna problematika u vezi isplate dobiti, sa fokusom na zakonska ograničenja u smislu propisa o porezu na dobit, kao i novih pravila finansijskog poslovanja.

PROGRAM SEMINARA:

Sastavljanje poreznog bilansa propisima o porezu na dobit

 • Obveznici sastavljanja poreznog bilansa
 • Obrasci poreznog bilansa i porezne prijave
 • Porezno priznati i porezno nepriznati rashodi
 • Kapitalni dobici/gubici
 • Porezni tretman amortizacije u poreznom bilansu
 • Porezni tretman primanja zaposlenih
 • Porezni tretman otpisa potraživanja
 • Korekcija poreznog bilansa po osnovu transfernih cijena
 • Porezni gubici u poreznom bilansu
 • Porezni poticaji za investicije i nove zaposlenike
 • Najčešće greške kod sastavljanja poreznog bilansa
 • Mišljenja pu

 Sastavljanje godišnjih poreznih prijava fizičkih lica – građana

 • Ko ima obavezu podnošenja godišnjih poreznih prijava
 • Ko ima interes da podnese godišnju poreznu prijavu
 • Popunjavanje obrasca GPD -1051

 Sastavljanje godišnjih poreznih prijava fizičkih lica – obrtnika

 • Zaključivanje poslovnih knjiga obrtnika
 • Evidentiranje oporezivih prihoda i porezno (ne)priznatih rashoda obrta
 • Sastavljanje SPR - 1053

Raspodjela dobiti i pokriće gubitka

 • Pravni okvir raspodjele dobiti/pokrića gubitka
 • Ograničenja kod isplate iz dobiti prema novom Zakonu o porezu na dobit
 • Koliko dugo dobit može biti neraspoređena, a gubitak nepokriven?
 • Da li je dozvoljena isplata dobiti ako nije pokriven gubitak iz ranijih godina?
 • Akontativna isplata iz očekivane dobiti
 • Isplata dobiti u stvarima: nekretnine, oprema, zalihe i dr.
 • Ograničenja kod davanja pozajmica ili prenosa imovine
 • Knjigovodstvena vs. tržišna vrijednost prilikom isplate dobiti u stvarima
 • Porezni aspekt isplate dobiti
 • Prenos prava isplate iz dobiti na drugo pravno ili fizičko lice
 • Kazne u slučaju nepoštivanja zakonskih ograničenja kod isplate iz dobiti
 • Knjiženje raspodjele dobiti i pokrića gubitka
 •  

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, revizorima, samostalnim poduzetnicima, direktorima, pravnicima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Nejla Kaltak, dipl. ecc. - inspektor u Odsjeku za inspekcijski nadzor, KPU Sarajevo

Mr. Sabina Džanovic, REC d.o.o.

Dr. sc. Mirna Pajević

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

125,00 KM po jednom učesniku;

115,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

105,00 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

Troškove sudjelovanja u radu seminara

Materijal za pisanje

Seminarski materijal: prezentacije predavača

Osvježenje u pauzi

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA:

"Zakon o porezu na dobit" – 25,00 KM

"Konverzija obaveza u kapital" – 10,00 KM

"Troškovi službenih putovanja" – 10,00 KM

"Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH" – 15,00 KM

"Statusne promjene privrednih društava" – 20,00 KM

“Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH” – 33,00 KM

Forenzično računovodstvo – 70,00 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10,00 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30,00 KM

Matična evidencija radnika – 20,00 KM

Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20,00 KM

U cijenu su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

 

 

 

 

 

 

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac za seminar - Porezni bilans - Sarajevo - Mart 2018. godine

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave