Najave

/ SEMINARI I EDUKACIJE

REC seminar: Primjena novih propisa o kancelarijskom poslovanju

U Službenom glasniku Republike Srpske br. 8/20 objavljena je Uredba o kancelarijskom poslovanju i Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja.

08.02.2021. 08:38 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje interaktivni S E M I N A R   i   W E B I N A R na temu:

KANCELARIJSKO POSLOVANJE 

– PRIMJENA NOVIH PROPISA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU –

Banja Luka,19. 02. 2021, Hotel“Bosna”

Interaktivni webinar – 19. 02. 2021.

Webinar (snimak seminara) – 04. 03. 2021.

Početak seminara/webinara u 9:30

U Službenom glasniku Republike Srpske br. 8/20 objavljena je Uredba o kancelarijskom poslovanju Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  129/20).      

Kancelarijsko poslovanje predstavlja osnov svakog postupka i povezano je sa nizom drugih propisa koji su vezani za efikasan rad poslovnih subjekata, organa, organizacija, službi, sudova, javnih ustanova, privrednih subjekata i ostalih pravnih lica,i upravnog rada u cjelini.

Pravna lica dokumentuju sve službene radnje, odluke, nastupanje i izvršavanje obaveza i utvrđuju oblik i sadržaj dokumenata u pisanoj formi kao i skeniranih dokumenata koji nastaju u vezi sa tim radnjama. Nemogućnost adekvatnog praćenja rada u kancelarijskom poslovanju zbog gubitka određene dokumentacije, ili nemogućnosti nalaženja adekvatne dokumentacije, negativno utiču na funkcionisanje rada, uz direktne negativne implikacije na ostvarivanje prava građana.

Svrha kancelarijskog poslovanja u užem smislu obuhvata administrativne poslove vezane za primanje, pregledanje, evidentiranje i raspoređivanje predmeta, odnosno akata, njihovo dostavljanje u rad, administrativno-tehničko obrađivanje akata, otpremanje pošte, razvođenje predmeta i akata, njihovo stavljanje u arhivu (arhiviranje i čuvanje, izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala i predaja arhivske građe nadležnom arhivu). 

Posebni ciljevi se svode na proširivanje, i sprovođenje postupka kancelarijskog poslovanja - prijem dokumenata i zahtjeva, pozivanje stranaka u upravnom postupku, klasifikaciju materijala, sređivanje arhive i dokumentacije, vođenje evidencije i dostavljanje pošte, arhiviranje dokumentacije, i slično.

Uz dokumentaciju koju posjeduje organ čuva i tehnička sredstva i opremu koja omogućava pristup dokumentaciji i njeno korišćenje, a sredstva i opremu održava u funkcionalnom stanju, u skladu sa propisima kojima se reguliše informaciona bezbjednost.

 

Predavač na seminaru je vrstan poznavalac oblasti kancelarijskog poslovanja, te Vas pozivamo da uzmete aktivno ušešće na ovom seminaru,  i da kroz interaktivni pristup otklonite različite dileme i pitanja u vezi sa praktičnom primjenom novih kancelarijskog poslovanja.

ZBOG POOŠTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA BROJ MJESTA NA SEMINARIMA JE OGRANIČEN - PRIJAVITE SE NA VRIJEME!

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

 

U slučaju daljnjeg širenja Coronavirusa organizator zadržava pravo da otkaže zakazani seminar i prijavljenim učesnicima seminara ponudi uslugu webinara koji će biti isti dan.

 

 

Cilj ovog seminara/webinara je:

 • Ojačati kapacitete zaposlenih u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, kao i preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima, u smislu sticanja teorijskog znanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja i vještine primjene znanja u praksi;
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa aktima od njihovog nastanka (prijema) do otpreme i arhiviranja;
 • Unapređenje i poboljšanje efikasnosti obavljanja kancelarijskog poslovanja uvođenjem elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Uključivanje polaznika seminara u interaktivni rad, kroz razmjenu iskustava i praktičnih primjera, što doprinosi sticanju novih znanja i vještina.

SADRŽAJ SEMINARA/WEBINARA

                                                        

 1. UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU 
 • Pojam, značaj, sadržaj i osnovna načela kancelarijskog poslovanja 
 • Lice odgovorno za vođenje kancelarijskog poslovanja i rukovanje arhivskom i dokumentarnom građom
 • Osnovna i pomoćne evidencije o aktima i predmetima
 • Evidencioni broj akta
 • Sastavni dijelovi službenog akta
 • Stepen povjerljivosti akata
 • Nadzor nad predmetima u radu
 • Čuvanje arhiviranih predmeta
 • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

 

 1. UPUTSTVO O SPROVOĐENJU KANCELARIJSKOG POSLOVANJA 
 • Obaveze organa 
 • Pisarnica
 • Prijem, otvaranje, pregledanje, označavanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte
 • Klasifikacija predmeta i akata
 • Zavođenje predmeta i akata
 • Administrativno-tehnička obrada
 • Interna dostava predmeta i akata
 • Vraćanje predmeta pisarnici
 • Razvođenje predmeta i akata
 • Rokovnik predmeta
 • Otpremanje pošte
 • Čuvanje i upravljanje dokumentacijom
 • Arhiviranje dokumentacije
 • Predaja i preuzimanje dokumentacije

 

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČ:

Prof. dr Milica Tepšić

 • Ispitivač za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske, koji se organizuje u Banja Luci i u Istočnom Sarajevu;
 • Preko deset godina bila načelnik Odjeljenja za kancelarijsko poslovanje (centralna pisarnica Vlade Republike Srpske za sve republičke organe uprave);
 • Licencirani predavač i mentor u okviru Sistema obuka za jedinice lokalne samouparve (opštine i gradove) u Bosni i Hercegovini, sa velikim brojem održanih seminara širom BiH; 
 • Nalazi se u bazi eksperata Bosne i Hercegovine  (izvođača obuka i konsultanata), kao ekspert za oblast elektronske uprave i elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Ovlašćeni ECDL (European Computer Driving Licence) predavač i ispitivač.
 • Angažovana je u visokom obrazovanju, u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora na grupi predmeta iz oblasti poslovne i pravne informatike, te zaštite i sigurnosti podataka.
 • Koautor priručnika „Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje“; 

 

TRAJANJESEMINARA/WEBINARA:
Uvremenu9:30 – 14:00 

 

SEMINAR/WEBINARJENAMIJENJEN:

 • Zaposlenima koji su neposredno angažovani na poslovima kancelarijskog poslovanja;
 • Svima koji pri obavljanju svojih poslova primjenjuju propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja: rukovodiocima, pravnicima, sekretarima/cama, asistentima/cama, 
 • Za sve one koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:
135 KMpo jednom učesniku;
125 KMpo osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Webinar:

115 KMpo jednom učesniku;
105 KMpo osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
95 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Seminarski materijal: prezentacija predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:

 

RECko PORTALI

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki– 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.737pitanja i odgovoraiz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27modela akataza ugovorne organeponuđače)

 

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa Republike Srpske– 200 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 1.083pitanja i odgovorai redovno se dopunjava +  60modela akata)

 

PRIRUČNICI

Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje– 24KM

Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka20 KM

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE)– 40 KM

Priručnik troškovi službenih putovanja u Republici Srpskoj– 10 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu Republike Srpske sa modelima akata15 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske– 20 KM

Obračun plata i naknada u Republici Srpskoj– 25 KM

Priručnik za postupanje poslodavaca za vrijeme pandemije u Republici Srpskoj– 18 KM

CD - Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije sa posebnim osvrtom na nabavke u doba pandemije koronavirusa– 35 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.baili direktnim kontaktom na tel. + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac - seminar i webinar - Kancelarijsko poslovanje - Februar i Mart 2021. godine

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave