Revicon seminar: Pripreme za kontrole inspektora rada i zaštite na radu

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Revicon seminar: Pripreme za kontrole inspektora rada i zaštite na radu

12.06.2019. 08:41 / Izvor: Akta.ba

Revicon seminar: 

Pipreme za kontrole

inspektora rada i zaštite na radu

 

25.06.2019. TUZLA, hotel Dorrah

26.06.2019. SARAJEVO, hotel Ibis Styles

09.07.2019. MOSTAR, hotel Mostar

 

Inspekcijskim nadzorima u oblasti radnih odnosa, kao i nadzorima u oblasti zaštite na radu, nerijetko budu utvrđeni različiti slučajevi nepoštivanja i kršenja zakonskih odredbi kojima su ove oblasti uređene, što, između ostalog, neminovno rezultira i odgovarajućim kaznama za poslodavce.

Upravo zbog toga, cilj ovog seminara je da se učesnicima prezentiraju najčešće nezakonitosti i nepravilnosti koje utvrde inspektori rada i inspektori zaštite na radu, kako bi se takve situacije i posljedice izbjegle.

Seminar je i prilika da učesnici otklone brojne nedoumice prilikom primjena propisa iz navedenih oblasti, a biće date i vrlo korisne napomene i sugestije u vezi pripreme potrebne dokumentacije koja se zahtijeva u inspekcijskim nadzorima.

U skladu sa našom dosadašnjom praksom, učesnici seminara će, unutar svake tematske cjeline, imati priliku da „iz prve ruke“ dobiju konkretne odgovore na pitanja, dileme i nejasnoće sa kojima se susreću u praksi.

 

TEMATSKE CJELINE
 

Vršenje inspekcijskog nadzora
– Prava, obaveze, odgovornosti i ovlaštenja inspekcija
– Prava i obaveze radnika i poslodavca tokom nadzora
– Provođenje inspekcijskog nadzora
– Zahtjev za privremenu obustavu poslovanja
– Privremeno oduzimanje poslovne dokumentacije
– Mjere i radnje nakon utvrđivanja nepravilnosti
– Pravni lijekovi
– Izvršenje upravnih mjera
– Dostupnost evidencija o inspekcijskom nadzoru

Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa
– Obavezni i preporučeni elementi ugovora o radu
– (Ne)reguliranje dana sedmičnog odmora unutar ugovora o radu
– Aneksiranje ugovora o radu
– Ustupanje radne snage drugom poslodavcu
– Oblici i uslovi za angažmane bez zasnivanja radnog odnosa
– Mogućnosti i ograničenja angažovanja stranaca
– Ovlaštenja i ograničenja poslodavaca kod organizacije radnog vremena
– Dozvoljeni slučajevi prekovremenog rada
– Uslovi za uvođenje preraspodjele radnog vremena
– Vrste, sadržaj i način vođenja evidencija iz oblasti rada
– Korištenje godišnjeg odmora u više od dva dijela
– Dozvoljeni slučajevi umanjenja plaće
– Nadležnost inspekcije kod otkaza ugovora o radu
– Najčešći primjeri nepravilnosti uočeni u inspekcijskoj praksi

Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite na radu
– Obaveze i odgovornosti poslodavaca iz oblasti zaštite na radu
– Organizovanje i provođenje zaštite na radu
– Preventivne mjere kod zaštite na radu
– Osposobljavanje radnika
– Postupanje kod radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada
– Obavezno upućivanje radnika na obavljanje zdravstvenih pregleda
– Obaveza prijave povrede na radu
– Neophodna dokumentacija u vezi sa zaštitom na radu
– Odgovornost za štetu na radu i u vezi s radom
– Najčešći primjeri nepravilnosti uočeni u inspekcijskoj praksi

 

Voditelji seminara:

 

MUHAMED PAŠUKANOVIĆ

glavni federalni inspektor rada

MUVEDETA ŠETIĆ

glavna inspektorica rada, zaštite na radu i socijalne zaštite Kantona Sarajevo

MARIO ŠUTALO

inspektor rada i zaštite na radu Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

FAHRUDIN MUSTAFIĆ

inspektor rada Tuzlanskog kantona

MIRSAD BERBEROVIĆ

federalni inspektor zaštite na radu

 

Trajanje seminara: od 09:30 do 16:00

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

 

Naknada uključuje:

• učešće na seminaru

• edukacijski materijal

• certifikat

• ručak i osvježenje tokom pauza

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o. Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić) fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info; www.revicon.info

PODIJELI:

TAGOVI:

Revicon

seminar

zaštita na radu

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave