Revicon: TOP 50 ​najaktualnijih poreznih i računovodstvenih pitanja

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Revicon: TOP 50 ​najaktualnijih poreznih i računovodstvenih pitanja

05.09.2019. 09:27 / Izvor: Akta.ba

Revicon

TOP 50

NAJAKTUALNIJIH POREZNIH

I RAČUNOVODSTVENIH PITANJA

17. 09. 2019.

ZENICA

Hotel Zenica

18. 09. 2019.

TUZLA

Cinestar Tuzla (Bingo)

19. 09. 2019.

SARAJEVO

PC UNITIC

20. 09. 2019.

MOSTAR

Hotel Mostar

23. 09. 2019.

TRAVNIK

Općina Travnik

24. 09. 2019.

BIHAĆ

Cinestar Bihać (Bingo)

25. 09. 2019.

LIVNO

Hotel B&M Livno

26. 09. 2019.

ŠIROKI BRIJEG

Hotel Park

početak seminara u 9:30 sati

 

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI/ BODOVA

KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE

PROGRAM

 

 • PDV
  • momenat obavezne registracije za PDV
  • ne/oporezivanje prometa nekretnina
  • ne/oporezivanje prenosa poslovne cjeline
  • odbitak ulaznog poreza: pravila i izuzeci
  • naknadni storno odbitka ulaznog poreza
  • popusti i umanjenja cijene u sistemu PDV-a
  • putnička vozila u sistemu PDV-a
  • izdavanje interne PDV fakture
  • PDV kod ino usluga
  • šta uraditi kad niste sigurni...?

 

 • POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI
  • obaveza uplate doprinosa na neisplaćene plaće?
  • osnovica za obračun doprinosa
  • neobračunavanje raznih dodataka na plaću
  • ne/samostalni rad: puni ili „mali“ doprinosi?
  • neoporeziva primanja zaposlenika
  • „broj dana“ toplog obroka
  • šta jeste, a šta nije korist zaposlenika?
  • upotreba službenog vozila u privatne svrhe
  • isplate radnicima po osnovu sudskih presuda
  • tretman raznih primanja direktora-menadžera

 

 • POREZ NA DOBIT I POREZ PO ODBITKU
  • ne/priznavanje amortizacije
  • troškovi zakupa (MRS 17 vsMSFI 16)
  • ne/priznavanje rezerviranja
  • ispravka vrijednosti i otpis potraživanja
  • tretman manjkova u poreznom bilansu
  • koristi zaposlenika u poreznom bilansu
  • šta (ni)je reprezentacija?
  • podsticaj za novouposlene radnike
  • podsticaji za investicije
  • osnovna pravila kod poreza po odbitku

 

 • FISKALIZACIJA
  • ko nije obveznik fiskalizacije?
  • evidentiranje svakog pojedinačnog prometa?
  • fiskalizacija u veleprodaji
  • fiskalizacija prodaje na daljinu
  • „slaganje“ stanja novca i evidentiranog prometa
  • kupčevo posjedovanje fiskalnog računa
  • reklamirani fiskalni račun
  • poništavanje prometa
  • knjiga dnevnih izvještaja
  • čuvanje dokumenata

 

 • RAČUNOVODSTVO
  • značaj dokumentacije i odgovornost računovođe
  • računovodstvo nekretnina, po vrstama
  • ulaganja u tuđe objekte: varijante i pravila
  • unajmljena imovina: knjiženje i troškovi
  • računovodstvo izgradnje stanova
  • amortizacija sitnih stalnih sredstava
  • klasifikacija na dugoročno/kratkoročno
  • računovodstvena rezerviranja 
  • umanjenje vrijednosti zaliha
  • ispravka vrijednosti i otpis potraživanja

 

 • DRUGE AKTUALNOSTI
  • izmjene Pravilnika o načinu vođenja trgovačke knjige
  • izmjene Pravilnika o JS obveznika doprinosa
  • izmjene pravilnika iz oblasti fiskalizacije

 

 • ODGOVORI NA PITANJA

MATERIJAL (uključen u cijenu)

PRIRUČNIK

Pribor za pisanje

NAKNADA (sa uključenim PDV-om)

100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom

120 KM za ostale učesnike, sa materijalom

  80 KM po učesniku, bez materijala

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave