Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku BiH

31.05.2018. 12:22 / Izvor: Akta.ba

Na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH preduzeća i javnih ustanova, te našeg obećanja  datog na savjetovanju održanom u Sarajevu, a na koje su ukazali svojim izlaganjima predavči i drugi učesnici, ovim putem pozivamo Vas na dvodnevno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH" br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99), a koji predhode inspekcijskim postupcima.

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni, način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) organa uprave BiH, FBiH, KANTONA, OPĆINA, JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA, uz davanje jasnih uputa prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka kao i neposrednim rukovodiocima uprave i privrede da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona.

Na traženje i upite velikog broja institucija oko primjene zakonskih propisa o inspekcijama u BiH na savjetovanju ćemo obraditi i navedenu temu, posebno u segmentu inspekcijskog nadzora (VRSTE INSPEKCIJSKOG POSTUPKA: UPRAVNI NADZOR, NADZOR NAD JAVNIM USTANOVAMA; OPĆI INSPEKCIJSKI NADZOR U POSTUPANJU: KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH),  te pravnog okvira za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje ćemo obrađivati i to nakon obrade teme zakona o upravnim postupcima kao postupaka koji je u uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem.

 

Kao što smo prethodno najavili na našem savjetovanju održanom u Sarajevu na veoma značajnu i obivnu problematiku oko praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH" br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99), a koji predhode inspekcijskim postupcima, ovim putem Agencija za pravni kosalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na dvodnevno savjetovanje po navednim temama uz obrađivanje i ostalih aktuelnih propisa koji su u uskoj vezi sa gore navedenim.

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) organa uprave BiH, F BiH, KANTONA, OPĆINA, JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA, uz davanje jasnih uputa prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka kao i neposrednim rukovodiocima uprave i privrede da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona.

Na traženje i upite velikog broja institucija oko primjene  zakonskih propisa o inspekcijama u BiH organizovali smo i savjetovanje sa proširenim temama, posebno u segmentu inspekcijskog nadzora (VRSTE INSPEKCIJSKOG POSTUPKA: UPRAVNI NADZOR, NADZOR NAD JAVNIM USTANOVAMA, OPĆI INSPEKCIJSKI NADZOR U POSTUPANJU: KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH)  te pravnog okvira za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje ćemo obrađivati i to nakon obrade teme zakona o upravnim postupcima kao postupaka koji je u uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem.

 

SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO:

Prvenstveno: Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, inspektorima kao i neposrednim rukovodiocima naprijed navedenih i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR Menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

PREDAVAČI: 

Prof. dr Zenaid Đelmo-(Zakon o upravnom postupku po kojem postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine  svih nivoa, inspekcijski postupci sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE);

Emir Mehmedović-glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde BIH Zakon o upravnom postupku po kojem postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine);

Hajrudin Alibašić-Kantonalni upravni inspektor –  (inspekcijski postupci sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE);

Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik- (voditelj najsloženijh drugostepenih postupaka po prvostepenim inspekcijskim postupcima sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE);

TEME SAVJETOVANJA (I DANA) početak u 12:00:

Osnovna načela ZUP-a, (PRIMJERI KRŠENJA, POSTUPAK ISPRAVLJANJA GREŠAKA PO ZUP-u);

Samostalnost u rješavanju i odgovornosti osoba ovlaštenih za vođenje postupka i za rješavanje kada je NARUŠENA samostalnost u rješavanju;

Odnos općeg i posebnog upravnog postupka;

____________________________________________________________________________________________________________

Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, Poreski i PDV broj. (4)302447020000, Statistički broj. 4302447020000

 • Upravni akt i upravna stvar, odluka o rješavanju upravne stvari;
 • Pravo žalbe;
 • Konačnost i pravosnažnost rješenja;
 • Nadležnost, sukob nadležnosti;
 • Stranka i njezino zastupanje, komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pismena;
 • Rokovi (računanje, vrste, zakonski i službeni rokovi);
 • Povrat u prijašnje stanje;

PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;

 • Dokazivanje, predmet dokazivanja, teret dokazivanja (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
 • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);

DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;

 • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
 • Izvršenje rješenja i zaključaka;
 • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba;
 • Nadzor nad provođenjem zakona, Kaznene odredbe;

Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;

Zaključak u upravnom postupku;

Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kada se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);

REKONSTRUKCIJA SPISA (OŠTEĆENIH ILI IZGUBLJENIH SPISA ILI AKATA) u skladu sa odredbama ZUP-a;

Uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);

Pitanja i odgovori.

TEME SAVJETOVANJA (II DANA) početak u 9:30:

1. NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

 • Nadležnost inspekcije;
 • Prava i obaveze inspektora;
 • Prava i obaveze subjekta nadzora;

2. INSPEKCIJSKI NADZOR:

 • Upravni nadzor;
 • Nadzor nad javnim ustanovama;
 • Opći inspekcijski nadzor u postupanju: (KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH);

3. KAZNE I UPRAVNE MJERE:

 • Nalaganje upravnih mjera;
 • Upravna mjera privremene zabrane rada subjektu nadzora u cijelosti ili djelomično;
 • Usmeno nalaganje upravne mjere;
 • Upravna mjera oduzimanja, uništavanja i stavljanja robe ili predmeta prekršaja van prometa;
 • Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uništenja predmeta prekršaja;
 • PRAKŠAJNI NALOZI ( PRAVNI OSNOV);

-IV- UPRAVNI SPOR:

 • Pokretanje upravnog spora;
 • Tok upravnog spora;
 • BITNO uloga i značaj prvostepenog i drugostepenog organa u postupku pred sudom;
 • Dokazi  i dokazivanje;
 • Rokovi;
 • Povrat u prijašnje stanje;
 • Odgode i odlaganja;
 • Pitanja i odgovori;

POČETAK SAVJETOVANJA: PRVI DAN U 12:00h DO 18:00h,  DRUGI DAN POČETAK U 9:30h DO 15:00h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

245,00 KM po jednom učesniku;

220,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

200,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

Kotizacija uključuje:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, večera prvog dana i zajednički ručak drugog dana, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju, poklon iznenađenje).

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za upravne postupke kao i modeli određenih internih procedura/pravilnika.

Napomena:

Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

Za učesnike savjetovanja koji dolaze van Sarajeva obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj po cijenama već od 55,00 KM po osobi/noći i uključuju PDV i boravišne takse.

Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „GRAND“ Sarajevo tel. 033/563-444 ili na E-mail:booking@hotelgrand.com sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela. Troškove smještaja snose učesnici savjetovanja.

Program savjetovanja i obrazac za „online“prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

PREUZMI DOKUMENT:
Plan i program

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave