Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Savjetovanje: Javne nabavke u 2018. godini

23.02.2018. 14:18 / Izvor: Akta.ba

JAVNE NABAVKE U 2018. GODINI

 

SARAJEVO Hotel "EUROPE" 16.03. 2018. godine,  

 

Cijeneći novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama ZJN, kao i aktuelnosti oko obuke službenika za javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o obuci službenika za javne nabavke, te aktivnosti pripreme i planiranja javnih nabavki za 2018. godinu organizovali smo ovo savjetovanje.

Također na savjetovanju će se obraditi teme po zahtjeva rukovodioca organa uprave, a koji se odnose na pomoći u pravcu kako se pravno zaštiti i izbjeći troškove izazvane žalbama od strane ponuđača putem advokata na tendersku dokumentaciju s namjerom žalitelja isključivo u cilju odugovlačenja postupka i naplate tih troškova, a ne sa namjerom učešća i dobijanja ugovora u postupcima javnih nabavki.

Također ćemo navesti primjere gdje je URŽ podnio prekšajne prijave u skladu sa članom 116. ZJN protiv kao i postupanje AJN po sitom članu u budućnosti....

 

TEME:

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA:

 • Šta se očekuje u izmjenama i dopunama ZJN (novi instituti, ispravljanje grešaka u postojećem ZJN itd)
 • Svrha izmjene ZJN i prijedlozi radne grupe za izmjenu ZJN

 

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O OBUCI SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE:

 • Nadležnosti za organizaciju i održavanje obuke
 • Uslovi za pristupanje obuci
 • Program obuke
 • Provođenje obuke
 • Provjera znanja
 • Ostali programi obuke

 

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU:

 • Faze planiranja - hronološki prikaz aktivnosti koje trebaju biti obavljene u sklopu planiranja;
 • Planiranje javnih nabavki – iskustva i problemi u dosadašnjoj implementaciji (smjernice za izradu valjanog plana nabavki sa aspekta nadležnih službi za reviziju);
 • Međuodnos plana nabavki i finansijskog plana (budžeta);
 • Šta sa preostalim/neutrošenim, a planiranim sredstvima za 2017. godinu u Planu nabavki za 2018. godinu?
 • Šta kada se realizacija nabavke ili ugovora planiranih za jednu godinu produži i na narednu godinu?
 • Kako u planu nabavki prikazati višegodišnje okvirne sporazume i ugovore o nabavci usluga iz aneksa II dio B ZJN?
 • Kako provoditi nabavke do usvajanja budžeta i plana nabavki za narednu godinu?
 • Pravilno planiranje rokova za provođenje procedura;
 • Postupak izmjene Plana javnih nabavki tokom godine;
 • Poboljšanje internih akata i procedura kod planiranja javnih nabavki;
 • Rezervisani ugovori (šta su rezervisani ugovori, kako definisati kvalifikacione uslove, kako se provode postupci nabavki, šta ako postupak nabavke za rezervisani ugovor na uspije ili ponude budu iznad budžeta, obezbjeđenje realizacije rezervisanog ugovora);
 • Obaveza, sankcije i pravna zaštita vezana za planiranje nabavki.

 

PROVOĐENJE E - AUKCIJE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI DEMONSTRACIJA:

 • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije,
 • Kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda kod e-Aukcije,
 • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije,
 • E-Aukcije u postupku ako imamo više lotova,
 • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije,
 • Da li ugovrni organ može odustati od e-Aukcije,
 • Zapisnici o e-Aukciji,
 • Neprirodno niske cijene i e-Aukcija,
 • Završetak e-Aukcije,
 • E-Aukcija sa strane ponuđača,
 • Kriterij za dodjelu ugovora-izbor i metodologija dodjele bodova po podkritrijima,
 • Najčešće greške kod provođenja e-Aukcije,
 • Nedostaci e-Aukcije (ponude u maksimalnim iznosima/ 1 ponuđač, umanjenje jedinačnih cijena iz obrasca za cijenu ponude nakon e-Aukcije su nezvanične i padaju na teret Ugovrnog organa, naročito kod nabavke radova jer se mora izvršiti umanjenje svake jedinične cijene u predmejru i predračunu radova ili je moguće umanjenje cijen iskazati procentualno, Da li je obavezno u planu javnih nabavki navesti namjeru provođenja e-Aukcije.

UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI OD STRANE INSTITUCIJA UREDA ZA REVIZIJU BiH, FBiH i RS, URŽ i AJN:

 • Osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2017. god;
 • Primjeri kršenja Zakona, stavovi i preporuke navedenih institucija za buduće postupke javnih nabavki.

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK NA OSNOVU ZAKLJUČENIH UGOVORA O RADOVIMA ZA DODATNE RADOVE PO čl.24 TAČAKA A I ZA NOVE RADOVE:

OKVIRNI SPORAZUMI (SA 1 PONUĐAČEM, BEZ MINI TENDERISANJA):

UGOVORI I PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA:

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE  NOVA PRAKSA URŽ-A PO NAVEDENIM PITANJIMA:

 • Da li je prihvatljivo da ponuda bude potpisana faksimilom;
 • Da li se za potpisivanje izjave iz člana 52. ZJN može dati punomoć ili ovu izjavu može potpisati samo direktor preduzeća;
 • Da li se može prihvatiti potvrda o uspješnoj realizaciji posla, bez spiska ugovora ukoliko je ugovorni organ tražio dokaz o uspješnoj realizaciji samo jednog posla;
 • Da li nacrt ugovora mora biti popunjen;
 • Da li ovjera kopija može biti starija od tri mjeseca;
 • Da li originalni dvojezični dokumenti moraju biti dodatno prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača - ako uz žalbu nije dostavljena uredna punomoć za potpisnika žalbe,

 

VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva vaša pitanja i probleme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na info@apke.ba

 

PREDAVAČI: 

Branka Mujezinović, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;

Mag. iur. Edvin Šarić, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;

Almin Vehabović, ekspert za elektronske javne nabavke u Agenciji za javne nabavke BIH;

 

POČETAK SAVJETOVANJA u 9:30 h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165,00 KM po jednom učesniku;

140,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

120,00 KM po osobi za predplatnike na časopis "BH PROJEKTI I PROPISI"

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

 

Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

Program savjetovanja i obrazac za "online"  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info telefon 033/863-446, 061/849-330.

PREUZMI DOKUMENTE:
Prijava
Dnevni red

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave