Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Savjetovanje: Primjena zakona o zaštiti na radu

08.06.2021. 12:36 / Izvor: Akta.ba

SAVJETOVANJE

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

(primjena u praksi)

INSPEKCIJSKI NADZOR

KAZNENE ODREDBE

PRIMJENA DONESENIH PRAVILNIKA

(pravilnici koji su u pripremi, u kojoj su fazi donošenja, šta je istim propisano itd)

ČETVRATAK 1 JULI 2021. GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" – SARAJEVO

Primjena Zakona o zaštiti na radu, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20), i donesenih Pravilnika o procjeni rizika, Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, Pravilnika o uvjetima koji moraju ispitivati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, („Sl. list FBiH“, br. 23/21) od 24.03.2021., Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom, („Sl. list FBiH“, br. 24/21), i Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca (“Sl. list FBiH, broj 34/21).

Svrha zaštite zdravlja radnika na radu je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti nastalih u uskoj vezi s radom, te cjelokupno unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu.

Cilj ovog savjetovanja, upravo je da kroz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon, (prevencija - princip procjene rizika) kao i efekti i dileme koji se vide u praktičnoj primjeni Zakona i pravilnika.

Obzirom da svakodnevno pristižu upiti povodom gore navedene problematike Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da organizuje interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje Vaših problema u praksi.

Predavači koji vrše nadzor nad primjenom i svakodnevno primjenjuju navedeni zakon (federalni inspektora rada, stručnjak za zaštitu na radu), će na vaša pitanja davati odgovore.

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: inžinjerima/radnicima zaštite na radu, Pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu, i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju.

PREDAVAČI: 

Ševal Smajić - Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu;

Zuhdija Mahmutović - mr.ing.zaštite na radu, Udruženje za zaštitu na radu;

TEME SAVJETOVANJA:

  • PRIMJENA ZAKONA O RADU SA ASPEKTA OBAVEZA RADNIKA I POSLODAVCA;
  • PRAVA I OBAVEZE POSLODAVACA PRI ORGANIZACIJI PROVOĐENJA SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU;
  • NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM I DRUGIH RADNIKA;
  • UPOTREBA I PRIMJENA STARIH PRAVILNIKA DO DONOŠENJA NOVIH PROVEDBENIH PROPISA;
  • DIREKTIVE VIJEĆA EVROPSKE UNIJE;
  • NAČELA U ZAKONU: načelo prevencije,načelo odgovornosti poslodavca za sigurnost i zaštitu na radu,načelo obavezne primjene propisanih mjera;
  • POVJERENIK ZA ZAŠTITU NA RADU

Postupak kod poslodavca koji zapošljava 30 ili više radnika;

Način imenovanja, prava i dužnosti,  mandat i razrješenje;

Radno vrijeme povjerenika za zaštitu na radu i način utvrđivanja istog;

Stručna sprema, radno iskustvo i osposobljavanje;

Izbor više povjerenika za izdvojena radna mjesta na više lokacija. 

OBAVEZA PRIMJENE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE NA RADU - ISPRAVE, DOZVOLE, ELABORAT;

IZRADA INTERNOG AKTA O ZAŠTITI NA RADU - KONSULTACIJE SA POVJERENIKOM ZAŠTITE NA RADU;

Akt o procjeni rizika - način procjene rizika;

PROCJENA RIZIKA I UPRAVLJANJE RIZICIMA NA RADNOM MJESTU

Izrada upustva procjene rizika;

Ko može provoditi procjenu rizika na radnom mjestu;

Koje se metode i pristupi koriste pri procjeni rizika;

Koji su najčešči problemi i greške u procjeni rizika na radnom mjestu;

Postupanje u slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika;

Rizici pri radu sa opasnim materijama, zaštita radnika izloženih opasnim materijama na radu;

Rizici pri radu sa oštrim predmetima;

Rizici pri radu sa biološkim agensima;

Psihosocijalni rizici;

Zdravstveni uvjeti radnika u vidu osiguranja pristupa na radnom mjestu sa povećanim rizikom;

Utvrđivanje zdravstvenog stanja za radna mjesta sa povećanim rizikom;

Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena;

Posebna sigurnost i zaštita zdravlja na radu i zabrana rada grupa posebno osjetljivih na rizike na određenim poslovima;

Posebno osiguranje za radnike koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom;

Organizovanje poslova zaštite na radu i ovlaštene organizacije

Kada poslodavac angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu?

Ko kontroliše rad ovlaštene organizacije?

Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima do 30 radnika?

Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima preko 30 radnika?

RADNIK ZA ZAŠTITU NA RADU

ORGANIZOVANJE PRVE POMOĆI, PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE, EVAKUACIJE RADNIKA I OBAVEZE U SLUČAJU OZBILJNE I NEPOSREDNE OPASNOSTI

ORGANIZOVANJE ZDRAVSTVENOG NADZORA

VOĐENJE EVIDENCIJA OD STRANE POSLODAVCA   

OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU NA RADU

INSPEKCIJSKI NADZOR

Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;

Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;

Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;   

Pravo na žalbu;  

KAZNENE ODREDBE

Usporedba visina kazni po starom i novom zakonu (vrlo bitno)

POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

175,00 KM po jednom učesniku;

160,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

130,00 KM po osobi za pretplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA”

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalni nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Napomena:

Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

 

 

 

 

PREUZMI DOKUMENT:
apke_prijava.docx

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave